Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Sanjurjo Maroño, Emilio
Vogal PDI
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Álvarez Fernández, María
Vogal Estudante
Pareja Sequeiro, José Antonio
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidenta
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Ares Torres, Iria
Vogal Estudante
Caridad Varela, Uxía
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 189
Homes 2021/2022 159
Mulleres 2021/2022 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.170
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 6.843
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.393
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 936
% créditos repetidos 2021/2022 32,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 348
Homes 2021/2022 280
Mulleres 2021/2022 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 18.130
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.840
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.740
% créditos repetidos 2021/2022 29,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 189
Homes 2020/2021 164
Mulleres 2020/2021 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 9.821
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 6.893
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.482
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.446
% créditos repetidos 2020/2021 29,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51,96
Taxa de evaluación 2020/2021 70,44
Taxa de éxito 2020/2021 76,41
Taxa de rendemento 2020/2021 53,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 70,26
Taxa de graduación 2016/2017 14,81
Taxa de abandono 2018/2019 12,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 363
Homes 2020/2021 304
Mulleres 2020/2021 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 17.780
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.940
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.253
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.589
% créditos repetidos 2020/2021 27,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 48,98
Taxa de evaluación 2020/2021 71,85
Taxa de éxito 2020/2021 78,19
Taxa de rendemento 2020/2021 56,18

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 191
Homes 2019/2020 169
Mulleres 2019/2020 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 9.954
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.556
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.526
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.872
% créditos repetidos 2019/2020 44,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,53
Taxa de éxito 2019/2020 81,32
Taxa de rendemento 2019/2020 61,42
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 68,74
Taxa de graduación 2015/2016 20,37
Taxa de abandono 2017/2018 29,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 361
Homes 2019/2020 300
Mulleres 2019/2020 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 17.650
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.140
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.927
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.576
% créditos repetidos 2019/2020 42,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,88
Taxa de evaluación 2019/2020 75,5
Taxa de éxito 2019/2020 83,65
Taxa de rendemento 2019/2020 63,16

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
17
22
17
Informática
18
10
21
Física I
18
8
11
Química
27
6
5
Expresión Gráfica
24
12
3
Álxebra
18
12
25
Física II
27
0
9
Estatística
21
7
9
Ciencia de Materiais
25
12
22
Xestión Empresarial
18
12
14

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
23
7
6
Termodinámica
24
10
7
Fundamentos de Electricidade
20
4
7
Enxeñaría Medioambiental
27
4
2
Tecnoloxías de Fabricación
20
5
12
Mecánica de Fluídos
17
6
26
Fundamentos de Automática
19
5
32
Fundamentos de Electrónica
17
15
24
Resistencia de Materiais
12
14
23
Teoría de Máquinas
20
4
12

3º Curso

Sistemas Eléctricos
17
4
8
Electrónica Analóxica
21
13
13
Electrónica Dixital
22
13
17
Automatización I
25
7
14
Informática Industrial
23
9
9
Sistemas Dixitais I
21
5
18
Instrumentación Electrónica I
27
12
25
Enxeñaría de Control
20
9
13
Polímeros en Electrónica
Robótica Industrial
24
0
0
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
8
1
0
BIM e Edificios Intelixentes
23
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
24
4
4
Oficina Técnica
27
0
3
Electrónica de Potencia
31
4
4
Automatización II
22
9
6
Organización de Empresas
17
6
6
Instrumentación Electrónica II
Deseño de Equipos Electrónicos
0
0
1
Sistemas de Control Intelixente
0
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
Traballo Fin de Grao
29
0
27
Internet das Cousas (IoT)
5
0
0
Robótica
5
0
0
Big Data e Análise de Datos
3
0
0
Control Avanzado
11
0
1
Control Intelixente e Sistemas de Supervisión
16
0
0
Deseño de Equipos Electrónicos
16
0
0
Prácticas en Empresa
1
0
0
Prevención de Riscos Laborais
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
28
13
17
Informática
24
14
12
Física I
39
3
4
Química
28
6
5
Expresión Gráfica
37
8
6
Álxebra
34
10
21
Física II
39
0
7
Estatística
36
5
6
Ciencia de Materiais
25
23
14
Xestión Empresarial
19
8
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
5
9
Termodinámica
28
4
8
Fundamentos de Electricidade
27
4
7
Enxeñaría Medioambiental
24
2
3
Tecnoloxías de Fabricación
28
1
13
Mecánica de Fluídos
44
5
20
Fundamentos de Automática
72
3
16
Fundamentos de Electrónica
19
18
14
Resistencia de Materiais
30
14
13
Teoría de Máquinas
27
3
15

3º Curso

Sistemas Eléctricos
23
2
4
Electrónica Analóxica
22
14
9
Electrónica Dixital
21
11
17
Automatización I
25
13
11
Informática Industrial
19
7
11
Sistemas Dixitais I
25
1
12
Instrumentación Electrónica I
24
13
21
Enxeñaría de Control
30
5
8
Instalacións Eléctricas e Industriais
Robótica Industrial
19
0
2
Fabricación Aditiva
4
0
0
Realidade Aumentada e Simulación de Procesos
5
0
0
BIM e Edificios Intelixentes
11
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
18
3
3
Oficina Técnica
14
0
0
Electrónica de Potencia
17
8
3
Automatización II
16
5
7
Organización de Empresas
21
3
4
Deseño de Equipos Electrónicos
11
0
0
Control Avanzado
10
0
1
Sistemas de Control Intelixente
13
0
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
1
Traballo Fin de Grao
16
0
35

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
34
20
Informática
23
28
14
Física I
35
27
6
Química
38
12
10
Expresión Gráfica
29
30
9
Álxebra
18
30
31
Física II
33
21
13
Estatística
31
27
10
Ciencia de Materiais
36
12
39
Xestión Empresarial
31
22
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
29
4
7
Termodinámica
24
8
8
Fundamentos de Electricidade
28
3
9
Enxeñaría Medioambiental
23
2
5
Tecnoloxías de Fabricación
25
6
15
Mecánica de Fluídos
19
20
30
Fundamentos de Automática
14
29
40
Fundamentos de Electrónica
18
13
14
Resistencia de Materiais
22
19
12
Teoría de Máquinas
25
10
8

3º Curso

Sistemas Eléctricos
23
6
2
Electrónica Analóxica
18
14
11
Electrónica Dixital
12
6
26
Automatización I
20
9
18
Informática Industrial
23
10
10
Sistemas Dixitais I
26
5
18
Instrumentación Electrónica I
17
27
17
Enxeñaría de Control
15
11
9
Debuxo Industrial e CAD
7
0
0
Mantemento Industrial
12
0
1
Enerxías Renovables
Instalacións Eléctricas e Industriais
1
1
1
Polímeros en Electrónica
18
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
25
4
3
Oficina Técnica
30
0
1
Electrónica de Potencia
26
8
4
Automatización II
28
1
6
Organización de Empresas
21
6
3
Deseño de Equipos Electrónicos
14
0
2
Robótica Industrial
23
0
2
Control Avanzado
12
0
1
Sistemas de Control Intelixente
13
0
0
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
26

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50