Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 134
Homes 2021/2022 102
Mulleres 2021/2022 32
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.518
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 5.442
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.524
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 552
% créditos repetidos 2021/2022 27,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 56,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 590
Homes 2021/2022 450
Mulleres 2021/2022 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.620
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 22.990
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.305
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.326
% créditos repetidos 2021/2022 29,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 124
Homes 2020/2021 88
Mulleres 2020/2021 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 6.690
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 5.202
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.026
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 462
% créditos repetidos 2020/2021 22,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,95
Taxa de evaluación 2020/2021 79,82
Taxa de éxito 2020/2021 73,48
Taxa de rendemento 2020/2021 58,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 72,87
Taxa de graduación 2016/2017 29,79
Taxa de abandono 2018/2019 13,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 543
Homes 2020/2021 417
Mulleres 2020/2021 126
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 30.370
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.310
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.241
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.826
% créditos repetidos 2020/2021 23,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,94
Taxa de evaluación 2020/2021 75,99
Taxa de éxito 2020/2021 74,29
Taxa de rendemento 2020/2021 56,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 131
Homes 2019/2020 96
Mulleres 2019/2020 35
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 7.554
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 5.388
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.332
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 834
% créditos repetidos 2019/2020 28,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,66
Taxa de evaluación 2019/2020 88,48
Taxa de éxito 2019/2020 84,92
Taxa de rendemento 2019/2020 75,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 74,23
Taxa de graduación 2015/2016 20
Taxa de abandono 2017/2018 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 505
Homes 2019/2020 394
Mulleres 2019/2020 111
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 28.880
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 19.910
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.961
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.005
% créditos repetidos 2019/2020 31,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,18
Taxa de evaluación 2019/2020 80,87
Taxa de éxito 2019/2020 82,96
Taxa de rendemento 2019/2020 67,09

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
13
6
Expresión Gráfica
13
6
4
Física I
7
15
8
Informática
14
13
5
Química
11
16
11
Álxebra
12
7
4
Ciencia dos Materiais
9
4
18
Estatística
6
11
5
Física II
4
11
12
Xestión Empresarial
12
6
1

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
20
4
0
Fundamentos da Electricidade
10
21
2
Resistencia dos Materiais
22
6
3
Termodinámica
26
4
3
Fundamentos de Automática
15
19
17
Fundamentos de Electrónica
14
4
4
Enxeñaría Medioambiental
22
4
2
Mecánica de Fluídos
20
12
18
Teoría de Máquinas
22
12
2
Campos e Ondas
14
2
25

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
21
0
8
Tecnoloxías da Fabricación
22
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
12
6
9
Organización de Empresas
18
9
3
Electrónica de Potencia
17
5
3
Enerxías Renovables
11
7
12
Máquinas Eléctricas
21
1
6
Tecnoloxía Química
23
0
1
Centrais Enerxéticas
24
1
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
19
12
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
18
2
1
Enxeñaría do Gas
4
0
1
Métodos Numéricos
18
2
0
Planificación Enerxética
5
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
14
1
0
Tecnoloxía Nuclear
10
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
11
Prácticas en Empresa
5
0
2
Recipientes e Conducións
19
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
9
0
0
Materiais Avanzados
3
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Técnicas de Fabricación Avanzadas
7
0
0
Robótica Industrial
6
0
0
Industria Intelixente. IIoT
7
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
1
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
17
4
Expresión Gráfica
27
8
1
Física I
34
11
5
Informática
25
19
2
Química
27
17
5
Álxebra
25
2
7
Ciencia dos Materiais
19
11
9
Estatística
21
4
3
Física II
42
4
6
Xestión Empresarial
29
0
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
18
1
2
Fundamentos da Electricidade
27
5
2
Resistencia dos Materiais
30
4
2
Termodinámica
22
4
2
Fundamentos de Automática
22
12
14
Fundamentos de Electrónica
29
1
2
Enxeñaría Medioambiental
16
11
5
Mecánica de Fluídos
19
16
7
Teoría de Máquinas
41
5
6
Campos e Ondas
26
2
9

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
16
0
0
Tecnoloxías da Fabricación
19
2
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
29
0
2
Organización de Empresas
22
1
3
Electrónica de Potencia
13
0
3
Enerxías Renovables
22
1
3
Máquinas Eléctricas
20
0
4
Tecnoloxía Química
12
2
1
Centrais Enerxéticas
15
0
0
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
21
1
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
22
2
2
Enxeñaría do Gas
11
0
0
Métodos Numéricos
21
5
0
Planificación Enerxética
12
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
29
0
2
Tecnoloxía Nuclear
15
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
11
Prácticas en Empresa
7
0
2
Recipientes e Conducións
13
0
0
Construción de Plantas Industriais e Sistemas Enerxéticos
11
0
0
Materiais Avanzados
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
17
0
1
Técnicas de Fabricación Avanzadas
3
0
1
Robótica Industrial
9
0
0
Industria Intelixente. IIoT
6
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
8
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
21
9
Expresión Gráfica
22
12
3
Física I
27
18
17
Informática
19
23
3
Química
20
19
12
Álxebra
23
6
8
Ciencia dos Materiais
23
7
13
Estatística
34
2
5
Física II
20
19
18
Xestión Empresarial
26
5
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
16
2
3
Fundamentos da Electricidade
13
6
4
Resistencia dos Materiais
21
13
1
Termodinámica
14
1
1
Fundamentos de Automática
17
12
16
Fundamentos de Electrónica
13
2
8
Enxeñaría Medioambiental
19
1
3
Mecánica de Fluídos
15
5
18
Teoría de Máquinas
15
19
17
Campos e Ondas
17
1
17

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
27
1
4
Tecnoloxías da Fabricación
14
4
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
17
3
8
Organización de Empresas
21
4
9
Electrónica de Potencia
27
0
1
Enerxías Renovables
20
4
6
Máquinas Eléctricas
29
4
6
Tecnoloxía Química
20
1
0
Centrais Enerxéticas
18
2
1
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
12
5
6

4º Curso

Xestión de Proxectos
20
0
3
Enxeñaría do Gas
13
0
0
Métodos Numéricos
22
1
1
Planificación Enerxética
14
0
0
Enxeñaría da Reacción Química
19
2
1
Tecnoloxía Nuclear
19
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
22
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
8
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
3
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
7
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
15
0
1
Traballo Fin de Grao
22
0
12
Prácticas en Empresa
8
0
3

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45