Grao en Estudos de Arquitectura

2022/2023 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Estévez Cimadevila, Francisco Javier
Vogal PDI
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Mongil García, María Luísa
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Domínguez Calvo, Manuel
Vogal Estudante
Graña Seijo, Vanesa María
Vogal PAS
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Vogal Coordinador de Título
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 651
Homes 2021/2022 271
Mulleres 2021/2022 380
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 33.300
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 21.730
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.647
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.923
% créditos repetidos 2021/2022 34,75
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 823
Homes 2021/2022 350
Mulleres 2021/2022 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.370
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.780
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.406
% créditos repetidos 2021/2022 33,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 641
Homes 2020/2021 296
Mulleres 2020/2021 345
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.070
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 25.090
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 5.340
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.639
% créditos repetidos 2020/2021 26,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,15
Taxa de evaluación 2020/2021 72,33
Taxa de éxito 2020/2021 75,32
Taxa de rendemento 2020/2021 54,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 87,87
Taxa de graduación 2015/2016 16,96
Taxa de abandono 2018/2019 19,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 636
Homes 2019/2020 299
Mulleres 2019/2020 337
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 34.660
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 24.020
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.698
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.944
% créditos repetidos 2019/2020 30,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,49
Taxa de evaluación 2019/2020 79,42
Taxa de éxito 2019/2020 84,07
Taxa de rendemento 2019/2020 66,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 94,8
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2017/2018 16,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 914
Homes 2019/2020 442
Mulleres 2019/2020 472
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 43.990
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.560
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 9.351
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.073
% créditos repetidos 2019/2020 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,12
Taxa de evaluación 2019/2020 75,91
Taxa de éxito 2019/2020 86,4
Taxa de rendemento 2019/2020 65,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
82
28
72
Debuxo de Arquitectura
79
44
57
Xeometría Descritiva
74
42
36
Matemáticas para a Arquitectura 1
113
13
25
Introdución á Arquitectura
89
22
24
Análise de Formas Arquitectónicas
45
69
88
Física para a Arquitectura 1
36
99
55
Matemáticas para a Arquitectura 2
92
25
46
Construción 1
71
19
78
Xeometría da Forma Arquitectónica
59
21
75

2º Curso

Proxectos 2
60
18
47
Proxectos 3
60
27
47
Análise Arquitectónica 1
59
17
25
Física para a Arquitectura 2
64
15
21
Historia da Arte
54
29
18
Análise Arquitectónica 2
57
21
35
Urbanística 1
45
61
33
Estruturas 1
49
36
84
Construción 2
41
44
41

3º Curso

Proxectos 4
50
7
21
Proxectos 5
51
7
17
Construción 3
58
26
30
Estruturas 2
46
23
31
Urbanística 2
59
0
11
Teoría da Arquitectura
50
29
18
Construción 4
54
4
12
Estruturas 3
42
24
62
Urbanística 3
50
4
28
Instalacións 1
51
8
10

4º Curso

Proxectos 6
57
4
11
Proxectos 7
66
3
9
Urbanística 4
70
34
14
Construción 5
38
28
24
Estruturas 4
52
16
28
Historia da Arquitectura 1
42
22
41
Construción 6
69
8
9
Estruturas 5
83
17
21
Instalacións 2
66
8
13
Historia da Arquitectura 2
50
27
21

5º Curso

Proxectos 8
83
3
9
Proxectos 9
73
2
9
Urbanística 5
70
9
2
Cimentacións
71
14
20
Construción 7
69
11
12
Arquitectura Legal
64
0
7
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
1
Construción Avanzada
8
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
18
0
2
Representación Avanzada en Arquitectura
13
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
10
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
30
0
3
Deseño Industrial
31
0
4
Intervención no Patrimonio Europeo
24
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
21
1
1
Ordenación do Territorio
5
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
5
0
0
Traballo Fin de Grao
54
1
117
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
16
0
2
Hábitat Básico
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
97
32
50
Debuxo de Arquitectura
68
36
40
Xeometría Descritiva
74
26
26
Matemáticas para a Arquitectura 1
104
27
26
Introdución á Arquitectura
94
6
16
Análise de Formas Arquitectónicas
87
27
83
Física para a Arquitectura 1
68
41
54
Matemáticas para a Arquitectura 2
101
31
36
Construción 1
77
11
58
Xeometría da Forma Arquitectónica
91
13
41

2º Curso

Proxectos 2
61
20
32
Proxectos 3
56
13
40
Análise Arquitectónica 1
63
10
14
Física para a Arquitectura 2
69
13
22
Historia da Arte
112
5
14
Análise Arquitectónica 2
51
18
15
Urbanística 1
71
39
18
Estruturas 1
60
47
43
Construción 2
69
11
40

3º Curso

Proxectos 4
68
6
16
Proxectos 5
76
3
20
Construción 3
63
23
30
Estruturas 2
87
16
23
Urbanística 2
72
0
8
Teoría da Arquitectura
93
29
13
Construción 4
80
7
13
Estruturas 3
112
36
45
Urbanística 3
85
8
27
Instalacións 1
78
3
4

4º Curso

Proxectos 6
65
1
3
Proxectos 7
72
0
7
Urbanística 4
78
39
15
Construción 5
77
12
17
Estruturas 4
72
9
22
Historia da Arquitectura 1
88
14
18
Construción 6
59
6
11
Estruturas 5
64
23
27
Instalacións 2
75
3
11
Historia da Arquitectura 2
94
11
7

5º Curso

Proxectos 8
77
5
11
Proxectos 9
81
1
12
Urbanística 5
77
3
2
Cimentacións
85
10
17
Construción 7
87
14
4
Arquitectura Legal
79
3
4
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
4
0
0
Construción Avanzada
13
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
29
1
3
Representación Avanzada en Arquitectura
7
1
2
Xeometrías Complexas en Arquitectura
3
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
29
0
1
Deseño Industrial
29
0
3
Intervención no Patrimonio Europeo
17
0
4
Paisaxe e Hábitat Sostible
17
1
2
Ordenación do Territorio
4
0
1
Arquitectura de Escala Complexa
6
0
2
Traballo Fin de Grao
83
2
79
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
5
0
1
Teoría da Intervención Contemporánea
21
0
0
Hábitat Básico
4
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
49
72
53
Debuxo de Arquitectura
73
33
49
Xeometría Descritiva
69
31
24
Matemáticas para a Arquitectura 1
69
40
47
Introdución á Arquitectura
81
14
22
Análise de Formas Arquitectónicas
77
44
88
Física para a Arquitectura 1
78
42
60
Matemáticas para a Arquitectura 2
78
21
82
Construción 1
66
26
61
Xeometría da Forma Arquitectónica
63
42
37

2º Curso

Proxectos 2
63
21
37
Proxectos 3
73
19
36
Análise Arquitectónica 1
77
12
12
Física para a Arquitectura 2
67
21
24
Historia da Arte
53
41
31
Análise Arquitectónica 2
68
14
12
Urbanística 1
67
45
30
Estruturas 1
71
41
59
Construción 2
73
26
50

3º Curso

Proxectos 4
64
12
15
Proxectos 5
66
12
25
Construción 3
72
29
24
Estruturas 2
59
26
27
Urbanística 2
64
17
3
Teoría da Arquitectura
52
33
31
Construción 4
66
24
10
Estruturas 3
53
45
70
Urbanística 3
61
18
33
Instalacións 1
72
5
4

4º Curso

Proxectos 6
84
2
6
Proxectos 7
72
2
8
Urbanística 4
61
26
38
Construción 5
80
20
15
Estruturas 4
74
13
25
Historia da Arquitectura 1
58
16
32
Construción 6
60
2
7
Estruturas 5
64
19
18
Instalacións 2
68
10
7
Historia da Arquitectura 2
57
9
29

5º Curso

Proxectos 8
25
5
11
Proxectos 9
15
4
12
Urbanística 5
28
1
2
Cimentacións
18
9
14
Construción 7
12
25
5
Arquitectura Legal
33
1
6
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
2
Construción Avanzada
5
0
0
Estruturas Singulares
2
0
0
Instalacións 3
10
0
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
1
Xeometrías Complexas en Arquitectura
5
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
12
0
1
Deseño Industrial
4
0
0
Intervención no Patrimonio Europeo
2
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
6
0
1
Ordenación do Territorio
7
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
9
0
0
Traballo Fin de Grao
57
1
66
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
4
0
0
Hábitat Básico
9
1
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

+ alá da estrutura. Conexións entre SOM e o IIT

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

A casa Melnikov

A construción da esquina. O caso do ensanche de A Coruña 1880-1940

A construción dunha idea: Relación entre arquitectura e estrutura "Alfonso Penela"

A escala humana na obra de Alvar Aalto

A integración das instalacións: o Pavillón Multiusos en Viana do Castelo de Eduardo Souto de Moura

A participación artística no proceso do proxecto arquitectónico:O Proxecto de Síntese das Artes na Cidade Universitario de Caracas

A Quinta da Malagueira

A Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno: O mercado de San Agustín e a súa perduración no tempo

Adaptación a climas áridos cálidos. A arquitectura de Francis Kéré en Burkina Faso

Aldeas abandonas en Galicia. O caso de Canduas: abandono, mutación e pervivencia

Alejandro de la Sota e Eusebio Rojas-Marcos: De TABSA a Maravillas

Análise da vivenda do movemento moderno desde a aplicación do estándar Passivhaus. Caso de estudo: A Casa Domínguez de Alejandro de la Sota

Arquitectura da moda: vestirse segundo Adolf Loos

Arquitectura de límites difusos: O Pavillón Serpentine de Junya Ishigami

Arquitectura de límites difusos: O Pavillón Serpentine de Junya Ishigami

Arquitectura e comercio. A construcción do espazo dende o intercambio de bens.

Arquitectura e topoloxía. Espacios de illamento e da negación do contacto.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 132