Grao en Enxeñaría Mecánica

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Díaz Díaz, Ana María
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Becerra Permuy, José Antonio
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Camba Fabal, Carolina
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Mier Buenhombre, José Luís
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Fidalgo Rodríguez, Miguel
Vogal Estudante
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
López Vázquez, José Antonio
Secretario
Calvo Rolle, José Luis
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Pereda Sánchez, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Álvarez, Leandro Alejo
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Lema Rodríguez, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Castro Pena, María Luz
Vogal Coordinadora de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Casteleiro Roca, José Luis
Vogal Coordinador de Título
Quintián Pardo, Héctor
Vogal Coordinador de Título
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 186
Homes 2022/2023 160
Mulleres 2022/2023 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 9.642
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 5.994
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.992
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.656
% créditos repetidos 2022/2023 37,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.114
Homes 2022/2023 871
Mulleres 2022/2023 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 56.760
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 40.260
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 9.731
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 6.773
% créditos repetidos 2022/2023 29,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 201
Homes 2021/2022 170
Mulleres 2021/2022 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.050
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.296
% créditos repetidos 2021/2022 35,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,12
Taxa de evaluación 2021/2022 71,98
Taxa de éxito 2021/2022 64,98
Taxa de rendemento 2021/2022 46,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 76,54
Taxa de graduación 2017/2018 20,34
Taxa de abandono 2019/2020 16,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 309
Homes 2021/2022 224
Mulleres 2021/2022 85
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.250
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 156
% créditos repetidos 2021/2022 10,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,11
Taxa de evaluación 2021/2022 84,06
Taxa de éxito 2021/2022 95,43
Taxa de rendemento 2021/2022 80,22

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 195
Homes 2020/2021 169
Mulleres 2020/2021 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.850
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 8.040
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.638
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.176
% créditos repetidos 2020/2021 25,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,66
Taxa de evaluación 2020/2021 75,07
Taxa de éxito 2020/2021 67,01
Taxa de rendemento 2020/2021 50,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 73,66
Taxa de graduación 2016/2017 11,32
Taxa de abandono 2018/2019 21,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 235
Homes 2020/2021 172
Mulleres 2020/2021 63
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 11.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 621
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 124,5
% créditos repetidos 2020/2021 6,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,88
Taxa de evaluación 2020/2021 86,24
Taxa de éxito 2020/2021 97,37
Taxa de rendemento 2020/2021 83,98

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
13
38
28
Expresión Gráfica
20
29
8
Física I
12
38
24
Informática
17
27
28
Química
24
29
26
Álxebra
12
35
16
Ciencia de Materiais
14
23
39
Estatística
19
28
28
Física II
9
28
38
Xestión Empresarial
23
12
21

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
13
3
4
Fundamentos de Electricidade
12
14
15
Resistencia de Materiais
12
6
6
Termodinámica
12
3
6
Fundamentos de Automática
24
11
29
Fundamentos de Electrónica
11
6
10
Enxeñaría Medioambiental
21
3
3
Mecánica de Fluídos
26
11
16
Teoría de Máquinas
13
12
14
Mecánica
29
33
12

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
22
2
5
Estruturas
22
10
6
Tecnoloxías de Fabricación
14
3
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
13
17
Organización de Empresas
36
6
6
Resistencia de Materiais II
19
13
8
Tecnoloxía de Máquinas
26
4
8
Metroloxía e Control de Calidade
15
2
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
22
7
16
Construcións Industriais I
24
1
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
29
4
0
Enxeñaría de Materiais
28
0
0
Enxeñaría de Vehículos
17
0
0
Vibracións
5
0
1
Prácticas en Empresa
16
0
0
Traballo Fin de Grao
23
0
30
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
7
0
2
Tipoloxías Estruturais
14
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
23
0
0
Soldadura
29
0
0
Construcións Industriais II
19
0
1
Elementos de Máquinas
8
1
3
Actuadores e Sensores
14
0
0
Mantemento
13
0
0
Hidráulica e Pneumática
10
0
0
Análise de Fallo en Materiais
8
0
2
Proxecto Interdisciplinar I
3
0
1
Proxecto Interdisciplinar II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
16
26
22
Expresión Gráfica
28
14
6
Física I
14
24
12
Informática
12
26
13
Química
13
29
16
Álxebra
14
15
14
Ciencia de Materiais
17
19
26
Estatística
10
20
23
Física II
6
21
20
Xestión Empresarial
16
18
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
17
2
5
Fundamentos de Electricidade
9
23
9
Resistencia de Materiais
16
7
5
Termodinámica
30
5
10
Fundamentos de Automática
8
23
42
Fundamentos de Electrónica
17
1
14
Enxeñaría Medioambiental
23
6
7
Mecánica de Fluídos
19
10
36
Teoría de Máquinas
18
17
18
Mecánica
21
49
22

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
38
5
6
Estruturas
45
11
7
Tecnoloxías de Fabricación
25
2
3
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
20
16
18
Organización de Empresas
18
19
11
Resistencia de Materiais II
34
19
8
Tecnoloxía de Máquinas
30
8
6
Metroloxía e Control de Calidade
35
1
2
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
31
10
15
Construcións Industriais I
35
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
39
1
4
Enxeñaría de Materiais
22
0
0
Enxeñaría de Vehículos
25
0
0
Vibracións
6
0
2
Soldadura
Prácticas en Empresa
4
0
3
Traballo Fin de Grao
24
0
18
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
5
0
0
Tipoloxías Estruturais
10
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
10
0
0
Soldadura
24
0
0
Construcións Industriais II
20
0
1
Elementos de Máquinas
4
0
2
Actuadores e Sensores
9
0
0
Mantemento
10
0
1
Hidráulica e Pneumática
17
0
0
Análise de Fallo en Materiais
13
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
29
21
18
Expresión Gráfica
25
15
8
Física I
49
17
8
Informática
27
23
5
Química
26
21
14
Álxebra
23
7
11
Ciencia de Materiais
17
23
15
Estatística
14
12
14
Física II
58
9
15
Xestión Empresarial
32
3
6

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
30
0
4
Fundamentos de Electricidade
37
8
7
Resistencia de Materiais
47
5
8
Termodinámica
26
7
8
Fundamentos de Automática
32
24
30
Fundamentos de Electrónica
37
0
8
Enxeñaría Medioambiental
25
15
2
Mecánica de Fluídos
41
18
18
Teoría de Máquinas
55
7
18
Mecánica
19
25
32

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
24
1
3
Estruturas
12
5
6
Tecnoloxías de Fabricación
33
1
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
6
7
Organización de Empresas
29
5
8
Resistencia de Materiais II
16
9
6
Tecnoloxía de Máquinas
26
6
10
Metroloxía e Control de Calidade
32
0
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
30
5
7
Construcións Industriais I
22
3
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
10
5
3
Enxeñaría de Materiais
4
0
0
Enxeñaría de Vehículos
16
0
0
Vibracións
11
0
1
Prácticas en Empresa
5
0
1
Traballo Fin de Grao
9
0
21
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
8
0
0
Tipoloxías Estruturais
5
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
11
0
0
Soldadura
9
0
0
Construcións Industriais II
4
0
0
Elementos de Máquinas
5
0
1
Actuadores e Sensores
10
0
1
Mantemento
5
0
0
Hidráulica e Pneumática
12
0
2
Análise de Fallo en Materiais
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
4
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45