Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2022/2023 · 328,5 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 46
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.979
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.127
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 306
% créditos repetidos 2021/2022 28,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 64,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 772
Homes 2021/2022 584
Mulleres 2021/2022 188
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.190
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.400
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.301
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.486
% créditos repetidos 2021/2022 26,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 47
Homes 2020/2021 32
Mulleres 2020/2021 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 3.069
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.630
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 364,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 75
% créditos repetidos 2020/2021 14,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 65,3
Taxa de evaluación 2020/2021 78,89
Taxa de éxito 2020/2021 77,26
Taxa de rendemento 2020/2021 60,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2018/2019 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 697
Homes 2020/2021 531
Mulleres 2020/2021 166
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 38.000
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.330
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.778
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.900
% créditos repetidos 2020/2021 20,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 54,52
Taxa de evaluación 2020/2021 77,73
Taxa de éxito 2020/2021 79,16
Taxa de rendemento 2020/2021 61,53

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 24
Mulleres 2019/2020 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.423
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.045
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 250,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 127,5
% créditos repetidos 2019/2020 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 67,29
Taxa de evaluación 2019/2020 83,84
Taxa de éxito 2019/2020 89,73
Taxa de rendemento 2019/2020 75,23
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 651
Homes 2019/2020 497
Mulleres 2019/2020 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 26.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 5.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.122
% créditos repetidos 2019/2020 26,14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 55,28
Taxa de evaluación 2019/2020 82,66
Taxa de éxito 2019/2020 86,15
Taxa de rendemento 2019/2020 71,21

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia dos Materiais
6
0
2
Ecuacións Diferenciais
6
1
2
Fundamentos da Electricidade
5
3
1
Resistencia dos Materiais
8
1
1
Termodinámica
7
0
2
Fundamentos de Automática
4
7
5
Fundamentos de Electrónica
6
1
2
Mecánica de Fluídos
7
2
2
Debuxo Naval
7
0
0
Mecánica
9
5
3
Hidrostática e Estabilidade
5
0
2

1º Curso

Física II
7
7
6
Xestión Empresarial
9
3
3
Matemáticas 1
8
9
4
Física 1
14
2
1
Expresión Gráfica
10
8
0
Química
8
8
2
Matemáticas 2
6
6
6
Métodos Informáticos
8
3
11
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
12
4
0
Estatística
15
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
8
2
0
Teoría de Máquinas
4
3
2
Transmisión de Calor
9
0
0
Hidrodinámica Naval
6
5
3
Estruturas Mariñas 1
8
0
1
Estruturas Mariñas 2
8
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
9
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
8
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
11
2
3
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
4
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
8
0
1

4º Curso

Estruturas
3
0
1
Organización de Empresas
3
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
1
2
1
Enxeñaría dos Materiais
2
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
3
0
0
Construcións Industriais I
4
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
1
0
0
Tipoloxías Estruturais
2
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
1
0
0
Construcións Industriais II
1
0
0
Actuadores e Sensores
1
0
0
Mantemento
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0
Transporte Marítimo
3
1
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
3
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
7
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8
Vibracións e Ruídos
2
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
6
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
5
1
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
5
2
0
Traballo Fin de Grao
0
0
8

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia dos Materiais
7
3
2
Ecuacións Diferenciais
10
2
2
Fundamentos da Electricidade
10
1
3
Resistencia dos Materiais
8
1
2
Termodinámica
9
0
3
Fundamentos de Automática
5
2
5
Fundamentos de Electrónica
9
0
3
Mecánica de Fluídos
9
1
1
Debuxo Naval
5
0
0
Mecánica
4
3
8
Hidrostática e Estabilidade
11
0
2

1º Curso

Física II
10
2
5
Xestión Empresarial
11
0
1
Matemáticas 1
5
5
2
Física 1
9
1
1
Expresión Gráfica
7
1
1
Química
10
2
1
Matemáticas 2
7
2
2
Métodos Informáticos
6
1
8
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
10
0
0
Estatística
19
0
2

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
2
1
0
Teoría de Máquinas
6
0
1
Transmisión de Calor
4
0
0
Hidrodinámica Naval
2
2
1
Estruturas Mariñas 1
3
0
0
Estruturas Mariñas 2
2
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
4
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1
4
1
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
3
1
1
Procesos de Fabricación e Montaxe
2
0
1

4º Curso

Estruturas
5
0
0
Organización de Empresas
6
1
0
Tecnoloxía de Máquinas
7
0
0
Enxeñaría dos Materiais
7
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
7
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
4
1
0
Construcións Industriais I
5
0
0
Enxeñaría de Vehículos
1
0
0
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
3
0
0
Construcións Industriais II
3
0
0
Mantemento
4
0
0
Análise de Fallo en Materiais
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
2
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0
Transporte Marítimo
7
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
5
0
0

5º Curso

Xestión de Proxectos
2
0
0
Traballo Fin de Grao
0
0
1
Vibracións e Ruídos
6
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 2
2
0
0
Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque
2
0
0
Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2
1
0
1
Traballo Fin de Grao
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

Ciencia dos Materiais
4
0
1
Ecuacións Diferenciais
2
1
0
Fundamentos da Electricidade
2
2
0
Resistencia dos Materiais
5
1
2
Termodinámica
2
1
0
Fundamentos de Automática
5
1
4
Fundamentos de Electrónica
3
1
1
Mecánica de Fluídos
5
3
0
Estatística
3
0
0
Mecánica
2
3
0
Hidrostática e Estabilidade
3
0
0

1º Curso

Física II
8
6
2
Xestión Empresarial
10
3
0
Matemáticas 1
9
2
1
Física 1
11
1
0
Expresión Gráfica
11
0
0
Química
9
4
0
Métodos Informáticos
6
5
1
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
11
0
0
Debuxo Naval
8
3
1

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
7
0
0
Teoría de Máquinas
0
4
2
Transmisión de Calor
7
0
0
Hidrodinámica Naval
3
4
1
Tecnoloxía da Construción Naval
5
0
0
Estruturas Mariñas 1
5
0
0
Estruturas Mariñas 2
8
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
5
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
6
0
0

4º Curso

Estruturas
2
0
0
Organización de Empresas
3
0
0
Tecnoloxía de Máquinas
1
2
1
Enxeñaría dos Materiais
3
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
5
0
0
Construcións Industriais I
3
0
0
Estruturas Metálicas
1
0
0
Transporte Marítimo
1
0
0
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2
3
0
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 8