Grao en Estudos de Arquitectura

2022/2023 · 300 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Alonso Pereira, José Ramón
Vogal PDI
Hermida González, Luís
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Vidal Araujo, Rosana
Vogal Estudante
López-Cortón Díaz, Beatriz
Vogal PAS
Lizancos Mora, Plácido
Presidente
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vicepresidente
Vázquez Díaz, María Sonia
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Román Carracedo, Sara
Vogal Estudante
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Carballal Graña, Susana
Vogal PAS
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal Coordinador de Título
Miras Cernadas, Herminia
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 650
Homes 2022/2023 270
Mulleres 2022/2023 380
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 34.330
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 23.570
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.579
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.188
% créditos repetidos 2022/2023 31,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 832
Homes 2022/2023 345
Mulleres 2022/2023 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 42.250
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.440
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.974
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.833
% créditos repetidos 2022/2023 30,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,78

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 647
Homes 2021/2022 270
Mulleres 2021/2022 377
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 33.070
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 21.690
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 3.863
% créditos repetidos 2021/2022 34,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,11
Taxa de evaluación 2021/2022 73,97
Taxa de éxito 2021/2022 75,77
Taxa de rendemento 2021/2022 56,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 84,64
Taxa de graduación 2016/2017 16,87
Taxa de abandono 2019/2020 12,05

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 641
Homes 2020/2021 296
Mulleres 2020/2021 345
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.070
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 25.090
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 5.340
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.639
% créditos repetidos 2020/2021 26,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,15
Taxa de evaluación 2020/2021 72,33
Taxa de éxito 2020/2021 75,32
Taxa de rendemento 2020/2021 54,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 87,87
Taxa de graduación 2015/2016 16,96
Taxa de abandono 2018/2019 19,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 844
Homes 2020/2021 390
Mulleres 2020/2021 454
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 42.090
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.440
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.299
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 4.347
% créditos repetidos 2020/2021 27,67
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 49,87
Taxa de evaluación 2020/2021 71,43
Taxa de éxito 2020/2021 79,07
Taxa de rendemento 2020/2021 56,48

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
91
29
60
Debuxo de Arquitectura
107
34
38
Xeometría Descritiva
85
47
32
Matemáticas para a Arquitectura 1
92
30
21
Introdución á Arquitectura
99
22
20
Análise de Formas Arquitectónicas
103
56
79
Física para a Arquitectura 1
84
104
41
Matemáticas para a Arquitectura 2
77
35
55
Construción 1
61
45
71
Xeometría da Forma Arquitectónica
82
50
44

2º Curso

Proxectos 2
72
30
23
Proxectos 3
70
22
38
Análise Arquitectónica 1
39
35
31
Física para a Arquitectura 2
69
11
15
Historia da Arte
42
50
27
Análise Arquitectónica 2
43
18
55
Urbanística 1
59
57
30
Estruturas 1
48
40
81
Construción 2
65
38
45

3º Curso

Proxectos 4
49
8
15
Proxectos 5
51
6
20
Construción 3
55
7
42
Estruturas 2
45
18
32
Urbanística 2
45
3
13
Teoría da Arquitectura
58
13
23
Construción 4
44
1
15
Estruturas 3
50
20
55
Urbanística 3
50
10
22
Instalacións 1
55
1
5

4º Curso

Proxectos 6
46
1
11
Proxectos 7
44
1
8
Urbanística 4
69
8
17
Construción 5
60
12
22
Estruturas 4
50
11
29
Historia da Arquitectura 1
55
22
36
Construción 6
42
4
7
Estruturas 5
46
8
20
Instalacións 2
49
7
6
Historia da Arquitectura 2
52
9
26

5º Curso

Proxectos 8
52
3
4
Proxectos 9
66
4
8
Urbanística 5
57
3
2
Cimentacións
61
14
14
Construción 7
54
9
10
Arquitectura Legal
63
1
7
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
5
0
0
Construción Avanzada
13
0
0
Estruturas Singulares
15
0
1
Instalacións 3
25
2
1
Representación Avanzada en Arquitectura
8
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
7
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
25
0
0
Deseño Industrial
36
0
2
Intervención no Patrimonio Europeo
27
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
4
0
3
Ordenación do Territorio
4
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
6
6
0
Traballo Fin de Grao
76
3
101
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
5
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
10
0
1
Hábitat Básico
8
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
82
28
72
Debuxo de Arquitectura
79
44
57
Xeometría Descritiva
74
42
36
Matemáticas para a Arquitectura 1
113
13
25
Introdución á Arquitectura
89
22
24
Análise de Formas Arquitectónicas
45
69
88
Física para a Arquitectura 1
36
99
55
Matemáticas para a Arquitectura 2
92
25
46
Construción 1
71
19
78
Xeometría da Forma Arquitectónica
59
21
75

2º Curso

Proxectos 2
60
18
47
Proxectos 3
60
27
47
Análise Arquitectónica 1
59
17
25
Física para a Arquitectura 2
64
15
21
Historia da Arte
54
29
18
Análise Arquitectónica 2
57
21
35
Urbanística 1
45
61
33
Estruturas 1
49
36
84
Construción 2
41
44
41

3º Curso

Proxectos 4
50
7
21
Proxectos 5
51
7
17
Construción 3
58
26
30
Estruturas 2
46
23
31
Urbanística 2
59
0
11
Teoría da Arquitectura
50
29
18
Construción 4
54
4
12
Estruturas 3
42
24
62
Urbanística 3
50
4
28
Instalacións 1
51
8
10

4º Curso

Proxectos 6
57
4
11
Proxectos 7
66
3
9
Urbanística 4
70
34
14
Construción 5
38
28
24
Estruturas 4
52
16
28
Historia da Arquitectura 1
42
22
41
Construción 6
69
8
9
Estruturas 5
83
17
21
Instalacións 2
66
8
13
Historia da Arquitectura 2
50
27
21

5º Curso

Proxectos 8
83
3
9
Proxectos 9
73
2
9
Urbanística 5
70
9
2
Cimentacións
71
14
20
Construción 7
69
11
12
Arquitectura Legal
64
0
7
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
1
0
1
Construción Avanzada
8
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
18
0
2
Representación Avanzada en Arquitectura
13
0
0
Xeometrías Complexas en Arquitectura
10
0
1
Comunicación Gráfica en Arquitectura
30
0
3
Deseño Industrial
31
0
4
Intervención no Patrimonio Europeo
24
0
0
Paisaxe e Hábitat Sostible
21
1
1
Ordenación do Territorio
5
0
0
Arquitectura de Escala Complexa
5
0
0
Traballo Fin de Grao
54
1
117
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
3
0
0
Teoría da Intervención Contemporánea
16
0
2
Hábitat Básico
9
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Proxectos 1
97
32
50
Debuxo de Arquitectura
68
36
40
Xeometría Descritiva
74
26
26
Matemáticas para a Arquitectura 1
104
27
26
Introdución á Arquitectura
94
6
16
Análise de Formas Arquitectónicas
87
27
83
Física para a Arquitectura 1
68
41
54
Matemáticas para a Arquitectura 2
101
31
36
Construción 1
77
11
58
Xeometría da Forma Arquitectónica
91
13
41

2º Curso

Proxectos 2
61
20
32
Proxectos 3
56
13
40
Análise Arquitectónica 1
63
10
14
Física para a Arquitectura 2
69
13
22
Historia da Arte
112
5
14
Análise Arquitectónica 2
51
18
15
Urbanística 1
71
39
18
Estruturas 1
60
47
43
Construción 2
69
11
40

3º Curso

Proxectos 4
68
6
16
Proxectos 5
76
3
20
Construción 3
63
23
30
Estruturas 2
87
16
23
Urbanística 2
72
0
8
Teoría da Arquitectura
93
29
13
Construción 4
80
7
13
Estruturas 3
112
36
45
Urbanística 3
85
8
27
Instalacións 1
78
3
4

4º Curso

Proxectos 6
65
1
3
Proxectos 7
72
0
7
Urbanística 4
78
39
15
Construción 5
77
12
17
Estruturas 4
72
9
22
Historia da Arquitectura 1
88
14
18
Construción 6
59
6
11
Estruturas 5
64
23
27
Instalacións 2
75
3
11
Historia da Arquitectura 2
94
11
7

5º Curso

Proxectos 8
77
5
11
Proxectos 9
81
1
12
Urbanística 5
77
3
2
Cimentacións
85
10
17
Construción 7
87
14
4
Arquitectura Legal
79
3
4
Técnicas Matemáticas para a Arquitectura
4
0
0
Construción Avanzada
13
0
0
Estruturas Singulares
7
0
0
Instalacións 3
29
1
3
Representación Avanzada en Arquitectura
7
1
2
Xeometrías Complexas en Arquitectura
3
0
0
Comunicación Gráfica en Arquitectura
29
0
1
Deseño Industrial
29
0
3
Intervención no Patrimonio Europeo
17
0
4
Paisaxe e Hábitat Sostible
17
1
2
Ordenación do Territorio
4
0
1
Arquitectura de Escala Complexa
6
0
2
Traballo Fin de Grao
83
2
79
Actuacións Urbanísticas Contemporáneas
5
0
1
Teoría da Intervención Contemporánea
21
0
0
Hábitat Básico
4
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A análise gráfica arquitectónica como método de estudo. Villa Marchesi

A arquitectura a través das sensacións: Museo Xudeu de Berlín

A arquitectura do taller do artista

A arquitectura dos límites. Un municipio, dúas comarcas. O caso de Cerdedo-Cotobade

A cartografía do abandono. Achegamento a Pontevedra e as súas comarcas

A cor na escena urbana do Barco de Valdeorras. Estudo da rúa Real

A estratexia do baleiro de OMA: proposta esquecida para a Biblioteca Nacional de Francia

A expresividade nas fachadas multicapa de vidro

A fábrica de cerámica MOAHSA. Análise dunha arquitectura industrial abandoada

A Ínsua, abandono e ocupación

A vivenda nos campos de desprazados: Adaptacións do espazo domésticio temporal.

Aloxamento en catástrofes naturais

Alternativas sociais á xestión e construción da cidade

Análise gráfica de modelos de arquitectura escolar. Hampden Gurney, METI e Mi jardín Montessori.

Andrés Fernández-Albalat Lois na Coruña. A arquitectura en relación ca cidade

Arquitectas en Galicia: a súa presenza nas revistas especializadas

Arquitectos da moda: Javier Carvajal para Loewe

Arquitectura biomimética. Exposicións universais: Escaparate ao mundo

Arquitectura como resposta á intimidade: Adolf Loos e Luis Barragán

Arquitectura de baixa pegada ecolóxica

Arquitectura do viño na comarca de Valdeorras: as covas de Seadur

Arquitectura e matemáticas. A teselación como mecanismo de proxecto

Arquitectura e moda: Comunicar a colección a través do espazo (Caso estudio Chanel FW14)

Arquitectura modular apilable: aplicada a arquitectura de emerxencia, presente e futuro

Arquitectura pasiva en 3 arquitectos pioneiros - Estratexias bioclimáticas en Le Corbusier, Wright e Kahn

Arquitectura prefabricada modular en aceiro: Análise sobre a fabricación dunha vivenda unifamiliar en Oleiros (A Coruña)

Arquitectura prefabricada modular en aceiro: Análise sobre a fabricación dunha vivenda unifamiliar en Oleiros (A Coruña)

Arquitectura relixiosa contemporánea: silencio, espazo, luz

Arquitectura, música e cuarta parede. Mark Fisher: Division Bell (Pink Floyd) e 360º(U2)

Arte e arquitectura: interferencias. A Ópera de Oslo de Snohetta

Caso de estudo: Intercambiador terra-aire como solución construtiva

Conflitos sociais relacionados co habitar en Galicia. A okupación de edificios non residenciais

Construción industrializada en madeira como alternativa sostible. Aplicación nunha vivenda modular construida

Copia vs Tradución: Glenn Murcutt & a Casa Farnsworth

Cornelia Hahn Oberlander: o deseño dos espazos de xogo

Daniel Vázquez-Gulías: idea dunha Auria urbana

Dereito á vivenda e ocupación. Revisión do exercicio profesional da arquitectura ante a ocupación de vivendas

Deseño arquitectónico para a saúde mental e o benestar emocional

Disney e Arquitectura. A construción dunha realidade ideal. Michael Graves

Emoción, espazo e cor. Acordes cromáticos na Casa Gilardi de Luis Barragán

Espazo urbano degradado. Intervención no Milladoiro

Espazos arquitectónicos na saga de James Bond. As guaridas do vilán e a súa relación coa modernidade

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estimación da pegada ecolóxica en solucións de aceiro estrutural

Estudo da pegada ecolóxica nos procesos de transformación de Lacaton e Vassal

Estudo do Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar" a través das súas intervencións. Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno

Evolución das Termas de Cuntis

Florence Knoll en Madison Avenue: A relación entre o moble e a casa como estratexia de marketing

Halina Skibniewska, a vivenda flexible. Estratexias proxectuais como resposta á vivenda postpandémica

Imaxinario arquitectónico nos filmes de Tim Burton

Informe de estado actual mediante metodoloxía BIM. Clasificación e representación de procesos patolóxicos

Intervencións modernas na Praza do Obradoiro

Inusual o elemental? Habitando o Xapón do XXI

Jun Aoki para Louis Vuitton: a arquitectura como reclamo de marca

Memoria líquida: arquitectura da auga

Modos de Asentamento e Elementos da Arquitectura

O Cabo do Mundo: o camiño do viño. Arquitectura rural e paisaxes culturales

O deseño do automóbil dende a óptica do arquitecto

O espazo arquitectónico na primeira era do videoclip

O Goetheanum de Rudolf Steiner: A Casa da Palabra

O moble e a casa: Villa Le Lac, o Apartamento-estudio e o Cabanon de Le Corbusier

O renderizado en tempo real: Integración e posibilidades no ámbito académico

Obxectos paramétricos na arquitectura. Aplicacións matemáticas

Os Balnearios de Carballo e a súa influencia no desenvolvemento da vila

Os pobos da colonización en Galicia. Análise gráfico: estudo de caso Arneiro

Paisaxes urbanas efémeras. Mecanoides, estruturas de implosión e outras cuestións

Participación, igualdade e memoria. O papel do urbanismo no dereito a cidade

Rañaceos de madeira

Reinterpretación dunha tradición en terra.

Relación entre arquitectura e estrutura na obra de Renzo Piano

Salgadura catalá: Arquitectura protoindustrial na Pobra do Caramiñal

Socalco, elemento construtor da Ribeira Sacra

Solucións construtivas para a adaptación ao medio climático na arquitectura de cooperación internacional. Caso de estudo: Proxecto Ban Chuinklal, Departamento de Retalhuleu, Guatemala

Tecnoloxías apropiadas. Identificación da súa presenza nos núcleos precarios segregados de Galicia

Tratamento da cor na escea urbana. A cor no barrio de Monte Alto

Vivenda colectiva e límites entre o público e o privado. Colectividade e privacidade.

Vivenda e traballo, vida e usos da vivenda. Historia dunha relación

Vivenda e traballo, vida e usos da vivenda. Historia dunha relación

Warning: Patrimonio Moderno en La Habana. Os edificios educativos prefabricados da revolución cubana

+ alá da estrutura. Conexións entre SOM e o IIT

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

600, 60s, 019. Relacións entre a arquitectura de Andrés Fernández Albalat e o automóbil na segunda modernidade

A casa Melnikov

A construción da esquina. O caso do ensanche de A Coruña 1880-1940

A construción dunha idea: Relación entre arquitectura e estrutura "Alfonso Penela"

A escala humana na obra de Alvar Aalto

A integración das instalacións: o Pavillón Multiusos en Viana do Castelo de Eduardo Souto de Moura

A participación artística no proceso do proxecto arquitectónico:O Proxecto de Síntese das Artes na Cidade Universitario de Caracas

A Quinta da Malagueira

A Restauración do Patrimonio Arquitectónico Moderno: O mercado de San Agustín e a súa perduración no tempo

Adaptación a climas áridos cálidos. A arquitectura de Francis Kéré en Burkina Faso

Aldeas abandonas en Galicia. O caso de Canduas: abandono, mutación e pervivencia

Alejandro de la Sota e Eusebio Rojas-Marcos: De TABSA a Maravillas

Análise da vivenda do movemento moderno desde a aplicación do estándar Passivhaus. Caso de estudo: A Casa Domínguez de Alejandro de la Sota

Arquitectura da moda: vestirse segundo Adolf Loos

Arquitectura de límites difusos: O Pavillón Serpentine de Junya Ishigami

Arquitectura de límites difusos: O Pavillón Serpentine de Junya Ishigami

Arquitectura e comercio. A construcción do espazo dende o intercambio de bens.

Arquitectura e topoloxía. Espacios de illamento e da negación do contacto.

Arquitectura histórica dixital galega: Realidade Virtual - Realidade Aumentada - Realidade Mixta

Arquitectura y fotografía. La visión popular de la Plaza de María Pita en Instagram.

Arquitecturas desenchufadas. Utopías contemporáneas. Marte: A viaxe non é o problema

Arquitecturas dunha rebelión: as escolas de Emma Ojea e Walter Lewin

As cidades obreiras de Asturias de Ignacio Álvarez Castelao

Cemiterios contemporáneos

Cine de Verano Moscú.Espazo colectivo na época dos Soviets.

Cociñas e refectorios nos mosteiros galegos

Concello de Cangas de Alberto Noguerol e Pilar Díez

Conexións paramétricas na obra de Frei Otto

Da Arquitectura Popular á Arquitectura Pasiva

Del proceso de involución de la arquitectura del convento de Las Cascas (Monasterio de Nuestra Señora de Dueñas, Betanzos)

Emoción arquitectónica. Vibracións do espazo. Avaliación estética de fragmentos sensoriais de Peter Zumthor

Factor de corrección da conductividade térmica para fachadas en Galicia

Factor de corrección da conductividade térmica para fachadas en Galicia

Fotografía e Arquitectura. Héctor Santos-Díez, estudo de caso.

Fotografía e Arquitectura. Héctor Santos-Díez, estudo de caso.

Lola Domènech: arquitectura social e barrio

O arquitecto no mundo dos videoxogos: concept art de entornos

O Balneario de Guitiriz: das súas orixes á actualidade

O deseño biofílico en hospitais: xardíns terapéuticos. Estudo de casos: o CHUAC.

O escenario esquecido: O Colexio dos Milagres e o seu entorno.

O papel da economía circular na arquitectura

O poboado mineiro de Fontao

O vello matadoiro de Valladolid. Análise dunha arquitectura racionalista industrial con valor patrimonial

OMA E PRADA:escenografías para a moda

Ornamento ecléctico. A súa análise no Concello da Coruña

Patrimonio rural e paisaxes culturais: a arquitectura do viño. El Bierzo

Pegada ecolóxica na arquitectura. Análise da pegada ecolóxica a través de 2 vivendas do ano 2013 e 2015

Pegada ecolóxica na arquitectura. Análise da pegada ecolóxica a través de 2 vivendas do ano 2013 e 2015

Pegada ecolóxica na arquitectura. Análise da pegada ecolóxica a través de 2 vivendas do ano 2013 e 2015

Pegada ecolóxica na arquitectura. Análise da pegada ecolóxica a través de 2 vivendas do ano 2013 e 2015

Pozos Canadienses

Procesos participativos no deseño da vivenda social: A Quinta da Malagueira

Prototipado arquitectónico con microcontroladores, caso de estudio: as instalaciones de microalgas.

Relación entre arquitectura e estructura na obra de Fisac

Renderizado en tempo real na visualización arquitectónica

Rodolfo Lama Prada, enxeñeiro. Tres arquitecturas desaparecidas

Traballando sobre a ruina.Actuando ante a ruina Lucense

Traballando sobre a ruina.Actuando ante a ruina Lucense

Traballando sobre a ruina.Actuando ante a ruina Lucense

Traballando sobre a ruina.Actuando ante a ruina Lucense

Traballando sobre a ruina.Actuando ante a ruina Lucense

Vivenda comercial na zona urbana da Coruña. Análise crítica

Vivenda elemental: experimentando en paisaxes senlleiras

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 132