Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Díaz Casás, Vicente
Presidente
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Campo Cabana, Marco Antonio
Vogal PDI
Míguez González, Marcos
Vogal PDI
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Rivas Rivera, Ana
Vogal Estudante
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
Berbia Castro, Carla
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Díaz Casás, Vicente
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
López López, Laura
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Arce Ceinos, Alberto
Vogal Coordinador de Título
Graña López, Manuel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Zayas Gato, Francisco
Vogal Coordinador de Título
Santiago Caamaño, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Abad López, María José
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 150
Homes 2022/2023 111
Mulleres 2022/2023 39
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 8.679
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 6.143
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.254
% créditos repetidos 2022/2023 29,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.120
Homes 2022/2023 875
Mulleres 2022/2023 245
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 57.570
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.030
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.752
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.788
% créditos repetidos 2022/2023 28,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,4

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 136
Homes 2021/2022 98
Mulleres 2021/2022 38
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.665
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 5.115
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.589
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 961,5
% créditos repetidos 2021/2022 33,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,36
Taxa de evaluación 2021/2022 75,46
Taxa de éxito 2021/2022 71,45
Taxa de rendemento 2021/2022 53,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 80,85
Taxa de graduación 2017/2018 33,33
Taxa de abandono 2019/2020 11,54

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 108
Homes 2020/2021 76
Mulleres 2020/2021 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 6.473
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.040
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 886,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 546
% créditos repetidos 2020/2021 22,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 59,93
Taxa de evaluación 2020/2021 71,19
Taxa de éxito 2020/2021 77,08
Taxa de rendemento 2020/2021 54,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 97,48
Taxa de graduación 2016/2017 28,57
Taxa de abandono 2018/2019 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
16
15
32
Física 1
22
16
5
Expresión Gráfica
31
12
4
Química
17
29
15
Matemáticas 2
15
23
29
Física 2
27
3
10
Organización e Xestión da Empresa
27
1
5
Métodos Informáticos
18
12
37
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
35
6
4
Estatística
31
4
8

2º Curso

Debuxo Naval
21
2
1
Ecuacións Diferenciais
23
5
2
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
26
7
2
Electrotecnia
26
6
9
Termodinámica Técnica
23
12
3
Automatismos, Control e Electrónica
24
3
15
Elasticidade e Resistencia de Materiais
24
6
6
Mecánica
9
34
10
Mecánica de Fluídos
11
27
27
Hidrostática e Estabilidade
25
1
9

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
16
0
2
Transmisión de Calor
9
9
1
Hidrodinámica Naval
12
11
11
Estruturas Mariñas 1
11
6
2
Estruturas Mariñas 2
15
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
9
2
1
Sistemas Auxiliares do Buque 1
11
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
8
5
7
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
8
6
5
Procesos de Fabricación e Montaxe
9
6
3

4º Curso

Tecnoloxía da Construción Naval
16
0
0
Vibracións e Ruídos
14
0
2
Transporte Marítimo
14
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
12
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
14
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
16
3
4
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
14
3
5
Traballo Fin de Grao
11
0
14
Buques de Guerra
6
0
0
Proxecto Multidisciplinar
Visitas Técnicas
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
21
14
21
Física 1
32
6
6
Expresión Gráfica
24
10
8
Química
24
15
20
Matemáticas 2
18
11
28
Física 2
27
5
7
Organización e Xestión da Empresa
28
1
8
Métodos Informáticos
21
7
31
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
29
6
5
Estatística
31
3
5

2º Curso

Debuxo Naval
15
3
1
Ecuacións Diferenciais
12
4
5
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
9
7
5
Electrotecnia
5
10
9
Termodinámica Técnica
14
4
10
Automatismos, Control e Electrónica
11
1
14
Elasticidade e Resistencia de Materiais
9
5
11
Mecánica
15
14
9
Mecánica de Fluídos
7
11
29
Hidrostática e Estabilidade
15
2
7

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
18
4
1
Transmisión de Calor
12
3
1
Hidrodinámica Naval
12
11
8
Estruturas Mariñas 1
11
2
5
Estruturas Mariñas 2
12
1
3
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
14
1
1
Sistemas Auxiliares do Buque 1
17
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
15
0
9
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
7
5
2
Procesos de Fabricación e Montaxe
9
1
4

4º Curso

Tecnoloxía da Construción Naval
6
0
1
Vibracións e Ruídos
12
0
1
Transporte Marítimo
9
1
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
11
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
16
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
10
3
2
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
10
3
4
Mantemento e Reparación de Buques
Prácticas en Empresa
4
0
1
Traballo Fin de Grao
7
1
11
Buques de Guerra
2
0
0
Proxecto Multidisciplinar
Visitas Técnicas
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
11
6
15
Física 1
15
10
3
Expresión Gráfica
11
3
8
Química
14
16
11
Matemáticas 2
11
6
14
Física 2
20
1
7
Organización e Xestión da Empresa
14
0
7
Métodos Informáticos
7
2
25
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
16
5
3
Estatística
34
3
5

2º Curso

Debuxo Naval
9
0
0
Ecuacións Diferenciais
18
1
4
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
14
0
2
Electrotecnia
19
3
2
Termodinámica Técnica
13
1
5
Automatismos, Control e Electrónica
20
1
4
Elasticidade e Resistencia de Materiais
16
3
4
Mecánica
7
11
14
Mecánica de Fluídos
3
17
14
Hidrostática e Estabilidade
19
2
5

3º Curso

Enxeñaría da Calidade e Medioambiente
10
3
1
Transmisión de Calor
9
0
2
Hidrodinámica Naval
2
2
11
Estruturas Mariñas 1
10
0
4
Estruturas Mariñas 2
9
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
7
0
1
Sistemas Auxiliares do Buque 1
8
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
9
1
4
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
12
0
0
Procesos de Fabricación e Montaxe
10
0
1

4º Curso

Tecnoloxía da Construción Naval
2
0
0
Vibracións e Ruídos
2
0
1
Transporte Marítimo
4
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
1
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
1
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
1
1
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
5
0
0
Traballo Fin de Grao
1
0
2
Buques de Guerra
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 45