Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2020/2021 · 328,5 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente/a
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente/a
Díaz Díaz, Ana María
Secretario/a
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador/a de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador/a de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador/a de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador/a de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador/a de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador/a de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinador/a de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 47
Homes 2020/2021 32
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 3.063
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.624
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 364,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 75
% créditos repetidos 2020/2021 14,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 65,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 682
Homes 2020/2021 521
Mulleres 2020/2021 161
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 37.420
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 29.900
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.697
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.822
% créditos repetidos 2020/2021 20,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,86

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 24
Mulleres 2019/2020 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.423
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.045
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 250,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 127,5
% créditos repetidos 2019/2020 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 67,29
Taxa de evaluación 2019/2020 83,84
Taxa de éxito 2019/2020 89,73
Taxa de rendemento 2019/2020 75,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 26
Homes 2018/2019 15
Mulleres 2018/2019 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.676
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.427
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 201
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 48
% créditos repetidos 2018/2019 14,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 64,44
Taxa de evaluación 2018/2019 93,46
Taxa de éxito 2018/2019 81,23
Taxa de rendemento 2018/2019 75,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 714
Homes 2018/2019 547
Mulleres 2018/2019 167
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.260
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 26.870
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.262
% créditos repetidos 2018/2019 27,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,19
Taxa de evaluación 2018/2019 76,05
Taxa de éxito 2018/2019 79,79
Taxa de rendemento 2018/2019 60,68

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia dos Materiais
7
3
2
Ecuacións Diferenciais
10
2
2
Fundamentos da Electricidade
10
1
3
Resistencia dos Materiais
8
1
2
Termodinámica
9
0
3
Fundamentos de Automática
5
2
5
Fundamentos de Electrónica
9
0
3
Mecánica de Fluídos
9
1
1
Debuxo Naval
5
0
0
Mecánica
4
3
8
Hidrostática e Estabilidade
11
0
2

1º Curso

Física II
10
2
5
Xestión Empresarial
11
0
1
Matemáticas 1
5
5
2
Física 1
9
1
1
Expresión Gráfica
7
1
1
Química
10
2
1
Matemáticas 2
7
2
2
Métodos Informáticos
6
1
8
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
10
0
0
Estatística
19
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
2
1
0
Teoría de Máquinas
6
0
1
Transmisión de Calor
4
0
0
Hidrodinámica Naval
2
2
1
Estruturas Mariñas 1
3
0
0
Estruturas Mariñas 2
2
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
4
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
4
1
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
3
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
2
0
1

4º Curso

Estruturas
5
0
0
Organización de Empresas
6
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
7
0
0
Enxeñaría dos Materiais
7
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
7
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
4
1
0
Construcións Industriais I
5
0
0
Enxeñaría de Vehículos
1
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
3
0
0
Construcións Industriais II
3
0
0
Mantemento
4
0
0
Análise de Fallo en Materiais
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0
Transporte Marítimo
7
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
5
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1
Vibracións e Ruídos
6
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
2
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
1
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia dos Materiais
4
0
1
Ecuacións Diferenciais
2
1
0
Fundamentos da Electricidade
2
2
0
Resistencia dos Materiais
5
1
2
Termodinámica
2
1
0
Fundamentos de Automática
5
1
4
Fundamentos de Electrónica
3
1
1
Mecánica de Fluídos
5
3
0
Estatística
3
0
0
Mecánica
2
3
0
Hidrostática e Estabilidade
3
0
0

1º Curso

Física II
8
6
2
Xestión Empresarial
10
3
0
Matemáticas 1
9
2
1
Física 1
11
1
0
Expresión Gráfica
11
0
0
Química
9
4
0
Métodos Informáticos
6
5
1
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
11
0
0
Debuxo Naval
8
3
1

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
7
0
0
Teoría de Máquinas
0
4
2
Transmisión de Calor
7
0
0
Hidrodinámica Naval
3
4
1
Tecnoloxía da Construción Naval
5
0
0
Estruturas Mariñas 1
5
0
0
Estruturas Mariñas 2
8
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
6
0
0

4º Curso

Estruturas
2
0
0
Organización de Empresas
3
0
0
Tecnoloxía de Máquinas
1
2
1
Enxeñaría dos Materiais
3
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
5
0
0
Construcións Industriais I
3
0
0
Estruturas Metálicas
1
0
0
Transporte Marítimo
1
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
3
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 8