Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 124
Homes 2020/2021 88
Mulleres 2020/2021 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 6.690
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.202
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.026
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 462
% créditos repetidos 2020/2021 22,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,95

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 696
Homes 2020/2021 530
Mulleres 2020/2021 166
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 37.940
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.330
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.733
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.874
% créditos repetidos 2020/2021 20,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 131
Homes 2019/2020 96
Mulleres 2019/2020 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.554
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.388
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.332
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 834
% créditos repetidos 2019/2020 28,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,66
Taxa de evaluación 2019/2020 88,48
Taxa de éxito 2019/2020 84,92
Taxa de rendemento 2019/2020 75,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 74,23
Taxa de graduación 2015/2016 20
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 141
Homes 2018/2019 99
Mulleres 2018/2019 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.731
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.535
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 996
% créditos repetidos 2018/2019 28,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,83
Taxa de evaluación 2018/2019 79,98
Taxa de éxito 2018/2019 78,17
Taxa de rendemento 2018/2019 62,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 77,67
Taxa de graduación 2014/2015 32,79
Taxa de abandono 2016/2017 21,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
17
4
Expresión Gráfica
27
8
1
Física I
34
11
5
Informática
25
19
2
Química
27
17
5
Álxebra
25
2
7
Ciencia dos Materiais
19
11
9
Estatística
21
4
3
Física II
42
4
6
Xestión Empresarial
29
0
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
18
1
2
Fundamentos da Electricidade
27
5
2
Resistencia dos Materiais
30
4
2
Termodinámica
22
4
2
Fundamentos de Automática
22
12
14
Fundamentos de Electrónica
29
1
2
Enxeñaría Medioambiental
16
11
5
Mecánica de Fluídos
19
16
7
Teoría de Máquinas
41
5
6
Campos e Ondas
26
2
9

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
16
0
0
Tecnoloxías da Fabricación
19
2
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
29
0
2
Organización de Empresas
22
1
3
Electrónica de Potencia
13
0
3
Enerxías Renovables
22
1
3
Máquinas Eléctricas
20
0
4
Tecnoloxía Química
12
2
1
Centrais Enerxéticas
15
0
0
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
21
1
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
22
2
2
Enxeñaría do Gas
11
0
0
Métodos Numéricos
21
5
0
Planificación Enerxética
12
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
29
0
2
Tecnoloxía Nuclear
15
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
11
Prácticas en Empresa
7
0
2
Recipientes e Conducións
13
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Materiais Avanzados
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
17
0
1
Técnicas de Fabricación Avanzadas
3
0
1
Robótica Industrial
9
0
0
Industria Intelixente. IIoT
6
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
8
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
21
9
Expresión Gráfica
22
12
3
Física I
27
18
17
Informática
19
23
3
Química
20
19
12
Álxebra
23
6
8
Ciencia dos Materiais
23
7
13
Estatística
34
2
5
Física II
20
19
18
Xestión Empresarial
26
5
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
16
2
3
Fundamentos da Electricidade
13
6
4
Resistencia dos Materiais
21
13
1
Termodinámica
14
1
1
Fundamentos de Automática
17
12
16
Fundamentos de Electrónica
13
2
8
Enxeñaría Medioambiental
19
1
3
Mecánica de Fluídos
15
5
18
Teoría de Máquinas
15
19
17
Campos e Ondas
17
1
17

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
27
1
4
Tecnoloxías da Fabricación
14
4
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
17
3
8
Organización de Empresas
21
4
9
Electrónica de Potencia
27
0
1
Enerxías Renovables
20
4
6
Máquinas Eléctricas
29
4
6
Tecnoloxía Química
20
1
0
Centrais Enerxéticas
18
2
1
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
12
5
6

4º Curso

Xestión de Proxectos
20
0
3
Enxeñaría do Gas
13
0
0
Métodos Numéricos
22
1
1
Planificación Enerxética
14
0
0
Enxeñaría da Reacción Química
19
2
1
Tecnoloxía Nuclear
19
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
22
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
8
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
3
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
7
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
15
0
1
Traballo Fin de Grao
22
0
12
Prácticas en Empresa
8
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
18
13
Expresión Gráfica
17
14
3
Física I
22
9
39
Informática
29
11
13
Química
16
18
14
Álxebra
15
6
12
Ciencia dos Materiais
26
8
19
Estatística
13
7
18
Física II
15
17
27
Xestión Empresarial
14
6
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
24
3
2
Fundamentos da Electricidade
20
7
6
Resistencia dos Materiais
13
19
5
Termodinámica
25
3
2
Fundamentos de Automática
14
10
18
Fundamentos de Electrónica
22
4
6
Enxeñaría Medioambiental
18
8
5
Mecánica de Fluídos
30
7
13
Teoría de Máquinas
18
9
27
Campos e Ondas
18
5
17

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
18
2
2
Tecnoloxías da Fabricación
22
1
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
18
2
6
Organización de Empresas
18
7
5
Electrónica de Potencia
21
2
4
Enerxías Renovables
25
4
2
Máquinas Eléctricas
18
7
8
Tecnoloxía Química
26
0
1
Centrais Enerxéticas
17
0
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
17
4
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
23
1
2
Enxeñaría do Gas
15
0
1
Métodos Numéricos
21
0
1
Planificación Enerxética
23
0
0
Enxeñaría da Reacción Química
21
6
0
Tecnoloxía Nuclear
20
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
20
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
9
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
4
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
7
0
0
Traballo Fin de Grao
20
0
17
Prácticas en Empresa
8
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 45