Grao en Enxeñaría Eléctrica

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 57
Homes 2019/2020 46
Mulleres 2019/2020 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 3.342
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.556
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 240
% créditos repetidos 2019/2020 23,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 58,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 319
Homes 2019/2020 269
Mulleres 2019/2020 50
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 16.320
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 9.837
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 2.916
% créditos repetidos 2019/2020 39,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 29
Homes 2018/2019 22
Mulleres 2018/2019 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.734
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.272
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 90
% créditos repetidos 2018/2019 26,64
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,79
Taxa de evaluación 2018/2019 75,78
Taxa de éxito 2018/2019 68,49
Taxa de rendemento 2018/2019 51,9
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 370
Homes 2018/2019 311
Mulleres 2018/2019 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 19.100
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.980
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.844
% créditos repetidos 2018/2019 32,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,62
Taxa de evaluación 2018/2019 74,08
Taxa de éxito 2018/2019 70,44
Taxa de rendemento 2018/2019 52,18

Datos do estudo

Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 283
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.420
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.150
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.484
% créditos repetidos 2017/2018 35,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,63
Taxa de evaluación 2017/2018 70,78
Taxa de éxito 2017/2018 75,86
Taxa de rendemento 2017/2018 53,7

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
7
11
3
Informática
10
8
4
Física I
12
1
2
Química
10
3
2
Expresión Gráfica
16
3
3
Álxebra
4
10
4
Física II
9
2
1
Estatística
7
4
1
Ciencia de Materiais
12
1
9
Xestión Empresarial
7
3
2

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
8
1
1
Termodinámica
3
6
1
Fundamentos de Electricidade
8
1
1
Enxeñaría Medioambiental
10
1
1
Tecnoloxías de Fabricación
6
3
2
Mecánica de Fluídos
3
0
5
Fundamentos de Automática
0
2
3
Fundamentos de Electrónica
3
4
6
Resistencia de Materiais
5
4
3
Teoría de Máquinas
10
1
4

3º Curso

Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
0
0
1
Circuítos Eléctricos de Potencia
0
0
1
Centrais Eléctricas
0
0
1
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
0
0
1