Grao en Enxeñaría Mecánica

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidenta
Díaz Díaz, Ana María
Secretaria
Ríos Prado, Rosa
Vogal PDI
Castro Santos, Laura
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinadora de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Casás, Vicente
Vogal Coordinador de Título
Seoane Nolasco, Antonio José
Vogal Coordinador de Título
Munín Doce, Alicia
Vogal Coordinadora de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 201
Homes 2021/2022 170
Mulleres 2021/2022 31
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 10.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 7.074
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.508
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.296
% créditos repetidos 2021/2022 34,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 590
Homes 2021/2022 450
Mulleres 2021/2022 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.620
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 22.990
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 6.305
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.326
% créditos repetidos 2021/2022 29,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 195
Homes 2020/2021 169
Mulleres 2020/2021 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 10.850
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 8.040
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.638
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.176
% créditos repetidos 2020/2021 25,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,66
Taxa de evaluación 2020/2021 75,07
Taxa de éxito 2020/2021 67,01
Taxa de rendemento 2020/2021 50,3
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 73,66
Taxa de graduación 2016/2017 11,54
Taxa de abandono 2018/2019 21,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 543
Homes 2020/2021 417
Mulleres 2020/2021 126
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 30.370
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 23.310
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 4.241
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.826
% créditos repetidos 2020/2021 23,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 55,94
Taxa de evaluación 2020/2021 75,99
Taxa de éxito 2020/2021 74,29
Taxa de rendemento 2020/2021 56,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 179
Homes 2019/2020 155
Mulleres 2019/2020 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 10.160
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 6.294
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.202
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.662
% créditos repetidos 2019/2020 38,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 56,75
Taxa de evaluación 2019/2020 79,27
Taxa de éxito 2019/2020 77,2
Taxa de rendemento 2019/2020 61,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 65,75
Taxa de graduación 2015/2016 11,54
Taxa de abandono 2017/2018 15,52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 505
Homes 2019/2020 394
Mulleres 2019/2020 111
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 28.880
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 19.910
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.961
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.005
% créditos repetidos 2019/2020 31,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,18
Taxa de evaluación 2019/2020 80,87
Taxa de éxito 2019/2020 82,96
Taxa de rendemento 2019/2020 67,09

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
16
26
22
Expresión Gráfica
28
14
6
Física I
14
24
12
Informática
12
26
13
Química
13
29
16
Álxebra
14
15
14
Ciencia dos Materiais
17
19
26
Estatística
10
20
23
Física II
6
21
20
Xestión Empresarial
16
18
5

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
17
2
5
Fundamentos da Electricidade
9
23
9
Resistencia dos Materiais
16
7
5
Termodinámica
30
5
10
Fundamentos de Automática
8
23
42
Fundamentos de Electrónica
17
1
14
Enxeñaría Medioambiental
23
6
7
Mecánica de Fluídos
19
10
36
Teoría de Máquinas
18
17
18
Mecánica
21
49
22

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
38
5
6
Estruturas
45
11
7
Tecnoloxías da Fabricación
25
2
3
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
20
16
18
Organización de Empresas
18
19
11
Resistencia de Materiais II
34
19
8
Tecnoloxía de Máquinas
30
8
6
Metroloxía e Control da Calidade
35
1
2
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
31
10
15
Construcións Industriais I
35
1
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
39
1
4
Enxeñaría dos Materiais
22
0
0
Enxeñaría de Vehículos
25
0
0
Vibracións
6
0
2
Soldadura
Prácticas en Empresa
4
0
3
Traballo Fin de Grao
24
0
18
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
5
0
0
Tipoloxías Estruturais
10
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
10
0
0
Soldadura
24
0
0
Construcións Industriais II
20
0
1
Elementos de Máquinas
4
0
2
Actuadores e Sensores
9
0
0
Mantemento
10
0
1
Hidráulica e Pneumática
17
0
0
Análise de Fallo en Materiais
13
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
29
21
18
Expresión Gráfica
25
15
8
Física I
49
17
8
Informática
27
23
5
Química
26
21
14
Álxebra
23
7
11
Ciencia dos Materiais
17
23
15
Estatística
14
12
14
Física II
58
9
15
Xestión Empresarial
32
3
6

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
30
0
4
Fundamentos da Electricidade
37
8
7
Resistencia dos Materiais
47
5
8
Termodinámica
26
7
8
Fundamentos de Automática
32
24
30
Fundamentos de Electrónica
37
0
8
Enxeñaría Medioambiental
25
15
2
Mecánica de Fluídos
41
18
18
Teoría de Máquinas
55
7
18
Mecánica
19
25
32

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
24
1
3
Estruturas
12
5
6
Tecnoloxías da Fabricación
33
1
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
6
7
Organización de Empresas
29
5
8
Resistencia de Materiais II
16
9
6
Tecnoloxía de Máquinas
26
6
10
Metroloxía e Control da Calidade
32
0
3
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
30
5
7
Construcións Industriais I
22
3
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
10
5
3
Enxeñaría dos Materiais
4
0
0
Enxeñaría de Vehículos
16
0
0
Vibracións
11
0
1
Prácticas en Empresa
5
0
1
Traballo Fin de Grao
9
0
21
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos
8
0
0
Tipoloxías Estruturais
5
0
0
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas
11
0
0
Soldadura
9
0
0
Construcións Industriais II
4
0
0
Elementos de Máquinas
5
0
1
Actuadores e Sensores
10
0
1
Mantemento
5
0
0
Hidráulica e Pneumática
12
0
2
Análise de Fallo en Materiais
5
0
0
Proxecto Interdisciplinar I
4
0
0
Proxecto Interdisciplinar II
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
25
33
29
Expresión Gráfica
28
20
14
Física I
36
32
36
Informática
26
37
9
Química
23
28
23
Álxebra
24
9
20
Ciencia dos Materiais
31
11
34
Estatística
44
6
20
Física II
25
27
45
Xestión Empresarial
27
11
17

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
33
3
4
Fundamentos da Electricidade
22
11
7
Resistencia dos Materiais
24
20
16
Termodinámica
24
2
4
Fundamentos de Automática
17
22
32
Fundamentos de Electrónica
29
7
12
Enxeñaría Medioambiental
33
4
3
Mecánica de Fluídos
13
7
31
Teoría de Máquinas
14
25
30
Mecánica
18
11
36

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrixeración
18
3
4
Estruturas
18
5
8
Tecnoloxías da Fabricación
18
6
2
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
21
5
11
Organización de Empresas
12
2
13
Resistencia de Materiais II
22
5
7
Tecnoloxía de Máquinas
15
10
11
Metroloxía e Control da Calidade
23
1
6
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
10
0
1
Construcións Industriais I
19
5
1

4º Curso

Xestión de Proxectos
20
0
0
Elementos de Máquinas
6
0
0
Enxeñaría dos Materiais
15
0
0
Estruturas Metálicas
5
0
0
Estruturas II
5
0
1
Enxeñaría de Vehículos
9
0
0
Hidráulica e Pneumática
4
0
0
Vibracións
4
0
0
Comportamento en Servizo
2
0
0
Mantemento
8
0
0
Construcións Industriais II
9
0
0
Soldadura
4
0
0
Actuadores e Sensores
6
0
0
Prácticas en Empresa
3
0
0
Traballo Fin de Grao
20
0
16

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 45