Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O mestrado universitario en Investigación Química e Química Industrial e un mestrado interuniversitario e se ensina nas universidades de Santiago de Compostela (USC, coordinador), A Coruña (UDC) e Vigo (IUV), coa colaboración da Colexio Oficial de Química en Galicia. Este mestrado inclúe unha orientación de investigación (cinco especialidades) e unha orientación profesional, e a súa duración é dun ano (60 ECTS). O seu obxectivo é proporcionar aos alumnos con habilidades para obter unha base sólida en química avanzada e técnicas instrumentais químicas e biolóxicas que lles permitan orientar cara a investigación ou para o desenvolvemento profesional en cuestións relevantes da ciencia e da tecnoloxía química.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o martes, 17 de outubro de 2023.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.045€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
18

Por que estudar a titulación

Este mestrado, impartido polas universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña, ten como obxectivo:

• Formar profesionais capaces de competir en áreas tan dinámicas como a industria química, farmacéutica, biomédica, a produción de novos materiais, agroalimentaria, e estudos medioambientais, análise e control de calidade, fito e biosanitaria e no ámbito das enerxías renovables.

• Proporcionar formación especializada avanzada, principalmente en técnicas instrumentais, que permita poder optar con avantaxe en postos de traballo nos sectores público e privado.

• Dar unha formación continua a profesionais de diferentes áreas da química.

• Proporcionar unha formación teórica e experimental avanzada, permitíndolles acceder a unha tese de doutoramento en Química Analítica, Química Física, Química inorgánica e Química Orgánica.

http://ciencias.udc.es/gl/quimica-e-quimica-industrial/.

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidade de Vigo

Folla de ruta

Curso de comezo 2014/2015
Data última modificación/verificación ACSUG 08/07/2020
Data autorización Consello Xunta 24/10/2014
Data publicación autorización DOG 06/11/2014
Data publicación BOE de carácter oficial 29/01/2015
Data publicación plan estudos DOG 23/12/2021
Data publicación plan estudos BOE 17/01/2022