Máster Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade é unha titulación oficial de 60 créditos ECTS e cunha duración dun curso académico.

Impártese na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña, ao longo de dous cuadrimestres: no primeiro cúrsanse os módulos obrigatorios, mentres que no segundo se realizan o módulo de especialización e o Traballo de Fin de Mestrado.

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o luns, 28 de xaneiro de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
20

Por que estudar a titulación

• Proporciona formación e actualización en temas relacionados coa Literatura, Cultura e Diversidade no ámbito hispánico ou galego e portugués.

• Proporciona os fundamentos para comezar unha actividade investigadora e permite acceder a un programa de doutoramento.

• Posibilita a matrícula a tempo completo ou parcial, así como a validación de materias cursadas previamente nas condicións estipuladas polas universidades responsables.

• Docencia semipresencial (240 h presenciais). Impártese en horario de tarde, os xoves e venres, na Facultade de Filoloxía da UDC.

• Profesorado altamente cualificado

• Profesorado convidado de recoñecido prestixio e especialista nas materias

• Seminarios asociados, vinculados a destacados grupos e/ou proxectos de investigación

• Titorización individualizada

 Folleto informativo

Folla de ruta

Data última modificación/verificación ACSUG 26/07/2011
Data publicación autorización DOG 15/12/2011
Data publicación BOE de carácter oficial 26/03/2012
Data publicación plan estudos DOG 24/05/2018
Data publicación plan estudos BOE 22/05/2018