Máster Universitario en Lingüística Aplicada

2023/2024 · 60 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada permite que os estudantes adquiran e/ou reforcen unha formación lingüística avanzada e se especialicen nun dos bloques temáticos de carácter esencialmente aplicado nos cales están agrupados as materias optativas:

 • Adquisición e ensino de linguas
  • Lingüística aplicada á adquisición de linguas
  • Ensino de segundas linguas
  • Lingua de signos española
 • Comunicación e recursos lingüísticos
  • Linguas e tecnoloxías
  • Comunicación profesional
  • Mediación e planificación
 • Léxico, gramática e variación
  • O universo do léxico
  • Semántica, gramática e pragmática
  • Lingüística contrastiva e variación

O estudo está verificado e publicado

O estudo renovou a sua acreditación o luns, 28 de xaneiro de 2019.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado dun curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
739€
Prazas ofertadas para o curso 2023/2024
10

Por que estudar a titulación

 • Para especializarse en lingüística aplicada dado que é o único mestrado en España que se centra neste ámbito e na súa relación cos problemas sociais máis relevantes: educación, aplicaciones digitales, cambios socio-políticos, plurilingüismo, medios de comunicación, comunicación multimodal, etc.
 • Proporciona os fundamentos teórico-metodolóxicos e críticos para iniciarse na investigación, desde unha perspectiva interdisciplinar.
 • Prepara o alumnado para saber actuar en contornos profesionais multidisciplinares e diversificados.
 • Ten o soporte de grupos de investigación consolidados e de referencia internacional.
 • Oferta prácticas en empresas, institucións públicas e ONGs.
 • Único mestrado que dá acceso a un módulo de materias centradas na lingua de signos española.
 • Posibilita a matrícula a tempo completo ou parcial, e validación de materias cursadas previamente nas condicións estipuladas polas universidades responsables.

 Folleto informativo

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña , participan na súa docencia as seguintes universidades:

 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Universidade de Vigo

Folla de ruta

Curso de comezo 2013/2014
Data última modificación/verificación ACSUG 25/09/2013
Data autorización Consello Xunta 05/12/2013
Data publicación autorización DOG 21/12/2012
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 16/04/2014