Máster Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías é un título da Facultade de Ciencias da Educación e pertence á área das Ciencias Sociais e Xurídicas. Cunha duración dun ano e 60 créditos ECTS na súa totalidade, persegue proporcionar formación avanzada, de carácter especializado e profesionalizante, e iniciar nas tarefas investigadoras aquelas persoas graduadas e profesionais que desexen afondar os seus coñecementos no ámbito da avaliación e a intervención sobre a linguaxe e as súas alteracións. Trátase dun título conxunto das universidades da Coruña, Salamanca e Zaragoza, que cooperan cos seus recursos humanos e materiais para contribuír ao avance neste campo profesional e da investigación coa finalidade de melloraren o desenvolvemento e a calidade de vida da poboación.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
20

Por que estudar a titulación

O Mestrado Universitario en Estudos Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas Patoloxías pretende afianzar unha oferta de calidade para os profesionais especializados na intervención sobre a comunicación e a linguaxe, polo que se dirixe concretamente a graduados en Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Logopedia, Terapia Ocupacional e Educación Infantil e Primaria, sen que isto supoña eliminar a quen teña a formación básica previa imprescindible nos termos establecidos pola lexislación. Este mestrado interuniversitario aproveita as sinerxías existentes entre as universidades participantes, todas elas con profesorado especializado nesta temática, cunha longa experiencia docente e investigadora e recoñecemento dentro e fóra do Estado español. É importante salientarmos, que os estudos relacionados co tratamento da linguaxe e a comunicación teñen unha presenza importante nas universidades españolas e nas que agora propoñen este título. Así, por exemplo, a Universidade da Coruña conta co único título de Grao en Logopedia do sistema universitario galego.

 Folleto informativo

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña , participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidad de Salamanca
  • Universidad de Zaragoza

Folla de ruta

Curso de comezo 2022/2023
Data última modificación/verificación ACSUG 27/06/2022
Data autorización Consello Xunta 27/07/2022
Data publicación autorización DOG 10/08/2022
Data publicación BOE de carácter oficial 04/04/2023
Data publicación plan estudos DOG 24/04/2023
Data publicación plan estudos BOE 04/05/2023