Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2024/2025 · 90 créditos

Introdución

A transcendencia económica e social do turismo en Galicia e no resto de España é moi importante, é por iso que a formación dos recursos humanos convértese nunha tarefa ineludible para as universidades públicas.

O turismo é un sector que necesita ser analizado desde distintas perspectivas como son a socioloxía, a xeografía, a economía, o medicamento, a informática, etc. Este sector que, sen ningunha dúbida, é dos máis importantes da nosa sociedade foi durante anos esquecido polos científicos, sendo planificado e xestionado por persoas sen formación específica.

A titulación que se propón é a continuación dos estudos superiores para as persoas que estudan o actual grao en Turismo e para outras persoas formadas en graos de ciencias sociais e humanas en xeral que queren traballar ou investigar no sector do turismo.

Dende o ano 2006 vimos impartindo na Universidade da Coruña o Mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos. Os estudos que propoñemos teñen un elevado interese académico, científico e profesional.

Máis información en: Páxina do máster:

Páxina da facultade de Socioloxía: http://www.sociologia.udc.es/gl/estudos/másters/mestrado-en-planificación

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o xoves, 17 de setembro de 2020.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2024/2025
30

Por que estudar a titulación

O novo mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos ten a función de formar aos estudantes para a investigación en turismo e para levar a cabo tarefas profesionais no sector. Por este motivo ofrecemos dous itinerarios: investigador e profesional.

• Itinerario investigador: dirixido aos estudantes que queiran seguir formándose en turismo e realizar unha tese doutoral ou ben investigando en gabinetes de empresas, consultoras ou institucións dedicadas ao turismo.

• Itinerario profesional: dirixido ás persoas que queren dedicarse a planificar e xestionar destinos e novos produtos turísticos de distintas tipoloxías (congresos e convencións, de espazo litoral e termalismo, gastronómico e enológico, patrimonio, espirituais, deportivo, grupos especiais, etc.)

Folla de ruta

Curso de comezo 2016/2017
Data última modificación/verificación ACSUG 27/04/2023
Data autorización Consello Xunta 28/06/2016
Data publicación autorización DOG 13/07/2016
Data publicación BOE de carácter oficial 26/10/2016
Data publicación plan estudos DOG 13/09/2023
Data publicación plan estudos BOE 27/09/2023