Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Solozábal Basáñez, Juan
Presidente
Méndez Salgueiro, José Ramón
Secretario
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Abad López, María José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Deibe Díaz, Álvaro
Vogal PDI
Rodríguez Ríos, Irene
Vogal Estudante
Alonso García, Santiago
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro
Solozábal Basáñez, Juan
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Méndez Salgueiro, José Ramón
Secretario
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Ares Pernas, Ana Isabel
Vogal PDI
Fernández Galdo, Pablo José
Vogal PDI
Domínguez Feijoo, Gerardo
Vogal PDI
Deibe Díaz, Álvaro
Vogal PDI
Rodríguez Ríos, Irene
Vogal Estudante
Mato López, Noela
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 391
Homes 2023/2024 165
Mulleres 2023/2024 226
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 19.690
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 16.640
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.224
% créditos repetidos 2023/2024 15,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 50,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 399
Homes 2023/2024 169
Mulleres 2023/2024 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 20.050
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 16.960
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.830
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.260
% créditos repetidos 2023/2024 15,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 50,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 392
Homes 2022/2023 163
Mulleres 2022/2023 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.390
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 16.620
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.536
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.236
% créditos repetidos 2022/2023 14,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,47
Taxa de evaluación 2022/2023 88,99
Taxa de éxito 2022/2023 91,34
Taxa de rendemento 2022/2023 81,28
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 84,81
Taxa de graduación 2018/2019 55,84
Taxa de abandono 2020/2021 2,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 402
Homes 2022/2023 167
Mulleres 2022/2023 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 17.030
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.590
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.245
% créditos repetidos 2022/2023 14,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,43
Taxa de evaluación 2022/2023 88,96
Taxa de éxito 2022/2023 91,55
Taxa de rendemento 2022/2023 81,44

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 384
Homes 2021/2022 170
Mulleres 2021/2022 214
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.340
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.214
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.026
% créditos repetidos 2021/2022 16,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,38
Taxa de evaluación 2021/2022 88,15
Taxa de éxito 2021/2022 93
Taxa de rendemento 2021/2022 81,98
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 77,28
Taxa de graduación 2017/2018 53,95
Taxa de abandono 2019/2020 5,19

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 393
Homes 2021/2022 175
Mulleres 2021/2022 218
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.870
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.244
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.065
% créditos repetidos 2021/2022 16,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,56
Taxa de evaluación 2021/2022 87,59
Taxa de éxito 2021/2022 93,1
Taxa de rendemento 2021/2022 81,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
64
25
9
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
60
15
7
Matemáticas I
54
25
2
Matemáticas II
64
16
9
Informática Básica
72
5
2
Expresión Gráfica
62
9
7
Deseño Básico
76
0
2
Metodoloxía do Deseño
72
11
6
Historia da Arte e do Deseño
71
0
3
Expresión Artística
59
23
28

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
58
14
5
Enxeñaría de Materiais
51
13
9
Estatística
57
17
3
Sistemas Mecánicos
62
18
18
Expresión Gráfica Aplicada
62
3
1
Deseño Asistido por Ordenador
64
0
2
Proxectos de Deseño I
65
0
2
Proxectos de Deseño II
67
1
10
Historia do Deseño
70
2
6
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
63
3
3

3º Curso

Teoría de Máquinas
64
10
13
Procesos Industriais
62
1
5
Análise Asistida por Ordenador
60
2
7
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
51
1
6
Deseño e Produto
64
12
4
Proxectos de Deseño III
60
4
11
Deseño Industrial Actual
50
1
0
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
17
2
0
Ergonomía e Deseño
22
0
3
Márketing
70
3
1
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
60
4
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
69
6
0
Xestión da Innovación e do Deseño
10
0
3

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
67
0
0
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
73
2
1
Oficina Técnica
79
0
1
Reciclaxe e Medio Ambiente
38
0
3
Traballo Fin de Grao
73
0
75
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
26
0
1
Administración e Organización Industrial
70
0
0
Normativa e Lexislación
72
0
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
6
0
0
Estética
69
0
3
Loxística Industrial
49
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
63
26
11
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
80
1
11
Matemáticas I
54
16
2
Matemáticas II
55
11
14
Informática Básica
60
8
2
Expresión Gráfica
66
11
3
Deseño Básico
63
5
4
Metodoloxía do Deseño
64
11
12
Historia da Arte e do Deseño
70
0
2
Expresión Artística
66
20
26

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
53
10
3
Enxeñaría de Materiais
80
0
5
Estatística
65
13
5
Sistemas Mecánicos
75
11
22
Expresión Gráfica Aplicada
65
1
2
Deseño Asistido por Ordenador
70
0
3
Proxectos de Deseño I
74
1
5
Proxectos de Deseño II
71
0
16
Historia do Deseño
68
8
9
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
76
5
4

3º Curso

Teoría de Máquinas
63
9
13
Procesos Industriais
75
3
4
Análise Asistida por Ordenador
80
1
6
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
62
2
3
Deseño e Produto
74
8
10
Proxectos de Deseño III
72
1
10
Deseño Industrial Actual
19
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
44
0
1
Ergonomía e Deseño
10
2
3
Márketing
63
0
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
76
2
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
76
3
3
Xestión da Innovación e do Deseño
7
1
2

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
68
1
0
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
62
2
0
Oficina Técnica
60
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
26
0
4
Traballo Fin de Grao
50
1
71
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
21
0
1
Administración e Organización Industrial
62
0
0
Normativa e Lexislación
74
1
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
25
1
0
Estética
69
2
5
Xestión da Calidade
Loxística Industrial
17
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
49
25
8
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
59
12
13
Matemáticas I
71
7
2
Matemáticas II
67
5
13
Informática Básica
75
2
0
Expresión Gráfica
66
5
8
Deseño Básico
77
0
1
Metodoloxía do Deseño
69
9
11
Historia da Arte e do Deseño
76
0
0
Expresión Artística
69
16
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
67
2
2
Enxeñaría de Materiais
62
7
16
Estatística
49
10
6
Sistemas Mecánicos
53
31
16
Expresión Gráfica Aplicada
69
1
1
Deseño Asistido por Ordenador
74
2
5
Proxectos de Deseño I
79
4
3
Proxectos de Deseño II
77
4
14
Historia do Deseño
62
6
15
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
69
10
1

3º Curso

Teoría de Máquinas
62
12
13
Procesos Industriais
59
6
6
Análise Asistida por Ordenador
62
4
9
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
61
3
8
Deseño e Produto
68
15
7
Proxectos de Deseño III
66
1
12
Deseño Industrial Actual
30
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
38
0
1
Ergonomía e Deseño
16
0
2
Márketing
66
1
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
59
12
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
60
12
1
Xestión da Innovación e do Deseño
11
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
70
1
3
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
73
5
2
Oficina Técnica
68
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
32
0
0
Traballo Fin de Grao
96
1
67
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
32
1
1
Administración e Organización Industrial
68
0
7
Normativa e Lexislación
59
8
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
35
1
0
Estética
68
7
1
Xestión da Calidade
1
0
0
Loxística Industrial
13
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A miña vida, o meu coche. Novos conceptos de Vehículo Eléctrico para a mobilidade interurbana: CUPRA Bikar-e

A Miña Vida, O Meu Coche: Novos Conceptos De Vehículo Para Seat-Cupra

A miña vida, o meu coche: Novos conceptos de Vehículo para Seat-Cupra

Gama de Novos conceptos de Mobiliario de Descanso

Gama de novos conceptos de mobiliario de descanso

MIÑA VIDA, MEU COCHE - Novos Conceptos de Infraestrutura Móbil para a Análise da Auga

Miña vida, meu coche: Novos Conceptos de vehículo para artistas da maquillaxe

My Life My Car Novos Conceptos De Vehiculo Para Cupra

MY LIFE, MY CAR: Novos conceptos de vehículo para Protección Civil

Novas propostas de caravana

Novas propostas de mobiliario para estudo de deseñador

Novo concepto de vehículo electrico para overland

Novos conceptos de Barco Pontón para a cata de viños na Ribeira Sacra

Novos Conceptos de Calzado con Versatilidade Estacional

Novos conceptos de calzado e complementos para mobilidade urbana unipersonal

Novos Conceptos de Centros Multiservizo para a Valorización de Destinos Rurais

Novos conceptos de complementos de alta gama/luxo atemporal

Novos Conceptos de complementos de moda e acuáticos que se podan adaptar a unha prótesis auditiva

Novos Conceptos de Coworking de Innovación Sostible

Novos conceptos de espazos para hostelería en praias

Novos Conceptos de Fiadora de Laboratorio Creativo Slow-Fashion

Novos Conceptos de Gama de Cosmética Recargable

Novos conceptos de hábitat flotante para deportes acuáticos

Novos Conceptos de Libraría Cafetería

Novos conceptos de silla de paseo eléctrica multifuncional

Novos conceptos de tendas Pop Up para o sector da moda deportiva

Novos conceptos de TPV de escritorio para punto de venda e pagamento.

Novos conceptos de Unidade de Salvamento para a costa

Novos Conceptos de Vehículo Camperizado Off-road

Novos conceptos de vehículo camperizado.

Novos conceptos de vehículo gamificado para desprazamentos interurbanos

Novos Conceptos de Vehículo Hábitat para o Teletraballo

Novos Conceptos de Vehículo Multifunción “MY LIFE. MY CAR”

Novos conceptos de vehículo My life, My car

Novos Conceptos de Vehículo Off-Road para Ciclistas de MTB - My Life, My Car

Novos Conceptos de Vehículo para Aventura e Fotografía

Novos Conceptos de Vehículo para Ciclistas Profesionais

Novos Conceptos de Vehículo para Seguridade Informática

Novos conceptos de vehículo Seat/Cupra A miña vida, meu coche, meu primeiro coche

Novos conceptos de vehículo Semiurbano

Novos Conceptos de Vehículo Unipersoal e Complementos para Transporte Urbano Sostible

Novos conceptos de vehiculo urbano gaming de alta interactividade

Novos conceptos de vehículo: "My life, my car"

Novos conceptos de vivenda prefabricada autosuficiente de implementación rápida

Novos Conceptos de Vivendas Modulares Sostibles

Novos conceptos Glamping

Nuevos conceptos de vehículo 4x4 para montaña

O meu coche, a miña vida: Novos Conceptos de Vehículo Urbano para Gamers.

O meu coche, a miña vida: novos conceptos de vehículos para Seat-Cupra

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70