Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
Carro López, Diego
Vogal PDI
Rodríguez Pasandín, Ana María
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Mayobre, David
Vogal Estudante
Rey Furelos, Martín
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Jurado Albarracín Martinón, José Ángel
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 131
Homes 2023/2024 98
Mulleres 2023/2024 33
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 7.079
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 4.835
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 996
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.248
% créditos repetidos 2023/2024 31,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,03

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 287
Homes 2023/2024 196
Mulleres 2023/2024 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.130
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.075
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.679
% créditos repetidos 2023/2024 31,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 141
Homes 2022/2023 102
Mulleres 2022/2023 39
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 7.152
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 4.158
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.515
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.479
% créditos repetidos 2022/2023 41,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,72
Taxa de evaluación 2022/2023 66,46
Taxa de éxito 2022/2023 70,59
Taxa de rendemento 2022/2023 46,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 61,65
Taxa de graduación 2018/2019 5,88
Taxa de abandono 2020/2021 40,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 374
Homes 2022/2023 272
Mulleres 2022/2023 102
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.600
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.512
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.513
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.579
% créditos repetidos 2022/2023 42,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 44,39
Taxa de evaluación 2022/2023 64,9
Taxa de éxito 2022/2023 77,09
Taxa de rendemento 2022/2023 50,03

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 144
Homes 2021/2022 114
Mulleres 2021/2022 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.343
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 4.827
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.346
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.170
% créditos repetidos 2021/2022 34,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,99
Taxa de evaluación 2021/2022 66,09
Taxa de éxito 2021/2022 65,26
Taxa de rendemento 2021/2022 43,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 59,66
Taxa de graduación 2017/2018 12,82
Taxa de abandono 2019/2020 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 410
Homes 2021/2022 311
Mulleres 2021/2022 99
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.290
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.590
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.336
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.359
% créditos repetidos 2021/2022 34,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 47,04
Taxa de evaluación 2021/2022 64,9
Taxa de éxito 2021/2022 74,51
Taxa de rendemento 2021/2022 48,36

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
15
26
33
Cálculo Infinitesimal II
20
18
51
Debuxo en Enxeñaría Civil I
21
9
18
Física Aplicada I
19
18
14
Física Aplicada II
18
13
17
Álxebra Lineal I
16
22
14
Álxebra Lineal II
15
10
24
Materiais de Construción I
15
20
3
Materiais de Construción II
17
16
12
Topografía e Cartografía
22
7
8

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
19
5
4
Economía e Empresa
22
1
1
Cálculo de Probabilidades e Estatística
11
5
16
Mecánica
13
5
1
Fundamentos de Mecánica Computacional
14
6
13
Debuxo en Enxeñaría Civil II
20
0
3
Ecuacións Diferenciais
15
5
9
Resistencia de Materiais
11
6
28

3º Curso

Xeotecnia I
10
0
0
Xeotecnia II
9
0
1
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
9
1
1
Métodos Numéricos e Programación
10
5
8
Estruturas I
20
5
14
Estruturas II
12
3
11
Obras Marítimas e Portuarias
10
7
4
Hidráulica e Hidroloxía I
9
0
0
Hidráulica e Hidroloxía II
8
1
0
Camiños
6
1
0

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
8
2
3
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
10
0
1
Estruturas Metálicas e Mixtas
18
4
6
Enxeñaría Ambiental
11
1
0
Ferrocarrís
10
0
2
Urbanismo
12
0
1
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
2
1
0
Historia da Enxeñaría
8
0
1
Traballo Fin de Grao
19
0
25
Obras Hidráulicas e Enerxía
7
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
9
31
32
Cálculo Infinitesimal II
10
21
58
Debuxo en Enxeñaría Civil I
20
18
15
Física Aplicada I
13
24
14
Física Aplicada II
16
21
15
Álxebra Lineal I
16
22
15
Álxebra Lineal II
18
12
24
Materiais de Construción I
28
14
9
Materiais de Construción II
19
22
10
Topografía e Cartografía
28
8
13

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
9
4
0
Economía e Empresa
9
0
0
Cálculo de Probabilidades e Estatística
10
2
17
Mecánica
4
0
0
Fundamentos de Mecánica Computacional
4
13
8
Debuxo en Enxeñaría Civil II
7
0
2
Ecuacións Diferenciais
8
8
10
Resistencia de Materiais
9
12
22

3º Curso

Xeotecnia I
13
0
0
Xeotecnia II
13
0
0
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
11
2
2
Métodos Numéricos e Programación
13
6
6
Estruturas I
8
8
19
Estruturas II
14
1
14
Obras Marítimas e Portuarias
10
9
5
Hidráulica e Hidroloxía I
10
3
0
Hidráulica e Hidroloxía II
14
0
0
Camiños
11
0
0

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
19
0
1
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
19
1
0
Estruturas Metálicas e Mixtas
10
6
7
Enxeñaría Ambiental
18
0
1
Ferrocarrís
17
2
1
Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos
6
0
1
Urbanismo
17
0
0
Linguaxes de Programación en Enxeñaría
1
0
0
Historia da Enxeñaría
6
0
0
Arte e Estética en Enxeñaría
Ciencia de Materiais
Traballo Fin de Grao
12
0
34
Obras Hidráulicas e Enerxía
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo Infinitesimal I
9
21
23
Cálculo Infinitesimal II
10
13
50
Debuxo en Enxeñaría Civil I
6
10
15
Física Aplicada I
6
12
12
Física Aplicada II
4
3
22
Álxebra Lineal I
10
14
10
Álxebra Lineal II
10
6
21
Materiais de Construción I
7
16
5
Materiais de Construción II
6
8
12
Topografía e Cartografía
13
3
11

2º Curso

Xeoloxía Aplicada
10
7
2
Economía e Empresa
12
2
1
Cálculo de Probabilidades e Estatística
7
6
20
Mecánica
14
0
1
Fundamentos de Mecánica Computacional
17
8
16
Debuxo en Enxeñaría Civil II
20
1
5
Ecuacións Diferenciais
12
7
20
Resistencia de Materiais
9
12
27

3º Curso

Xeotecnia I
17
0
2
Xeotecnia II
17
0
2
Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación
20
4
2
Métodos Numéricos e Programación
11
7
8
Estruturas I
31
4
20
Estruturas II
15
6
10
Obras Marítimas e Portuarias
8
11
3
Hidráulica e Hidroloxía I
23
0
0
Hidráulica e Hidroloxía II
20
2
1
Camiños
17
0
0

4º Curso

Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I
13
2
1
Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II
15
1
1
Estruturas Metálicas e Mixtas
25
2
4
Enxeñaría Ambiental
20
1
0
Ferrocarrís
21
2
0
Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos
6
0
0
Urbanismo
20
0
0
Historia da Enxeñaría
12
0
0
Ciencia de Materiais
Traballo Fin de Grao
24
0
35
Obras Hidráulicas e Enerxía
22
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50