Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vogal PDI
Anido Martínez, Cristina
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Fernández Rey, Ana María
Vogal PAS
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Reig Botella, Adela Milagro
Vogal PDI
Zar Varela, José
Vogal Estudante
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 135
Homes 2023/2024 58
Mulleres 2023/2024 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 7.428
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 6.570
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 504
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 354
% créditos repetidos 2023/2024 11,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,02

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 149
Homes 2023/2024 64
Mulleres 2023/2024 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 8.334
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 7.476
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 504
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 354
% créditos repetidos 2023/2024 10,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,93

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 140
Homes 2022/2023 54
Mulleres 2022/2023 86
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 7.536
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.402
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 228
% créditos repetidos 2022/2023 15,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 53,83
Taxa de evaluación 2022/2023 90,61
Taxa de éxito 2022/2023 90,95
Taxa de rendemento 2022/2023 82,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 92,18
Taxa de graduación 2018/2019 47,22
Taxa de abandono 2020/2021 16,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 214
Homes 2022/2023 84
Mulleres 2022/2023 130
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 11.280
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.999
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 999
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 277,5
% créditos repetidos 2022/2023 11,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,69
Taxa de evaluación 2022/2023 90,13
Taxa de éxito 2022/2023 93,65
Taxa de rendemento 2022/2023 84,41

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 164
Homes 2021/2022 72
Mulleres 2021/2022 92
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 8.490
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.464
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 246
% créditos repetidos 2021/2022 12,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,77
Taxa de evaluación 2021/2022 85,65
Taxa de éxito 2021/2022 88,28
Taxa de rendemento 2021/2022 75,62
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 89,15
Taxa de graduación 2017/2018 50,98
Taxa de abandono 2019/2020 3,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 243
Homes 2021/2022 105
Mulleres 2021/2022 138
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 12.540
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 11.340
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 936
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 270
% créditos repetidos 2021/2022 9,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,62
Taxa de evaluación 2021/2022 88,1
Taxa de éxito 2021/2022 92,14
Taxa de rendemento 2021/2022 81,18

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
24
0
4
Introdución á Economía
29
2
2
Organización de Empresa
22
9
6
Psicoloxía do Traballo
24
2
5
Informática Básica
22
1
0
Dereito Societario e Cooperativo
27
1
4
Economía e Empresa
21
7
3
Métodos de Traballo
25
3
5
Historia Social e Política Contemporánea
24
0
5
Teoría das Relacións Laborais
27
0
6

2º Curso

Dereito do Traballo I
30
2
5
Dereito do Traballo II
32
0
6
Dereito Sindical I
25
5
4
Dereito Sindical II
32
0
3
Dirección e Xestión de RRHH I
27
12
4
Dirección e Xestión de RRHH II
23
12
14
Socioloxía do Traballo
19
6
0
Estatística Descritiva
27
15
4
Comportamento Organizacional
26
1
5
Técnicas de Investigación Social
27
2
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
29
0
0
Dereito da Seguridade Social II
29
0
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
30
1
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
28
0
0
Economía Española
32
7
1
Contabilidade
25
4
2
Economía do Traballo
25
10
1
Dereito Administrativo
32
0
1
Auditoría Laboral
18
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
3
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
19
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
14
0
0
Historia Social do Traballo
29
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
3
0
2
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
5
0
0
Socioloxía do Consumo
14
0
2
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
28
0
0
Dirección Estratéxica
24
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
24
0
0
Dereito Procesual Laboral
24
0
0
Políticas Sociolaborais
25
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
13
Prácticas Externas
17
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
3
5
Introdución á Economía
24
9
3
Organización de Empresa
21
15
7
Psicoloxía do Traballo
34
8
3
Informática Básica
26
2
4
Dereito Societario e Cooperativo
28
5
10
Economía e Empresa
35
3
12
Métodos de Traballo
26
7
11
Historia Social e Política Contemporánea
29
2
7
Teoría das Relacións Laborais
28
4
12

2º Curso

Dereito do Traballo I
31
4
12
Dereito do Traballo II
23
6
8
Dereito Sindical I
29
0
8
Dereito Sindical II
28
3
4
Dirección e Xestión de RRHH I
27
8
15
Dirección e Xestión de RRHH II
21
14
11
Socioloxía do Traballo
30
2
4
Estatística Descritiva
25
16
9
Comportamento Organizacional
31
3
8
Técnicas de Investigación Social
27
1
10

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
26
0
1
Dereito da Seguridade Social II
27
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
29
1
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
31
0
1
Economía Española
23
17
1
Contabilidade
18
2
4
Economía do Traballo
30
6
1
Dereito Administrativo
25
0
1
Auditoría Laboral
19
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
7
0
0
Xestión Medioambiental
15
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
22
0
0
Historia Social do Traballo
12
0
1
Informática Aplicada
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
7
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
3
0
0
Socioloxía do Consumo
17
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
30
0
1
Dirección Estratéxica
27
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
27
0
0
Dereito Procesual Laboral
26
0
0
Políticas Sociolaborais
28
0
3
Traballo Fin de Grao
30
0
19
Prácticas Externas
19
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
38
3
3
Introdución á Economía
40
5
0
Organización de Empresa
31
9
5
Psicoloxía do Traballo
39
6
3
Informática Básica
38
3
1
Dereito Societario e Cooperativo
33
7
8
Economía e Empresa
36
12
4
Métodos de Traballo
39
5
12
Historia Social e Política Contemporánea
37
1
10
Teoría das Relacións Laborais
45
3
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
22
7
3
Dereito do Traballo II
25
0
3
Dereito Sindical I
27
3
1
Dereito Sindical II
28
2
3
Dirección e Xestión de RRHH I
29
6
10
Dirección e Xestión de RRHH II
32
5
11
Socioloxía do Traballo
26
1
1
Estatística Descritiva
20
12
9
Comportamento Organizacional
26
2
3
Técnicas de Investigación Social
29
1
5

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
23
1
2
Dereito da Seguridade Social II
20
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
27
0
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
24
0
1
Economía Española
17
12
3
Contabilidade
29
2
5
Economía do Traballo
18
7
3
Dereito Administrativo
25
0
3
Auditoría Laboral
24
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
10
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
17
0
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
15
0
0
Historia Social do Traballo
29
0
1
Informática Aplicada
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
5
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
0
0
Socioloxía do Consumo
22
0
0
Valoración Contable
1
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
41
0
1
Dirección Estratéxica
43
0
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
37
0
1
Dereito Procesual Laboral
38
0
1
Políticas Sociolaborais
41
1
1
Traballo Fin de Grao
32
0
18
Prácticas Externas
23
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45