Programa Oficial de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

2023/2024

Introdución

O programa de doutoramento é un titulo interuniversitario oficial entre a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo.

O Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituír unha oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estruturada e de calidade.

O Programa de Doutoramento intégrase na Escola Internacional de Doutoramento (EIDUDC http://www.udc.es/eid).

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o mércores, 26 de xaneiro de 2022.

 

Prezo da titoría anual de doutoramento
Prezo aproximado aplicable a todos os estudantes (non residentes en España ou na UE incluídos). Gastos de secretaría, seguro escolar e complementos formativos (de ser aplicables) non incluídos.
200€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
4

Por que estudar a titulación

O obxectivo é preparar os estudantes para que sexan capaces de iniciar e completar unha formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha tese de doutoramento complexa, orixinal e innovadora.

 Web propia do programa

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Vigo

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 30/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014