Grao en Máquinas Navais

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Romero Gómez, Manuel
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidenta
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Arós Rodríguez, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Orosa García, José Antonio
Vogal PDI
Lens García, Mario
Vogal Estudante
Ramirez Solla, Eduardo
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
López Martínez, María Teresa
Administradora do centro
Romero Gómez, Manuel
Presidente
Costa Rial, Ángel Martín
Vicepresidente
Masdías Bonome, Antonio Enrique
Secretario
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Lens García, Mario
Vogal Estudante
Ramirez Solla, Eduardo
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal Coordinadora de Título
López Martínez, María Teresa
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 57
Homes 2022/2023 50
Mulleres 2022/2023 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 3.054
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.772
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 9,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 53,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 415
Homes 2022/2023 338
Mulleres 2022/2023 77
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 20.460
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.400
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.709
% créditos repetidos 2022/2023 29,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 49,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 33
Homes 2021/2022 28
Mulleres 2021/2022 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.542
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.542
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 46,73
Taxa de evaluación 2021/2022 72,76
Taxa de éxito 2021/2022 78,61
Taxa de rendemento 2021/2022 57,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 398
Homes 2021/2022 333
Mulleres 2021/2022 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.990
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 14.310
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.471
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 2.211
% créditos repetidos 2021/2022 28,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 50,22
Taxa de evaluación 2021/2022 70,63
Taxa de éxito 2021/2022 82,64
Taxa de rendemento 2021/2022 58,37

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 420
Homes 2020/2021 360
Mulleres 2020/2021 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.790
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 15.490
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.283
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.018
% créditos repetidos 2020/2021 25,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,49
Taxa de evaluación 2020/2021 73,76
Taxa de éxito 2020/2021 84,78
Taxa de rendemento 2020/2021 62,53

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas I
8
9
0
Química
13
7
6
Física I
9
9
0
Informática
22
2
3
Empresa e Dereito Marítimo
17
6
5
Matemáticas II
12
2
11
Expresión Gráfica
14
1
11
Física II
12
2
14
Ciencia e Enxeñaría de Materiais
18
2
10
Formación Sanitaria e Marítima
22
0
10

2º Curso

Inglés Técnico Marítimo
Mecánica de Fluídos
Construción Naval e Estabilidade do Buque
Seguridade Marítima e Contaminación

3º Curso

Equipos Auxiliares do Buque
Técnicas de Frío Aplicadas ao Buque
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Máquinas Térmicas Mariñas
Servizos Auxiliares do Buque

4º Curso

Instrumentación e Sensórica
Debuxo Mecánico
Combustibles e Lubricantes
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 50