Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 404
Homes 2019/2020 192
Mulleres 2019/2020 212
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.540
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 16.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.172
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.380
% créditos repetidos 2019/2020 17,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 411
Homes 2019/2020 198
Mulleres 2019/2020 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 20.890
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.320
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.172
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.398
% créditos repetidos 2019/2020 17,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 393
Homes 2018/2019 185
Mulleres 2018/2019 208
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.480
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.840
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.896
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.746
% créditos repetidos 2018/2019 17,78
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,12
Taxa de evaluación 2018/2019 86,23
Taxa de éxito 2018/2019 90,08
Taxa de rendemento 2018/2019 77,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 84,12
Taxa de graduación 2014/2015 36,23
Taxa de abandono 2016/2017 2,53

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 401
Homes 2018/2019 190
Mulleres 2018/2019 211
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.870
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.190
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.914
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.764
% créditos repetidos 2018/2019 17,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,04
Taxa de evaluación 2018/2019 86,21
Taxa de éxito 2018/2019 90,26
Taxa de rendemento 2018/2019 77,82

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 373
Homes 2017/2018 182
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.260
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.470
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.012
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.770
% créditos repetidos 2017/2018 23,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,31
Taxa de evaluación 2017/2018 87,53
Taxa de éxito 2017/2018 89,54
Taxa de rendemento 2017/2018 78,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 87,24
Taxa de graduación 2013/2014 45,45
Taxa de abandono 2015/2016 8,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 183
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.510
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.788
% créditos repetidos 2017/2018 23,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,34
Taxa de éxito 2017/2018 89,52
Taxa de rendemento 2017/2018 78,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
67
7
21
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
64
24
17
Matemáticas I
75
8
11
Matemáticas II
68
14
21
Informática Básica
64
11
5
Expresión Gráfica
67
10
12
Deseño Básico
72
4
3
Metodoloxía do Deseño
67
10
15
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
53
38
36

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
65
10
4
Enxeñaría de Materiais
70
23
30
Estatística
63
5
4
Sistemas Mecánicos
67
21
11
Expresión Gráfica Aplicada
75
6
5
Deseño Asistido por Ordenador
66
3
6
Proxectos de Deseño I
71
2
13
Proxectos de Deseño II
62
12
18
Historia do Deseño
84
7
11
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
69
4
10

3º Curso

Teoría de Máquinas
73
8
4
Procesos Industriais
68
9
1
Análise Asistida por Ordenador
61
3
12
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
59
0
9
Deseño e Produto
69
7
2
Proxectos de Deseño III
80
4
6
Deseño Industrial Actual
28
0
0
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
42
0
1
Ergonomía e Deseño
13
0
2
Marketing
84
5
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
69
2
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
61
21
5
Xestión da Innovación e do Deseño
13
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
67
3
5
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
61
1
2
Oficina Técnica
57
0
4
Reciclaxe e Medio Ambiente
29
0
2
Traballo Fin de Grao
40
0
71
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
34
1
4
Administración e Organización Industrial
71
1
1
Normativa e Lexislación
52
6
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
20
0
2
Estética
63
2
0
Xestión da Calidade
14
0
1
Loxística Industrial
18
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
65
17
11
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
76
22
15
Matemáticas I
94
22
11
Matemáticas II
125
29
12
Informática Básica
68
10
2
Expresión Gráfica
67
7
14
Deseño Básico
73
2
2
Metodoloxía do Deseño
70
14
13
Historia da Arte e do Deseño
75
0
1
Expresión Artística
66
31
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
75
9
7
Enxeñaría de Materiais
54
16
35
Estatística
68
0
4
Sistemas Mecánicos
62
17
10
Expresión Gráfica Aplicada
80
10
7
Deseño Asistido por Ordenador
76
2
10
Proxectos de Deseño I
86
6
20
Proxectos de Deseño II
87
6
23
Historia do Deseño
57
18
15
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
73
6
8

3º Curso

Teoría de Máquinas
60
7
8
Procesos Industriais
61
0
2
Análise Asistida por Ordenador
69
1
3
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
23
0
1
Deseño e Produto
98
3
7
Proxectos de Deseño III
83
2
7
Deseño Industrial Actual
37
1
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
21
0
0
Ergonomía e Deseño
35
0
1
Marketing
56
17
5
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
58
8
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
56
15
4
Xestión da Innovación e do Deseño
25
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
1
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
58
2
4
Oficina Técnica
48
0
9
Reciclaxe e Medio Ambiente
13
0
0
Traballo Fin de Grao
39
0
52
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
31
2
2
Administración e Organización Industrial
44
1
0
Normativa e Lexislación
48
3
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
15
2
3
Estética
56
0
2
Xestión da Calidade
4
0
0
Loxística Industrial
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
73
19
13
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
69
29
16
Matemáticas I
50
46
16
Matemáticas II
39
71
29
Informática Básica
75
5
3
Expresión Gráfica
62
15
9
Deseño Básico
75
1
4
Metodoloxía do Deseño
76
11
18
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
51
37
22

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
66
16
6
Enxeñaría de Materiais
61
13
34
Estatística
73
3
2
Sistemas Mecánicos
77
14
12
Expresión Gráfica Aplicada
58
22
11
Deseño Asistido por Ordenador
71
2
13
Proxectos de Deseño I
48
33
12
Proxectos de Deseño II
59
20
30
Historia do Deseño
61
13
16
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
61
12
7

3º Curso

Teoría de Máquinas
57
4
6
Procesos Industriais
54
0
3
Análise Asistida por Ordenador
63
14
6
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
28
0
3
Deseño e Produto
27
28
17
Proxectos de Deseño III
30
6
25
Deseño Industrial Actual
27
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
16
2
3
Ergonomía e Deseño
31
0
3
Marketing
49
19
4
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
52
4
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
51
4
4
Xestión da Innovación e do Deseño
20
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
45
1
1
Oficina Técnica
60
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
12
0
2
Traballo Fin de Grao
30
2
43
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
37
0
3
Administración e Organización Industrial
55
0
0
Normativa e Lexislación
59
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
21
1
0
Estética
61
0
2
Xestión da Calidade
6
0
0
Loxística Industrial
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Enxamio. Novo concepto de colmea urbana intelixente.

Future Vision Interior - SEAT Mixtura

FUTURE VISION INTERIOR Novos conceptos de automoción centrados no esquí en 2030

Mobilidade futura e coche autónomo

Mobilidade Urbana, novos conceptos de mobilidade profesional para repartidores autónomos

Novo concepto de autocaravana

Novo concepto de automoción para o 2030

Novo concepto de refuxio para sendeirismo e ciclismo de montaña

Novos Conceptos de Automoción Dog Friendly

Novos conceptos de automoción para viaxeiros

Novos conceptos de catamarán eléctrico para teambuilding en empresas

Novos Conceptos de Eco Pop Up

Novos Conceptos de embarcación de recreo autónoma para 2040

Novos conceptos de embarcacións de recreo para experiencias gastronómicas - Catavento

Novos conceptos de equipamento con fins comerciais no sector da xoiería

Novos conceptos de habitabilidade reducida

Novos conceptos de mobiliario urbano intelixente para smartpark en Ferrol

Novos Conceptos de Mobiliario Urbano para Parque Intelixente no Ferrol

Novos conceptos de mobiliario: BEAM, liña de mobiliario de exterior

Novos conceptos de mobilidade náutica deportiva

Novos conceptos de mobilidade para turismo urbano

Novos conceptos de mobilidade premium para o ano 2030

Novos conceptos de mobilidade urbana compartida

Novos conceptos de mobles para locais de restauración

Novos conceptos de módulo de apoio para os peregrinos no Camiño de Santiago

Novos Conceptos de Transporte Colectivo

Novos conceptos de transporte personal para 2030

Novos Conceptos de Vehículo de Emerxencias

Novos conceptos de vehículo eléctrico autónomo para saídas en bicicleta en 2030. Visión do interior do futuro en 2030

Novos conceptos de vehículo hábitat para viaxes de esquí

Novos conceptos de vehículo hábitat para viaxes de surf

Novos Conceptos de Vehículos Off-Road

SEAT - Mobilidade Urbana: Cupra Otus

SEAT urban business mobility for delivery and distribution: Novos conceptos para flota empresarial urbana de entrega e reparto en 2030.

SEAT: FUTURE VISION INTERIOR. Novos conceptos de vehículos para xóvenes músicos clarinetistas. Concepto: MobileStudio

Visión futura do interior 2030

VISIÓN INTERIOR DE FUTURO 2030 - Novos Conceptos de Automoción da Ficción a Realidade

VISION INTERIOR DE FUTURO 2030 - Novos Conceptos de Automoción: Na procura dunha simbiose entre campo e cidade

Fénix: Novos conceptos de guitarra eléctrica

Future Vision Interior: Novos Conceptos de Mobilidade Urbana Compartida

Metrópolis: Mobiliario de traballo e lecer

Novo concepto de mobilidade autónoma

Novo Concepto de Patín para a Movilidade Urbana

Novos conceptos de calefacción para o fogar dixital

Novos conceptos de calefacción para o fogar dixital

Novos conceptos de calzado vegano

Novos conceptos de embarcación de reciclaxe de recreo

Novos conceptos de embarcacións de recreo a vela no ámbito de 2030

Novos conceptos de equipamento para "O Camino Vello" a San Andrés de Teixido

Novos conceptos de mobiliario comercial enfocado a tendas de moda

Novos conceptos de mobilidade automotriz para 2030

Novos conceptos de mobilidade autónoma orientados ao car sharing

Novos conceptos de mobilidade autónoma orientados ao car sharing.

Novos conceptos de mobilidade baseados en carsharing para sport urbano

Novos conceptos de mobilidade compartida para festivais de música

Novos conceptos de mobilidade e car sharing

Novos conceptos de mobilidade e Car Sharing

Novos conceptos de mobilidade e Car Sharing.SUV compacto

Novos Conceptos de Mobilidade e Vehículo Autónomo para 2030

Novos conceptos de mobilidade para viaxes aventureiras

Novos conceptos de mobilidade persoal para a Smartcity do 2030

Novos conceptos de mobilidade urbana compartida para creativos

Novos conceptos de movilidade e carsharing para viaxes longos

Novos conceptos de movilidade urbana-Carsharing-compartindo coa familia

Novos conceptos de ocio marítimo: Embarcación de remo

Novos conceptos de Pop Up destinados a complementos

Novos conceptos de tenda de acampada para glamping en festivais de música

Novos conceptos de vehículo deportivo para o 2050

Novos conceptos de xoiaria intelixente

Novos conceptos para a mobilidade futura e coche autónomo

Novos conceptos para a movilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2025

SEAT Ágora, novos conceptos de automóbil

Viaxe hacia ao pasado. Conxunto tecnolóxico e de mobiliario.

Visión Futurista Interior 2030

Visión Futurista Interior 2030

Visión Interior Futurista 2030

Vision interior futurista 2030

Volta: Novos conceptos de guitarras eléctricas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70