Grao en Información e Documentación

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Presidente
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vicepresidente
Comesaña Pérez, María Pilar
Secretario/a
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Romero Portilla, María de la Paz
Vogal PDI
García Hurtado, Manuel Reyes
Vogal PDI
López Vizoso, José María
Vogal PDI
López Sánchez, Samuel Ángel
Vogal Estudante
Novo Martínez, Alexia
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Rey García, Marta
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 16
Homes 2019/2020 2
Mulleres 2019/2020 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 918
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 684
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 84
% créditos repetidos 2019/2020 25,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 237
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 187
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.960
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.090
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 234
% créditos repetidos 2019/2020 6,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,66

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 23
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.338
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.170
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 12,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,17
Taxa de evaluación 2018/2019 74,44
Taxa de éxito 2018/2019 93,98
Taxa de rendemento 2018/2019 69,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 100
Taxa de graduación 2014/2015 14,29
Taxa de abandono 2016/2017 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 166
Homes 2018/2019 37
Mulleres 2018/2019 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 8.687
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 96
% créditos repetidos 2018/2019 6,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,08
Taxa de éxito 2018/2019 95,73
Taxa de rendemento 2018/2019 84,32

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.092
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 918
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 102
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 72
% créditos repetidos 2017/2018 15,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,48
Taxa de evaluación 2017/2018 71,98
Taxa de éxito 2017/2018 94,66
Taxa de rendemento 2017/2018 68,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 83,33
Taxa de graduación 2013/2014 77,78
Taxa de abandono 2015/2016 42,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 101
Homes 2017/2018 33
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.593
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.155
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,48
Taxa de evaluación 2017/2018 81,19
Taxa de éxito 2017/2018 96,3
Taxa de rendemento 2017/2018 78,18

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
7
0
0
Informática Aplicada
5
1
1
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
4
2
5
Socioloxía
5
0
1
Antropoloxía Socio-Cultural
7
0
1
Introdución á Ética
7
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
6
0
0
Técnicas Historiográficas
6
0
5
Bibliografía e Fontes de Información
6
1
2
Arquivística
6
1
3

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
5
0
0
Literatura Galega
6
0
4
Documentación Xeral
5
0
3
Biblioteconomía
5
1
0
Análise Documental
4
2
1
Informática Documental
7
0
0
Análise Documental de Contido
3
0
3
Estatística
5
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
5
0
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
5
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
4
0
2
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
3
1
1
Xestión de Documentos Administrativos
3
0
1
Fontes de Información Especializadas
2
0
1
Bases de Datos Documentais
3
0
0
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
2
0
2
Xestión da Colección
3
1
4
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
2
0
2
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
2
0
3
Estudos de Usuarios
4
0
1

4º Curso

Natureza e Evolución das Unidades de Información
Arquivos Municipais
2
0
0
Administración de Arquivos Históricos
2
0
1
Bibliotecas Dixitais
1
0
2
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
2
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
2
0
0
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
0
0
1
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
2
0
1
Promoción de Servizos en Unidades de Información
2
0
0
Traballo Fin de Grao
1
0
1
Arquivos de Empresa
1
0
0
Prácticas Externas (Prácticum)
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
6
0
2
Informática Aplicada
7
0
1
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
5
1
3
Socioloxía
6
0
1
Antropoloxía Socio-Cultural
5
0
1
Introdución á Ética
8
0
2
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
6
0
1
Técnicas Historiográficas
5
3
3
Bibliografía e Fontes de Información
4
1
4
Arquivística
4
2
3

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
4
0
1
Literatura Galega
4
0
3
Documentación Xeral
3
0
3
Biblioteconomía
3
0
2
Análise Documental
4
0
1
Informática Documental
3
0
2
Análise Documental de Contido
3
0
1
Estatística
4
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
4
0
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
4
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
2
0
2
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
2
0
1
Xestión de Documentos Administrativos
1
0
1
Fontes de Información Especializadas
2
0
0
Bases de Datos Documentais
2
0
1
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
1
0
2
Xestión da Colección
2
0
2
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
1
0
2
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
3
0
2
Estudos de Usuarios
1
0
2

4º Curso

Natureza e Evolución das Unidades de Información
Arquivos Municipais
1
0
0
Políticas de Información
Administración de Arquivos Históricos
1
0
0
Bibliotecas Dixitais
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
1
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
2
0
0
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
1
0
0
Promoción de Servizos en Unidades de Información
1
0
0
Documentación en Medios de Comunicación
Traballo Fin de Grao
4
0
1
Arquivos de Empresa
Prácticas Externas (Prácticum)

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
5
1
4
Informática Aplicada
5
1
5
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
5
0
7
Socioloxía
5
1
4
Antropoloxía Socio-Cultural
5
1
2
Introdución á Ética
5
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
5
1
3
Técnicas Historiográficas
3
1
5
Bibliografía e Fontes de Información
6
0
7
Arquivística
5
0
7

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
1
0
0
Literatura Galega
1
0
0
Documentación Xeral
1
0
2
Biblioteconomía
3
0
3
Análise Documental
2
0
2
Informática Documental
2
1
1
Análise Documental de Contido
1
0
2
Estatística
1
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
1
1
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
2
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
2
0
1
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
0
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
2
0
0
Fontes de Información Especializadas
1
0
0
Bases de Datos Documentais
3
0
2
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
2
0
2
Xestión da Colección
1
0
2
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
2
1
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
1
0
2
Estudos de Usuarios
2
0
2

4º Curso

Arquivos Municipais
8
0
1
Administración de Arquivos Históricos
7
0
1
Bibliotecas Dixitais
7
0
1
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
4
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
8
0
0
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
3
1
0
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
8
0
0
Promoción de Servizos en Unidades de Información
8
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
3

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020