Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2023/2024 · 328,5 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Díaz Casás, Vicente
Presidente
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Piñón Pazos, Andrés José
Vogal PDI
Campo Cabana, Marco Antonio
Vogal PDI
Míguez González, Marcos
Vogal PDI
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Rivas Rivera, Ana
Vogal Estudante
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
Berbia Castro, Carla
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Díaz Casás, Vicente
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Couce Casanova, Antonio
Secretario
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Leira Rejas, Alberto José
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Mosteiro Rodríguez, Eloy
Vogal Estudante
López López, Laura
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Arce Ceinos, Alberto
Vogal Coordinador de Título
Graña López, Manuel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Zayas Gato, Francisco
Vogal Coordinador de Título
Santiago Caamaño, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Abad López, María José
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 44
Homes 2023/2024 35
Mulleres 2023/2024 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 2.871
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 2.174
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 408
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 289,5
% créditos repetidos 2023/2024 24,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 65,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 874
Homes 2023/2024 686
Mulleres 2023/2024 188
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 47.230
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 33.480
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 8.087
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 5.661
% créditos repetidos 2023/2024 29,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,04

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 43
Homes 2022/2023 32
Mulleres 2022/2023 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.798
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.124
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 409,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 264
% créditos repetidos 2022/2023 24,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 65,06
Taxa de evaluación 2022/2023 80,54
Taxa de éxito 2022/2023 79,29
Taxa de rendemento 2022/2023 63,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 0
Taxa de abandono 2020/2021 18,75

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.123
Homes 2022/2023 875
Mulleres 2022/2023 248
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 57.700
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.240
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.744
% créditos repetidos 2022/2023 28,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,38
Taxa de evaluación 2022/2023 77,68
Taxa de éxito 2022/2023 78,21
Taxa de rendemento 2022/2023 60,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 46
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.979
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.127
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 28,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 64,76
Taxa de evaluación 2021/2022 78,75
Taxa de éxito 2021/2022 80,5
Taxa de rendemento 2021/2022 63,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2016/2017 0
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
3
2
5
Ecuacións Diferenciais
6
2
2
Fundamentos de Electricidade
1
8
2
Resistencia de Materiais
5
2
2
Termodinámica
6
3
1
Fundamentos de Automática
2
5
7
Fundamentos de Electrónica
6
1
3
Mecánica de Fluídos
2
6
4
Debuxo Naval
8
1
0
Mecánica
3
10
2
Hidrostática e Estabilidade
5
1
0

1º Curso

Física II
6
8
2
Xestión Empresarial
7
2
1
Matemáticas 1
10
1
2
Física 1
8
0
0
Expresión Gráfica
9
0
0
Química
11
2
0
Matemáticas 2
6
7
2
Métodos Informáticos
9
0
4
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
8
0
0
Estatística
8
0
0

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
5
0
1
Teoría de Máquinas
5
3
2
Transmisión de Calor
7
0
0
Hidrodinámica Naval
3
5
3
Estruturas Mariñas 1
5
0
1
Estruturas Mariñas 2
5
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
7
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
5
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
9
1
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
4
1
2
Procesos de Fabricación e Montaxe
5
0
1

4º Curso

Estruturas
5
1
0
Organización de Empresas
5
0
0
Tecnoloxía de Máquinas
6
0
3
Enxeñaría de Materiais
4
0
1
Metroloxía e Control de Calidade
5
0
1
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
7
1
2
Construcións Industriais I
3
0
0
Enxeñaría de Vehículos
4
0
0
Prácticas en Empresa
2
0
1
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
1
0
0
Tipoloxías Estruturais
3
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
2
0
0
Elementos de Máquinas
1
0
0
Mantemento
2
0
0
Análise de Fallo en Materiais
3
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0
Transporte Marítimo
5
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
2
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
6
1
1
Traballo Fin de Grao
0
0
7
Tecnoloxía da Construción Naval
7
0
0
Vibracións e Ruídos
10
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
8
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
7
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
8
1
0
Traballo Fin de Grao
0
0
7

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
7
0
3
Ecuacións Diferenciais
6
4
1
Fundamentos de Electricidade
5
6
3
Resistencia de Materiais
5
2
2
Termodinámica
8
0
2
Fundamentos de Automática
5
3
7
Fundamentos de Electrónica
5
3
3
Mecánica de Fluídos
5
1
4
Debuxo Naval
7
0
0
Mecánica
4
4
3
Hidrostática e Estabilidade
8
0
3

1º Curso

Física II
5
10
4
Xestión Empresarial
9
2
1
Matemáticas 1
11
2
7
Física 1
9
2
0
Expresión Gráfica
11
2
1
Química
8
6
3
Matemáticas 2
7
6
5
Métodos Informáticos
9
2
6
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
10
0
1
Estatística
9
0
1

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
7
1
0
Teoría de Máquinas
7
4
1
Transmisión de Calor
5
2
0
Hidrodinámica Naval
7
2
2
Estruturas Mariñas 1
6
0
2
Estruturas Mariñas 2
5
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
5
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
6
1
3
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
6
3
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
5
0
1

4º Curso

Estruturas
6
3
0
Organización de Empresas
8
0
0
Tecnoloxía de Máquinas
6
0
2
Enxeñaría de Materiais
8
0
0
Metroloxía e Control de Calidade
8
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
3
1
3
Construcións Industriais I
8
0
0
Enxeñaría de Vehículos
4
0
0
Prácticas en Empresa
4
0
1
Soldadura
3
0
0
Construcións Industriais II
0
0
1
Elementos de Máquinas
1
0
0
Mantemento
4
0
0
Análise de Fallo en Materiais
0
1
0
Transporte Marítimo
6
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
9
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6
Tecnoloxía da Construción Naval
2
0
0
Vibracións e Ruídos
3
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
3
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
3
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
3
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
6

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia de Materiais
6
0
2
Ecuacións Diferenciais
6
1
2
Fundamentos de Electricidade
5
3
1
Resistencia de Materiais
8
1
1
Termodinámica
7
0
2
Fundamentos de Automática
4
7
5
Fundamentos de Electrónica
6
1
2
Mecánica de Fluídos
7
2
2
Debuxo Naval
7
0
0
Mecánica
9
5
3
Hidrostática e Estabilidade
5
0
2

1º Curso

Física II
7
7
6
Xestión Empresarial
9
3
3
Matemáticas 1
8
9
4
Física 1
14
2
1
Expresión Gráfica
10
8
0
Química
8
8
2
Matemáticas 2
6
6
6
Métodos Informáticos
8
3
11
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
12
4
0
Estatística
15
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
8
2
0
Teoría de Máquinas
4
3
2
Transmisión de Calor
9
0
0
Hidrodinámica Naval
6
5
3
Estruturas Mariñas 1
8
0
1
Estruturas Mariñas 2
8
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
9
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
8
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
11
2
3
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
4
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
8
0
1

4º Curso

Estruturas
3
0
1
Organización de Empresas
3
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
1
2
1
Enxeñaría de Materiais
2
0
0
Metroloxía e Control de Calidade
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
3
0
0
Construcións Industriais I
4
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
1
0
0
Tipoloxías Estruturais
2
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
1
0
0
Construcións Industriais II
1
0
0
Actuadores e Sensores
1
0
0
Mantemento
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0
Transporte Marítimo
3
1
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
3
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
7
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Vibracións e Ruídos
2
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
6
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
5
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
5
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 8