Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Vázquez Forno, Jesús Ángel
Presidente
Vázquez Forno, Jesús Ángel
Presidente
Romaní De Gabriel, María
Secretaria

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 257
Homes 2020/2021 106
Mulleres 2020/2021 151
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.270
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.230
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 486
% créditos repetidos 2020/2021 7,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51,64
Taxa de evaluación 2020/2021 90,64
Taxa de éxito 2020/2021 90,47
Taxa de rendemento 2020/2021 82,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 86,21
Taxa de graduación 2016/2017 36,62
Taxa de abandono 2018/2019 15,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 257
Homes 2020/2021 106
Mulleres 2020/2021 151
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 13.270
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 12.230
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 486
% créditos repetidos 2020/2021 7,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 51,64
Taxa de evaluación 2020/2021 90,64
Taxa de éxito 2020/2021 90,47
Taxa de rendemento 2020/2021 82,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 245
Homes 2019/2020 105
Mulleres 2019/2020 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.740
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.300
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 942
% créditos repetidos 2019/2020 19,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,99
Taxa de evaluación 2019/2020 93,55
Taxa de éxito 2019/2020 95,22
Taxa de rendemento 2019/2020 89,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 85,63
Taxa de graduación 2015/2016 48,48
Taxa de abandono 2017/2018 20,99

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 245
Homes 2019/2020 105
Mulleres 2019/2020 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 12.740
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 10.300
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 1.494
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 942
% créditos repetidos 2019/2020 19,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,99
Taxa de evaluación 2019/2020 93,55
Taxa de éxito 2019/2020 95,22
Taxa de rendemento 2019/2020 89,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 283
Homes 2018/2019 115
Mulleres 2018/2019 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.590
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.530
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 966
% créditos repetidos 2018/2019 18,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,02
Taxa de evaluación 2018/2019 87,51
Taxa de éxito 2018/2019 84,26
Taxa de rendemento 2018/2019 73,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 90,23
Taxa de graduación 2014/2015 38,37
Taxa de abandono 2016/2017 20,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 283
Homes 2018/2019 115
Mulleres 2018/2019 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.590
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.090
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.530
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 966
% créditos repetidos 2018/2019 18,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 48,02
Taxa de evaluación 2018/2019 87,51
Taxa de éxito 2018/2019 84,26
Taxa de rendemento 2018/2019 73,73

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
38
10
11
Introdución á Economía
41
11
6
Organización de Empresa
45
6
8
Psicoloxía do Traballo
52
6
3
Informática Básica
51
3
6
Dereito Societario e Cooperativo
39
10
16
Economía e Empresa
41
11
13
Métodos de Traballo
42
6
15
Historia Social e Política Contemporánea
44
9
8
Teoría das Relacións Laborais
54
7
10

2º Curso

Dereito do Traballo I
36
1
1
Dereito do Traballo II
36
0
2
Dereito Sindical I
38
4
3
Dereito Sindical II
44
2
1
Dirección e Xestión de RRHH I
38
0
0
Dirección e Xestión de RRHH II
36
2
1
Socioloxía do Traballo
35
2
2
Estatística Descritiva
33
10
4
Comportamento Organizacional
40
1
5
Técnicas de Investigación Social
42
6
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
51
13
6
Dereito da Seguridade Social II
49
14
10
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
45
13
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
47
15
4
Economía Española
52
9
0
Contabilidade
53
1
8
Economía do Traballo
64
3
8
Dereito Administrativo
51
6
3
Auditoría Laboral
41
1
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
16
0
0
Estrutura Social
10
0
3
Xestión Medioambiental
6
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
41
1
0
Historia Social do Traballo
31
0
0
Informática Aplicada
21
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
1
1
Socioloxía do Consumo
32
0
3
Valoración Contable
0
1
0
Prácticas Externas
29
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
50
3
2
Dirección Estratéxica
51
0
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
47
0
2
Dereito Procesual Laboral
45
3
2
Políticas Sociolaborais
55
0
2
Traballo Fin de Grao
56
0
28

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
45
1
5
Introdución á Economía
49
7
4
Organización de Empresa
42
3
4
Psicoloxía do Traballo
43
4
3
Informática Básica
45
3
1
Dereito Societario e Cooperativo
38
7
7
Economía e Empresa
44
3
6
Métodos de Traballo
43
4
7
Historia Social e Política Contemporánea
58
4
4
Teoría das Relacións Laborais
63
9
0

2º Curso

Dereito do Traballo I
50
2
1
Dereito do Traballo II
52
0
0
Dereito Sindical I
72
4
2
Dereito Sindical II
78
1
4
Dirección e Xestión de RRHH I
48
0
1
Dirección e Xestión de RRHH II
53
0
2
Socioloxía do Traballo
49
1
5
Estatística Descritiva
69
3
4
Comportamento Organizacional
54
0
2
Técnicas de Investigación Social
47
6
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
47
1
9
Dereito da Seguridade Social II
54
1
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
54
8
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
52
2
3
Economía Española
47
3
3
Contabilidade
35
5
5
Economía do Traballo
58
6
4
Dereito Administrativo
53
0
1
Auditoría Laboral
43
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
20
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
10
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
40
0
1
Historia Social do Traballo
11
0
0
Informática Aplicada
26
1
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
1
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
1
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
4
0
2
Socioloxía do Consumo
13
0
0
Valoración Contable
12
0
0
Prácticas Externas
24
1
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
38
0
1
Dirección Estratéxica
36
1
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
33
2
0
Dereito Procesual Laboral
39
1
1
Políticas Sociolaborais
32
0
0
Traballo Fin de Grao
42
0
29

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
49
8
9
Introdución á Economía
46
21
6
Organización de Empresa
49
8
3
Psicoloxía do Traballo
52
7
6
Informática Básica
46
6
4
Dereito Societario e Cooperativo
48
7
15
Economía e Empresa
53
14
9
Métodos de Traballo
45
8
9
Historia Social e Política Contemporánea
38
20
18
Teoría das Relacións Laborais
54
24
14

2º Curso

Dereito do Traballo I
45
4
3
Dereito do Traballo II
47
3
2
Dereito Sindical I
34
24
10
Dereito Sindical II
35
24
10
Dirección e Xestión de RRHH I
49
2
3
Dirección e Xestión de RRHH II
46
2
5
Socioloxía do Traballo
41
9
6
Estatística Descritiva
37
18
14
Comportamento Organizacional
50
2
6
Técnicas de Investigación Social
49
3
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
41
7
13
Dereito da Seguridade Social II
34
14
13
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
25
20
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
27
10
8
Economía Española
35
7
5
Contabilidade
34
3
7
Economía do Traballo
27
13
12
Dereito Administrativo
30
11
2
Auditoría Laboral
26
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
13
0
0
Estrutura Social
Xestión Medioambiental
4
1
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
19
0
1
Historia Social do Traballo
20
0
1
Informática Aplicada
17
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
3
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
8
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
18
0
2
Socioloxía do Consumo
12
0
0
Valoración Contable
12
0
0
Prácticas Externas
24
0
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
48
1
4
Dirección Estratéxica
52
1
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
44
0
4
Dereito Procesual Laboral
46
7
3
Políticas Sociolaborais
51
2
1
Traballo Fin de Grao
63
0
43

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 65