Grao en Enxeñaría Mecánica

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 195
Homes 2020/2021 169
Mulleres 2020/2021 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.850
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 8.040
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.638
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.176
% créditos repetidos 2020/2021 25,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,66

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 698
Homes 2020/2021 533
Mulleres 2020/2021 165
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 38.080
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.320
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.805
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.958
% créditos repetidos 2020/2021 20,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,55

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 179
Homes 2019/2020 155
Mulleres 2019/2020 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.160
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.294
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.202
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.662
% créditos repetidos 2019/2020 38,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,75
Taxa de evaluación 2019/2020 79,27
Taxa de éxito 2019/2020 77,2
Taxa de rendemento 2019/2020 61,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 65,75
Taxa de graduación 2015/2016 11,76
Taxa de abandono 2017/2018 15,52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 189
Homes 2018/2019 163
Mulleres 2018/2019 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 10.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.614
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.442
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.200
% créditos repetidos 2018/2019 35,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 54,26
Taxa de evaluación 2018/2019 69,64
Taxa de éxito 2018/2019 69,08
Taxa de rendemento 2018/2019 48,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 69,6
Taxa de graduación 2014/2015 16
Taxa de abandono 2016/2017 22,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
29
21
18
Expresión Gráfica
25
15
8
Física I
49
17
8
Informática
27
23
5
Química
26
21
14
Álxebra
23
7
11
Ciencia dos Materiais
17
23
15
Estatística
14
12
14
Física II
58
9
15
Xestión Empresarial
32
3
6

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
30
0
4
Fundamentos da Electricidade
37
8
7
Resistencia dos Materiais
47
5
8
Termodinámica
26
7
8
Fundamentos de Automática
32
24
30
Fundamentos de Electrónica
37
0
8
Enxeñaría Medioambiental
25
15
2
Mecánica de Fluídos
41
18
18
Teoría de Máquinas
55
7
18
Mecánica
19
25
32

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
24
1
3
Estruturas
12
5
6
Tecnoloxías da Fabricación
33
1
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
6
7
Organización de Empresas
29
5
8
Resistencia de Materiais II
16
9
6
Tecnoloxía de Máquinas
26
6
10
Metroloxía e Control da Calidade
32
0
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
30
5
7
Construcións Industriais I
22
3
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
10
5
3
Enxeñaría dos Materiais
4
0
0
Enxeñaría de Vehículos
16
0
0
Vibracións
11
0
1
Prácticas en Empresa
5
0
1
Traballo Fin de Grao
9
0
21
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
8
0
0
Tipoloxías Estruturais
5
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
11
0
0
Soldadura
9
0
0
Construcións Industriais II
4
0
0
Elementos de Máquinas
5
0
1
Actuadores e Sensores
10
0
1
Mantemento
5
0
0
Hidráulica e Pneumática
12
0
2
Análise de Fallo en Materiais
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
4
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
25
33
29
Expresión Gráfica
28
20
14
Física I
36
32
36
Informática
26
37
9
Química
23
28
23
Álxebra
24
9
20
Ciencia dos Materiais
31
11
34
Estatística
44
6
20
Física II
25
27
45
Xestión Empresarial
27
11
17

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
33
3
4
Fundamentos da Electricidade
22
11
7
Resistencia dos Materiais
24
20
16
Termodinámica
24
2
4
Fundamentos de Automática
17
22
32
Fundamentos de Electrónica
29
7
12
Enxeñaría Medioambiental
33
4
3
Mecánica de Fluídos
13
7
31
Teoría de Máquinas
14
25
30
Mecánica
18
11
36

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
18
3
4
Estruturas
18
5
8
Tecnoloxías da Fabricación
18
6
2
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
21
5
11
Organización de Empresas
12
2
13
Resistencia de Materiais II
22
5
7
Tecnoloxía de Máquinas
15
10
11
Metroloxía e Control da Calidade
23
1
6
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
10
0
1
Construcións Industriais I
19
5
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
20
0
0
Elementos de Máquinas
6
0
0
Enxeñaría dos Materiais
15
0
0
Estruturas Metálicas
5
0
0
Estruturas II
5
0
1
Enxeñaría de Vehículos
9
0
0
Hidráulica e Pneumática
4
0
0
Vibracións
4
0
0
Comportamento en Servizo
2
0
0
Mantemento
8
0
0
Construcións Industriais II
9
0
0
Soldadura
4
0
0
Actuadores e Sensores
6
0
0
Prácticas en Empresa
3
0
0
Traballo Fin de Grao
20
0
16

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
21
32
29
Expresión Gráfica
33
23
6
Física I
21
14
64
Informática
30
19
30
Química
25
24
29
Álxebra
30
7
25
Ciencia dos Materiais
34
8
40
Estatística
25
10
34
Física II
18
20
50
Xestión Empresarial
25
13
15

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
14
2
8
Fundamentos da Electricidade
19
7
6
Resistencia dos Materiais
8
20
10
Termodinámica
17
0
5
Fundamentos de Automática
13
14
21
Fundamentos de Electrónica
24
4
9
Enxeñaría Medioambiental
20
5
7
Mecánica de Fluídos
26
10
21
Teoría de Máquinas
13
14
24
Mecánica
6
6
28

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
9
0
5
Estruturas
17
9
8
Tecnoloxías da Fabricación
14
6
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
12
5
11
Organización de Empresas
12
5
9
Resistencia de Materiais II
19
9
10
Tecnoloxía de Máquinas
21
3
6
Metroloxía e Control da Calidade
12
0
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
20
1
0
Construcións Industriais I
20
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
19
3
1
Elementos de Máquinas
10
0
0
Enxeñaría dos Materiais
18
0
3
Instalacións Industriais
Estruturas Metálicas
11
0
0
Estruturas II
12
0
0
Estruturas de Formigón
Enxeñaría de Vehículos
14
0
1
Hidráulica e Pneumática
16
0
0
Vibracións
7
0
0
Comportamento en Servizo
8
0
0
Mantemento
11
0
1
Construcións Industriais II
13
0
0
Soldadura
9
0
0
Actuadores e Sensores
16
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
5
0
1
Prácticas en Empresa
13
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
20

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 52