Grao en Podoloxía

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Coronado Carvajal, Carmen
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
García Martínez, Carmen María
Vogal PDI
Toja Martínez, Laura
Vogal Estudante
Eiroa García, Manuel Castor
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidenta
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidenta
Santalla Borreiros, Fátima
Secretaria
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Souto Naveiro, David
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinadora de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 141
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 111
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 8.661
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.872
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 660
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 129
% créditos repetidos 2021/2022 9,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 61,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 451
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 360
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 26.580
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 24.920
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.287
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 378
% créditos repetidos 2021/2022 6,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,94

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 98
Homes 2020/2021 26
Mulleres 2020/2021 72
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 5.787
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.523
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 234
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 30
% créditos repetidos 2020/2021 4,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,05
Taxa de evaluación 2020/2021 93,31
Taxa de éxito 2020/2021 84,06
Taxa de rendemento 2020/2021 78,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 447
Homes 2020/2021 92
Mulleres 2020/2021 355
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 25.450
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 24.650
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 240
% créditos repetidos 2020/2021 3,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,94
Taxa de evaluación 2020/2021 96,42
Taxa de éxito 2020/2021 94,07
Taxa de rendemento 2020/2021 90,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 47
Homes 2019/2020 16
Mulleres 2019/2020 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.583
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.583
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 0
% créditos repetidos 2019/2020 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,96
Taxa de evaluación 2019/2020 95,47
Taxa de éxito 2019/2020 91,36
Taxa de rendemento 2019/2020 87,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 446
Homes 2019/2020 95
Mulleres 2019/2020 351
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 25.320
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 23.690
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.143
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 486
% créditos repetidos 2019/2020 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,76
Taxa de evaluación 2019/2020 98,29
Taxa de éxito 2019/2020 98,29
Taxa de rendemento 2019/2020 96,61

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
45
1
5
Anatomía Xeral
52
6
2
Anatomía Específica do Membro Inferior
46
4
5
Psicoloxía Aplicada e Saúde
52
0
1
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
33
21
1
Microbioloxía e Parasitoloxía
47
1
3
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
34
16
4
Podoloxía Xeral
24
31
9
Conceptos Xerais de Cirurxía
41
4
9

2º Curso

Patoloxía Xeral Aplicada en Podoloxía
39
1
3
Farmacoloxía
12
28
1
Biomecánica do Membro Inferior
32
7
2
Diagnóstico por Imaxe
38
2
2
Ortopodoloxía I
40
2
1
Ortopodoloxía II
40
0
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
35
2
2
Patoloxía Podolóxica I
28
9
4
Quiropodoloxía I
40
0
2
Quiropodoloxía II
39
0
1

3º Curso

Podoloxía Preventiva
0
0
1
Podoloxía Física
0
0
1
Dermatoloxía

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fisioloxía Humana
38
3
1
Anatomía Xeral
29
13
1
Anatomía Específica do Membro Inferior
42
0
2
Psicoloxía Aplicada e Saúde
37
4
1
Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano
36
6
2
Microbioloxía e Parasitoloxía
43
0
1
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
37
2
2
Podoloxía Xeral
32
5
7
Conceptos Xerais de Cirurxía
44
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50