Grao en Enxeñaría de Obras Públicas

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
Carro López, Diego
Vogal PDI
Rodríguez Pasandín, Ana María
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Mayobre, David
Vogal Estudante
Rey Furelos, Martín
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Jurado Albarracín Martinón, José Ángel
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Arnoso Caamaño, Alejandro
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Villar Arévalo, Javier
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 146
Homes 2023/2024 91
Mulleres 2023/2024 55
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 7.290
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 4.805
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.055
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.431
% créditos repetidos 2023/2024 34,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 49,93

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 287
Homes 2023/2024 196
Mulleres 2023/2024 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 10.130
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.075
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 2.679
% créditos repetidos 2023/2024 31,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 51,85

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 138
Homes 2022/2023 96
Mulleres 2022/2023 42
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 6.531
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 3.749
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.199
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.584
% créditos repetidos 2022/2023 42,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 47,33
Taxa de evaluación 2022/2023 66,15
Taxa de éxito 2022/2023 77,33
Taxa de rendemento 2022/2023 51,15
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 55,74
Taxa de graduación 2018/2019 20
Taxa de abandono 2020/2021 30,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 374
Homes 2022/2023 272
Mulleres 2022/2023 102
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.600
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 9.512
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.513
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.579
% créditos repetidos 2022/2023 42,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 44,39
Taxa de evaluación 2022/2023 64,9
Taxa de éxito 2022/2023 77,09
Taxa de rendemento 2022/2023 50,03

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 156
Homes 2021/2022 108
Mulleres 2021/2022 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 7.494
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 4.641
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.122
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.731
% créditos repetidos 2021/2022 38,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 48,04
Taxa de evaluación 2021/2022 63,47
Taxa de éxito 2021/2022 73,54
Taxa de rendemento 2021/2022 46,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 53,38
Taxa de graduación 2017/2018 14,71
Taxa de abandono 2019/2020 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 410
Homes 2021/2022 311
Mulleres 2021/2022 99
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.290
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 12.590
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.336
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.359
% créditos repetidos 2021/2022 34,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 47,04
Taxa de evaluación 2021/2022 64,9
Taxa de éxito 2021/2022 74,51
Taxa de rendemento 2021/2022 48,36

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
10
8
13
Cálculo
15
9
47
Física
10
22
13
Xeoloxía
15
11
3
Debuxo
11
13
7
Introdución á Economía e á Empresa
18
0
5
Topografía
16
4
6
Representación en Enxeñaría Civil
13
2
8
Ampliación de Física
2
20
16

2º Curso

Ampliación de Cálculo
12
9
15
Tecnoloxía dos Materiais
12
5
3
Enxeñaría Ambiental
13
1
3
Enxeñaría Enerxética
18
0
0
Introdución aos Métodos Numéricos
17
9
10
Resistencia de Materiais
25
1
14
Hidráulica e Hidroloxía
18
0
2
Estatística
12
3
5
Infraestruturas do Transporte
11
4
1

3º Curso

Análise de Estruturas
18
2
24
Enxeñaría do Terreo I
8
1
5
Lexislación e Proxectos
13
1
3
Obras Hidráulicas
8
0
0
Formigón Estrutural e Construción
20
5
4
Construción
4
0
0
Informática e Programación
1
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
2
0
0
Estadía de Prácticas
5
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
4
1
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
Laboratorio de Estruturas de Formigón
10
0
1
Calidade na Construción
1
0
0
Enxeñaría do Terreo II
1
0
1
Augas de Transición e Costeiras
3
0
1
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
2
0
0
Portos
4
0
1
Obras Costeiras
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
7
0
0
Medio Ambiente Urbano
7
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
10
10
7
Enxeñaría Sustentable Urbana
4
0
0
Xestión do Transporte Urbano
5
0
0
Obras Públicas e Territorio
0
0
1

4º Curso

Estruturas Metálicas
15
4
11
Camiños e Ferrocarrís
9
0
2
Obras Xeotécnicas
9
2
0
Análise de Estruturas II
6
1
5
Edificación e Prefabricación
10
0
1
Análise Territorial
24
0
2
Abastecemento e Saneamento
10
1
0
Traballo Fin de Grao
15
0
38
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
2
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
0
0
1
Regulación de Recursos
2
0
0
Sistemas Urbanos
8
0
2
Camiños e Aeroportos
5
0
1
Ferrocarrís
7
0
2
Introdución ao Urbanismo
6
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
17
9
17
Cálculo
13
15
51
Física
10
25
15
Xeoloxía
16
14
8
Debuxo
14
17
8
Introdución á Economía e á Empresa
13
6
13
Topografía
12
2
19
Representación en Enxeñaría Civil
16
2
14
Ampliación de Física
11
8
24

2º Curso

Ampliación de Cálculo
13
8
20
Tecnoloxía dos Materiais
6
4
1
Enxeñaría Ambiental
9
1
3
Enxeñaría Enerxética
11
0
1
Introdución aos Métodos Numéricos
12
12
15
Resistencia de Materiais
20
8
24
Hidráulica e Hidroloxía
8
2
2
Estatística
13
4
4
Infraestruturas do Transporte
13
1
0

3º Curso

Análise de Estruturas
16
8
26
Enxeñaría do Terreo I
16
1
2
Lexislación e Proxectos
15
3
5
Obras Hidráulicas
16
2
0
Formigón Estrutural e Construción
7
5
9
Construción
13
0
0
Integridade Estrutural e Fractura
8
0
0
Estadía de Prácticas
5
0
0
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
4
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
2
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
8
0
1
Calidade na Construción
11
0
0
Enxeñaría do Terreo II
Augas de Transición e Costeiras
1
2
2
Xestión Ambiental
2
0
0
Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas
1
0
0
Portos
2
0
1
Obras Costeiras
3
0
0
Tratamento de Augas
1
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
9
0
0
Medio Ambiente Urbano
3
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
9
9
8
Enxeñaría Sustentable Urbana
5
0
1
Xestión do Transporte Urbano
8
0
0
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
5
0
0
Obras Públicas e Territorio

4º Curso

Estruturas Metálicas
16
6
13
Camiños e Ferrocarrís
8
1
1
Obras Xeotécnicas
8
2
1
Análise de Estruturas II
9
2
5
Edificación e Prefabricación
6
0
1
Análise Territorial
15
1
3
Abastecemento e Saneamento
15
0
0
Traballo Fin de Grao
26
0
43
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
2
1
0
Obras Hidráulicas II
5
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
4
1
0
Regulación de Recursos
4
1
0
Sistemas Urbanos
9
0
0
Camiños e Aeroportos
5
2
0
Ferrocarrís
4
4
1
Introdución ao Urbanismo
8
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
10
8
14
Cálculo
15
14
46
Física
6
12
16
Xeoloxía
11
8
3
Debuxo
13
7
8
Introdución á Economía e á Empresa
7
3
9
Topografía
8
2
8
Representación en Enxeñaría Civil
10
1
7
Ampliación de Física
19
6
17

2º Curso

Ampliación de Cálculo
11
5
31
Tecnoloxía dos Materiais
10
1
2
Enxeñaría Ambiental
9
1
3
Enxeñaría Enerxética
10
0
2
Introdución aos Métodos Numéricos
16
12
20
Resistencia de Materiais
29
8
40
Hidráulica e Hidroloxía
17
1
5
Estatística
13
4
7
Infraestruturas do Transporte
9
0
2

3º Curso

Análise de Estruturas
15
6
28
Enxeñaría do Terreo I
16
1
3
Lexislación e Proxectos
16
2
12
Obras Hidráulicas
13
1
3
Formigón Estrutural e Construción
33
3
5
Construción
5
0
0
Informática e Programación
Integridade Estrutural e Fractura
6
0
0
Estadía de Prácticas
4
0
1
Cartografía e Sistemas de Información Xeográfica
2
0
0
Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil
4
0
0
Laboratorio de Estruturas de Formigón
4
0
0
Calidade na Construción
4
0
0
Enxeñaría do Terreo II
7
0
0
Servizos Urbanos
3
0
0
Augas de Transición e Costeiras
0
3
0
Calidade de Augas
5
0
0
Xestión Ambiental
3
0
0
Portos
3
0
0
Obras Costeiras
2
0
1
Tratamento de Augas
1
0
0
Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte
6
0
1
Medio Ambiente Urbano
11
0
0
Obras Marítimas e Portuarias
7
7
7
Enxeñaría Sustentable Urbana
1
0
0
Xestión do Transporte Urbano
7
0
1
Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial
5
0
0
Obras Públicas e Territorio

4º Curso

Estruturas Metálicas
28
8
11
Camiños e Ferrocarrís
7
0
1
Obras Xeotécnicas
8
4
1
Análise de Estruturas II
8
1
9
Edificación e Prefabricación
11
0
0
Análise Territorial
19
7
0
Abastecemento e Saneamento
11
0
0
Traballo Fin de Grao
28
0
53
Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos
2
0
0
Obras Hidráulicas II
2
0
0
Hidroloxía Superficial e Subterránea
2
0
0
Regulación de Recursos
2
1
0
Sistemas Urbanos
6
0
0
Camiños e Aeroportos
9
0
0
Ferrocarrís
7
2
1
Introdución ao Urbanismo
8
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 50
Segundo ciclo 30