Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 134
Homes 2022/2023 94
Mulleres 2022/2023 40
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 7.326
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 4.692
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.794
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 840
% créditos repetidos 2022/2023 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 54,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 531
Homes 2021/2022 410
Mulleres 2021/2022 121
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 29.510
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 19.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.302
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.410
% créditos repetidos 2021/2022 32,91
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,58
Taxa de evaluación 2021/2022 72,71
Taxa de éxito 2021/2022 69,13
Taxa de rendemento 2021/2022 50,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 134
Homes 2021/2022 102
Mulleres 2021/2022 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.488
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 5.412
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.524
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 552
% créditos repetidos 2021/2022 27,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,88
Taxa de evaluación 2021/2022 69,87
Taxa de éxito 2021/2022 66,97
Taxa de rendemento 2021/2022 46,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 65,8
Taxa de graduación 2017/2018 19,23
Taxa de abandono 2019/2020 10,71

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 503
Homes 2020/2021 391
Mulleres 2020/2021 112
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 28.320
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 21.290
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.202
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.826
% créditos repetidos 2020/2021 24,82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,29
Taxa de evaluación 2020/2021 74,63
Taxa de éxito 2020/2021 72
Taxa de rendemento 2020/2021 53,74

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 124
Homes 2020/2021 88
Mulleres 2020/2021 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 6.690
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.202
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.026
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 462
% créditos repetidos 2020/2021 22,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,95
Taxa de evaluación 2020/2021 79,82
Taxa de éxito 2020/2021 73,48
Taxa de rendemento 2020/2021 58,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 72,87
Taxa de graduación 2016/2017 29,79
Taxa de abandono 2018/2019 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 467
Homes 2019/2020 367
Mulleres 2019/2020 100
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 26.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 17.880
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.955
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.005
% créditos repetidos 2019/2020 33,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,48
Taxa de evaluación 2019/2020 80,19
Taxa de éxito 2019/2020 81,57
Taxa de rendemento 2019/2020 65,41

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
12
19
17
Expresión Gráfica
14
18
10
Física I
8
21
19
Informática
14
20
14
Química
16
19
19
Álxebra
11
23
7
Ciencia de Materiais
13
14
27
Estatística
18
9
15
Física II
6
14
31
Xestión Empresarial
20
9
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
13
0
4
Fundamentos de Electricidade
7
13
9
Resistencia de Materiais
3
6
7
Termodinámica
8
6
4
Fundamentos de Automática
9
15
25
Fundamentos de Electrónica
3
4
6
Enxeñaría Medioambiental
18
3
5
Mecánica de Fluídos
9
11
22
Teoría de Máquinas
7
6
15
Campos e Ondas
14
0
25

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
20
4
5
Tecnoloxías de Fabricación
18
4
2
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
16
2
13
Organización de Empresas
22
2
7
Electrónica de Potencia
18
7
6
Enerxías Renovables
18
8
8
Máquinas Eléctricas
13
2
4
Tecnoloxía Química
22
1
2
Centrais Enerxéticas
21
1
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
17
13
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
23
2
0
Métodos Numéricos
19
3
2
Planificación Enerxética
2
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
14
9
1
Tecnoloxía Nuclear
9
0
0
Traballo Fin de Grao
14
0
17
Prácticas en Empresa
8
0
0
Recipientes e Conducións
11
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
7
0
0
Materiais Avanzados
6
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
16
0
1
Técnicas de Fabricación Avanzadas
7
0
0
Robótica Industrial
11
0
0
Industria Intelixente. IIoT
9
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
4
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
13
6
Expresión Gráfica
13
6
4
Física I
7
15
8
Informática
14
13
5
Química
11
16
11
Álxebra
12
7
4
Ciencia de Materiais
9
4
18
Estatística
6
11
5
Física II
4
11
12
Xestión Empresarial
12
6
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
20
4
0
Fundamentos de Electricidade
10
21
2
Resistencia de Materiais
22
6
3
Termodinámica
26
4
3
Fundamentos de Automática
15
19
17
Fundamentos de Electrónica
14
4
4
Enxeñaría Medioambiental
22
4
2
Mecánica de Fluídos
20
12
18
Teoría de Máquinas
22
12
2
Campos e Ondas
14
2
25

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
21
0
8
Tecnoloxías de Fabricación
22
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
12
6
9
Organización de Empresas
18
9
3
Electrónica de Potencia
17
5
3
Enerxías Renovables
11
7
12
Máquinas Eléctricas
21
1
6
Tecnoloxía Química
23
0
1
Centrais Enerxéticas
24
1
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
19
12
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
18
2
1
Enxeñaría do Gas
4
0
1
Métodos Numéricos
18
2
0
Planificación Enerxética
5
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
14
1
0
Tecnoloxía Nuclear
10
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
11
Prácticas en Empresa
5
0
2
Recipientes e Conducións
19
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
9
0
0
Materiais Avanzados
3
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Técnicas de Fabricación Avanzadas
7
0
0
Robótica Industrial
6
0
0
Industria Intelixente. IIoT
7
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
17
4
Expresión Gráfica
27
8
1
Física I
34
11
5
Informática
25
19
2
Química
27
17
5
Álxebra
25
2
7
Ciencia de Materiais
19
11
9
Estatística
21
4
3
Física II
42
4
6
Xestión Empresarial
29
0
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
18
1
2
Fundamentos de Electricidade
27
5
2
Resistencia de Materiais
30
4
2
Termodinámica
22
4
2
Fundamentos de Automática
22
12
14
Fundamentos de Electrónica
29
1
2
Enxeñaría Medioambiental
16
11
5
Mecánica de Fluídos
19
16
7
Teoría de Máquinas
41
5
6
Campos e Ondas
26
2
9

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
16
0
0
Tecnoloxías de Fabricación
19
2
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
29
0
2
Organización de Empresas
22
1
3
Electrónica de Potencia
13
0
3
Enerxías Renovables
22
1
3
Máquinas Eléctricas
20
0
4
Tecnoloxía Química
12
2
1
Centrais Enerxéticas
15
0
0
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
21
1
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
22
2
2
Enxeñaría do Gas
11
0
0
Métodos Numéricos
21
5
0
Planificación Enerxética
12
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
29
0
2
Tecnoloxía Nuclear
15
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
11
Prácticas en Empresa
7
0
2
Recipientes e Conducións
13
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Materiais Avanzados
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
17
0
1
Técnicas de Fabricación Avanzadas
3
0
1
Robótica Industrial
9
0
0
Industria Intelixente. IIoT
6
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
8
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
7
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45