Grao en Arquitectura Técnica

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pérez Ordóñez, Juan Luis
Presidente
Losada Pérez, Carlos
Secretario
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Lamas López, Valentín
Vogal PDI
Benítez García, Marta
Vogal PDI
Hermo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Rodríguez González, Lourdes
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidenta
Losada Pérez, Carlos
Secretario
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Arcay Fernández, Irene
Vogal Estudante
Rodríguez González, Lourdes
Vogal Estudante
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Robles Sánchez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 124
Homes 2022/2023 56
Mulleres 2022/2023 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 7.107
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 5.625
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.206
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 276
% créditos repetidos 2022/2023 20,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 57,31

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 333
Homes 2022/2023 165
Mulleres 2022/2023 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.790
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.929
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.326
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.531
% créditos repetidos 2022/2023 27,98
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 41,4

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 79
Homes 2021/2022 43
Mulleres 2021/2022 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 4.653
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 4.038
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 615
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 13,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 58,9
Taxa de evaluación 2021/2022 61,25
Taxa de éxito 2021/2022 63,37
Taxa de rendemento 2021/2022 38,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 173
Mulleres 2021/2022 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 10.600
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.809
% créditos repetidos 2021/2022 28,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 43,38
Taxa de evaluación 2021/2022 64,83
Taxa de éxito 2021/2022 80,23
Taxa de rendemento 2021/2022 52,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 52
Homes 2020/2021 32
Mulleres 2020/2021 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.652
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 2.652
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 0
% créditos repetidos 2020/2021 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51
Taxa de evaluación 2020/2021 55,43
Taxa de éxito 2020/2021 57,35
Taxa de rendemento 2020/2021 31,79
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 345
Homes 2020/2021 182
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.350
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.280
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.959
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.114
% créditos repetidos 2020/2021 28,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 41,6
Taxa de evaluación 2020/2021 67,13
Taxa de éxito 2020/2021 81,16
Taxa de rendemento 2020/2021 54,49

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Matemáticos para a Edificación
15
14
30
Xeometría Descritiva e da Representación
21
4
33
Expresión Gráfica Arquitectónica I
27
14
8
Fundamentos Mecánicos das Estruturas de Edificación
12
20
15
Materiais de Construción I
29
5
14
Construción I
18
20
34
Estruturas de Edificación I
12
16
28
Fundamentos Físicos das Instalacións de Edificación
18
16
20
Ferramentas Gráficas Dixitais para a Edificación
26
3
31

2º Curso

Economía e Organización de Empresas de Edificación
13
5
1
Estruturas de Edificación II
7
10
8
Instalacións de Edificación I
12
3
5
Materiais de Construción II
6
14
10
Urbanística e Procedementos Administrativos
12
8
1
Construción II
12
2
5
Estruturas de Edificación III
13
0
4
Expresión Gráfica Arquitectónica II
12
2
11
Materiais de Construción III
3
8
9
Topografía e Trazas de Planta
15
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Matemáticos para a Edificación
8
14
22
Xeometría Descritiva e da Representación
13
3
27
Expresión Gráfica Arquitectónica I
15
18
10
Fundamentos Mecánicos das Estruturas de Edificación
19
16
10
Materiais de Construción I
26
8
10
Construción I
3
14
26
Estruturas de Edificación I
17
7
20
Fundamentos Físicos das Instalacións de Edificación
11
13
20
Ferramentas Gráficas Dixitais para a Edificación
18
3
26

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50