Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro
Gómez Varela, Joaquín Fernando
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Vázquez Lazo, Juan Carlos
Vogal PDI
Mosquera Gonzalez, Maria
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Dopico Calvo, Xurxo
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 622
Homes 2023/2024 469
Mulleres 2023/2024 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 34.310
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 29.550
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.808
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.956
% créditos repetidos 2023/2024 13,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 625
Homes 2023/2024 472
Mulleres 2023/2024 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 34.490
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 29.730
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.808
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.956
% créditos repetidos 2023/2024 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 589
Homes 2022/2023 440
Mulleres 2022/2023 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 33.130
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 28.460
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.078
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.590
% créditos repetidos 2022/2023 14,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,25
Taxa de evaluación 2022/2023 92,94
Taxa de éxito 2022/2023 88,99
Taxa de rendemento 2022/2023 82,71
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 92,19
Taxa de graduación 2018/2019 65,52
Taxa de abandono 2020/2021 2,94

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 605
Homes 2022/2023 450
Mulleres 2022/2023 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 33.930
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.230
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.113
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.590
% créditos repetidos 2022/2023 13,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 56,08
Taxa de evaluación 2022/2023 92,53
Taxa de éxito 2022/2023 89,17
Taxa de rendemento 2022/2023 82,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 595
Homes 2021/2022 440
Mulleres 2021/2022 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 31.960
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 28.750
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.992
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.212
% créditos repetidos 2021/2022 10,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,71
Taxa de evaluación 2021/2022 93,69
Taxa de éxito 2021/2022 88,52
Taxa de rendemento 2021/2022 82,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 87,63
Taxa de graduación 2017/2018 69,8
Taxa de abandono 2019/2020 7,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 607
Homes 2021/2022 448
Mulleres 2021/2022 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 32.570
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 29.350
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.005
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.212
% créditos repetidos 2021/2022 9,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,66
Taxa de evaluación 2021/2022 93,46
Taxa de éxito 2021/2022 88,67
Taxa de rendemento 2021/2022 82,87

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
120
18
13
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
111
118
39
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
121
6
7
Bases da Educación Física e Deportiva
77
62
10
Xogos e Recreación Deportiva
102
0
10
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
131
10
5
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
133
1
13
Voleibol e a súa Didáctica
131
7
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
143
32
9
Fútbol e a súa Didáctica
135
3
5

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
97
1
1
Aprendizaxe e Control Motor
80
66
19
Fisioloxía do Exercicio I
110
13
6
Biomecánica do Movemento Humano
124
11
6
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
117
5
2
Teoría e Práctica do Exercicio
124
1
5
Balonmán e a súa Didáctica
137
10
5
Baloncesto e a súa Didáctica
84
6
4
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
118
7
2
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
118
4
6

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
122
29
9
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
127
0
2
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
112
51
12
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
120
4
11
Fisioloxía do Exercicio II
116
0
5
Estrutura e Organización Deportiva
127
8
1
Actividade Física e Deporte Adaptado
113
2
5
Expresión Corporal e Danza
113
14
0
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
49
1
1
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
45
1
3
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
37
0
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
91
1
1

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
116
2
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
108
15
6
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
113
25
12
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
115
11
13
Dirección e Xestión Deportiva
115
17
11
Actividade Física no Medio Natural
123
2
8
Prácticum
114
0
9
Traballo Fin de Grao
98
0
78
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
16
1
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
38
0
4
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
12
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
106
14
7
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
73
120
32
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
116
4
4
Bases da Educación Física e Deportiva
118
16
9
Xogos e Recreación Deportiva
92
2
7
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
120
13
5
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
123
3
7
Voleibol e a súa Didáctica
122
6
4
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
101
46
5
Fútbol e a súa Didáctica
121
3
4

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
128
0
3
Aprendizaxe e Control Motor
102
46
9
Fisioloxía do Exercicio I
113
11
8
Biomecánica do Movemento Humano
123
19
3
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
99
5
5
Teoría e Práctica do Exercicio
126
1
6
Balonmán e a súa Didáctica
106
26
6
Baloncesto e a súa Didáctica
99
7
0
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
120
3
3
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
117
5
6

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
94
39
9
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
109
0
2
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
98
50
11
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
113
10
13
Fisioloxía do Exercicio II
121
4
6
Estrutura e Organización Deportiva
105
18
5
Actividade Física e Deporte Adaptado
124
8
8
Expresión Corporal e Danza
95
9
4
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
38
4
0
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
49
0
4
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
55
1
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
5
3

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
117
16
5
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
117
24
8
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
101
14
12
Dirección e Xestión Deportiva
123
12
10
Actividade Física no Medio Natural
101
5
6
Prácticum
128
0
6
Traballo Fin de Grao
119
0
72
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
19
0
1
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
23
0
4
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
27
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
125
3
7
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
112
98
18
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
125
2
1
Bases da Educación Física e Deportiva
124
14
8
Xogos e Recreación Deportiva
102
5
1
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
119
9
3
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
132
3
5
Voleibol e a súa Didáctica
128
4
2
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
113
28
6
Fútbol e a súa Didáctica
128
0
2

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
114
0
5
Aprendizaxe e Control Motor
104
29
11
Fisioloxía do Exercicio I
111
6
7
Biomecánica do Movemento Humano
108
18
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
120
1
5
Teoría e Práctica do Exercicio
135
0
4
Balonmán e a súa Didáctica
128
8
4
Baloncesto e a súa Didáctica
98
1
4
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
96
2
2
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
126
2
6

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
122
9
13
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
150
6
2
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
122
26
14
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
137
5
6
Fisioloxía do Exercicio II
123
3
7
Estrutura e Organización Deportiva
119
6
5
Actividade Física e Deporte Adaptado
133
6
7
Expresión Corporal e Danza
138
2
3
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
53
1
1
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
52
0
1
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
61
0
3
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
46
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
4
8
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
125
5
10
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
122
21
14
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
142
4
12
Dirección e Xestión Deportiva
132
14
13
Actividade Física no Medio Natural
161
0
8
Prácticum
148
0
10
Traballo Fin de Grao
143
2
74
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
19
1
8
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
28
1
3
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
39
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Efectos do HIIT curto en superviventes de cancro de mama"

“Programa de intervención física para mellorar a condición física e a calidade de vida en adultos fumadores”

A actividade física e os seus posibles efectos no alumnado con trastorno do espectro autista na escola Liceo la Paz.

A percepción da imaxe corporal nas ximnastas de Galicia

A planificación do adestramento táctico colectivo no fútbol

A Práctica de Deportes Alternativos para a Mellora da Sociabilidade no Alumnado con Síndrome de Asperger no IES María Casares

'Actívate e rompe os esquemas', proxecto de vida activa e deportiva para combater o sedentarismo desde unha perspectiva de xénero.

Adestramento concorrente para nenos/as con obesidade

Análise comparativo da carga externa en relación co perfil competitivo en xogadores profesionais

'Análise crítico da implementación e efectividade do VAR no fútbol: Impacto na xustiza deportiva e o desenvolvemento táctico do xogo.'

Análise das técnicas de parkour de dispersión de enerxía tras caídas verticais e estudo lesional en parkour: unha revisión sistemática e proposta de intervención en grupo de traceurs principiantes

Beneficios do adestramento do chan pélvico para a prevención da incontinencia urinaria durante o embarazo e o postparto

Como pode interferir a competencia motriz na forza, velocidade e resistencia no rendemento de novos futbolistas: RC Deportivo da Coruña

Desenvolvento dun plan de empresa: Centro de rehabilitación San Roque

Deseño e implantación dun programa de prevención de escordadura de nocello para competidores da modalidade de combate de Taekwondo

Efectos do adestramento de forza e resistencia sobre a marcha, o equilibrio e a función cognitiva en persoas que sufriron un ictus

Efectos do adestramento de forza sobre o rendemento en ciclismo: unha revisión sistemática.

Efectos do entrenamento de forza con restricción de flujo sanguíneo no rendemento de habilidades motrices especificas empregadas en deportes de equipo: Unha revisión sistemática e proposta de intervención en porteiros de fútbol."

Efectos dun adestramento de forza específica no rendemento de xoves practicantes de ximnasia rítmica

Estimulación acuática para bebés: proxecto de intervención na etapa de 6 a 12 meses

Estratexia baseada no priming para mellorar o rendemento dos partidos dun equipo xuvenil de fútbol

Estratexias innovadoras para combater a inactividade física e as condutas sedentarias nos adolescentes

Fatiga e Rendemento no Boxeo Afeccionado: Elementos a considerar na Xestión da Fatiga.

Fomento de estilos de vida activa e saudable en 3º da ESO

Guía de Boas Prácticas en Coeducación e Masculinidades na Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física.

Influencia do ciclo menstrual no Powerlifting

Integración do alumnado con TEA nas clases de Educación Física: un estudo de caso.

Masculinidades, deporte e educación física: proxecto de intervención dende a realidade trans.

Mellora da inclusión do alumnado con discapacidade visual a través da Educación Física

Mellora da performance artística e a prevención de lesións en bailarinas preprofesionais de danza clásica

Planificación da tempada 2023/2024 no R.C. Deportivo de La Coruña Infantil 'A'

Planificación da tempada 23-24 para equipo de baloncesto. Básquet Coruña U17.

Planificación de unha Temporada en Fútbol: RC Deportivo Fabril 2023/2024

Planificación física dun equipo de fútbol feminino

Plataforma dixital do adestramento autónomo do baloncesto

Prescrición do adestramento de forza baseado na perda de velocidade. Análise comparativa entre dúas porcentaxes de perda no exercicio “press de banca”

Programa de adestramento físico dirixido a persoas con depresión maior

Programa de adestramento para a prevención das lesións do ligamento cruzado anterior en xogadoras de baloncesto

Programa de intervención para a promoción do rugby entre as mulleres e as nenas de Galicia

Programa de readaptación deportiva tras rotura de ligamento colateral medial nun futbolista.

Programación didáctica de Educación física para 2º da ESO

Programación didáctica de educación física para 2º ESO

Programación didáctica para 1º da ESO.

Programación Didáctica para 1º ESO

Promoción do senderismo como actividade física a partir da recuperación do patrimonio viário da Serra do Mondón.

Proposta de entreno de aceleración para plantel cadete do Real Club Deportivo de la Coruña

Proposta de intervención para a iniciación na escalada en 'boulder'

Proposta de intervención sobre a iniciación á vela lixeira para nenos en barcos individuais

Proposta de preparación física no baloncesto xuvenil: Planificación dunha pretempada

Proposta de programa de intervención para o tratamento da dor lumbopélvico en mulleres embarazadas durante o segundo trimestre de xestación

Proposta de programa de intervención para reducir a separación intrabdominal despois do parto

Proposta de programación de adestramento de forza baseado na velocidade (VBT) para a mellora do salto vertical e sprint no fútbol.

Proposta de readaptación para pubalxia no fútbol sala

Propuesta de una Unidad Didáctica de deportes alternativos como herramienta de inclusión para el alumnado con ceguera de Bachillerato del IES Porto do Son

Proxecto de Intervención para a inclusión do alumnado con trastorno do espectro autista do CPI Castro Baxoi a través do desenvolvemento dunha Unidade Didáctica de iniciación ao piragüismo

Proxecto de Intervención para a Readaptación da Espondilolise en Xogadores de Fútbol de Categorías Inferiores.

Proxecto de readaptación dunha lesión de ligamento lateral externo de xeonllo tras reconstrución por técnica de Arciero nunha futbolista

Proxecto de Vida Activa e Deportiva: Corpo en Movemento, Mente en Crecemento.

Proxecto de Vida Activa e Deportiva: Unha aposta pola inclusión sociocultural dende o fomento da actividade física

Proxecto de vida activo para alumnos de 2ºESO

Proyecto interdisciplinar entre Educación Física e Tecnoloxía

Reproducibilidade da velocidade concéntrica de una dominada nunha regreta de diferente profundidade: implicacions prácticas

Revisión e programa de exercicios para a mellora do equilibrio en adultos maiores

Revisión sistemática sobre o efecto da intensidade no traballo de forza sobre indicadores de rendemento en judo, taekwondo e karate: unha revisión sistemática. Proposta de intervención en taekwondistas adolescentes.

Unha Viaxe Interdisciplinar hacia unha Educación Integral a través dun Flashmob

XuvEOntude saúdable

"DeporVida." Proxecto de intervención de vida activa e deportiva

"Redistribución dos tempos de traballo e descanso de adestramentos interválicos de alta intensidade de igual duración: efectos sobre a osixenaxión muscular"

¡Mais activo, mais sano, mais divertido!

“Efectos do adestramento de forza en isquiotibiais para a optimización do rendemento e prevención de lesións en futbolistas”

A actividade física como medio para coñecer a historia contemporánea mediante un proxecto interdisciplinar en 4º ESO

A importancia do volume de adestramento para a optimización da hipertrofia muscular: unha revisión sistemática

A relación entre a tecnoloxía e a autonomía nas dinámicas de usuarios e educadores físico-deportivos. Proposta de proxecto e perspectivas a futuro.

Adestramento complementario para a prevención de lesións na cadeira en xogadores de fútbol: unha rutina de mobilidade e forza.

Análise da presión emocional no lanzador de penaltis en fútbol: estudo de casos e estratexias de afrontamento

'Análise dos efectos dos protocolos de xaxún intermitente no rendemento deportivo: Proposta de utilización na preparación dun atleta'

Análise e uso do hookgrip para o peso morto no powerlifting competitivo

As accións de ataque con gol no fútbol de alto rendemento: análisis do Mundial de Qatar masculino 2022

Avaliación de indicadores de rendemento en comportamentos técnico-tácticos en judo: unha revisión exploratoria sistemática

Beneficios da danza en persoas diagnosticadas con TDAH

Caracterización do perfil antropométrico, condicional e funcional do competidor de poomsae en taekwondo

Combatir a fatiga e fraxilidade en persoas maiores: un enfoque mediante un programa de exercicio físico.

Como afecta o rendemento deportivo as mulleres durante o ciclo menstrual

Condicionantes do rendemento e epidemioloxía lesional no patinaxe artístico: unha proposta práctica de entrenamento.

Correlacións entre proba de sprint, con e sen balón, e partido de futbolistas

Creación dunha empresa de calistenia na Coruña

De cero a campión de powerlifting

Deportes alternativos en educación física para a inclusión do alumnado con Trastorno do Espectro do Autismo no IES Miraflores

Desenvolvemento deportivo a longo prazo en mozos futbolistas: repaso e proposta práctica.

Desenvolvemento dun programa de judo inclusivo durante dous meses para o alumnado con TDAH de 2º da ESO do instituto Salvador de Madariaga.

Efectos agudos das superseries antagónicas sobre as variables perceptivas

Efectos agudos e crónicos da aplicación de restrición parcial de fluxo sanguíneo en exercicios orientados a mellora do salto vertical e horizontal: unha revisión de alcance e proposta de intervención e proposta de intervención en opositores a bombeiro

Efectos agudos e crónicos da inclusión de distintos tipos de superseries no adestramento de forza: unha revisión sistemática.

Efectos da modificación da área por xogador sobre a carga externa durante os xogos reducidos en fútbol

Efectos da restricción do fluxo sanguíneo na velocidade de execución nos exercicios de forza: Unha revisión sistemática do estudos cruzados e proposta de intervención en futbolistas en periodo competitivo

Efectos do adestramento de forza no linfedema en supervivientes de cancro de mama: planificación dunha intervención

Estratexias de manexo do estrés nos karatecas de alto rendemento do Centro Galego de Tecnificación Deportiva

Estratexias para o diagnóstico e prevención da violencia sexual nos clubs de ximnasia

Evaluación da condición física e rendemento escolar.

'INCLUTEA'; Proxecto de inclusión do alumnado con TEA na aula de educación física a través da aprendizaxe cooperativa no medio natural

Intervención deportiva para mozos e mozas internos nun centro de protección de menores "Escalar pareces superar barreiras".

Mellora da calidade de vida a través do adestramento concurrente en mulleres superviventes de cancro de mama

O efecto da distribución do traballo e do descanso sobre diferentes variables fisiolóxicas e psicolóxicas no adestramento HIIT

O modelo de desenvolvemento físico baixo a metodoloxía de Raymond Verheijen

Optimización do rendemento deportivo a través do perfil forza-velocidade: Un enfoque práctico

Pádel: Deseño dun mesociclo de adestramento en fase competitiva en xogadores de categoría sénior

Pequenos pasos en busca de grandes melloras

Plan de fomento de estilos de vida activos nos alumnos da ESO. Unha actividade extraescolar de sendeirismo.

Plan de intervención contra a obesidade en adolescentes de 1º e 2º da ESO no medio rural

Plan de mellora da capacidade respiratoria para o alumnado de ESO con asma

Planificación da tempada 2022/2023 en el RC Deportivo de La Coruña “Fabril”

Planificación da tempada 2022/2023 no R.C. Deportivo de la Coruña Xuvenil 'A'

Planificación de adestramentos para unha carreira de montaña: La Traveserina

Planificación de Tempada competitiva 22/23 do Clube Deportivo Calasanz

Planificación do adestramento interválico de alta intensidade nun equipo de fútbol amateur

Planificación do entrenamiento de forza nun equipo de fútbol feminino sub 21

Planificación dunha tempada de natación nun deportista discapacitado (S-9) de alto rendemento.

Planificación dunha tempada no Infantil A de o RC Deportivo da Coruña

Planificación e periodización do adestramento de forza nunha pretemporada de fútbol utilizando a metodoloxía VBT

Preparación física de pádel para deportistas de élite

Preparación física para prevención de lesions nun equipo de fútbol de 3ª RFEF

Programa de adestramento deportivo dirixido a persoas con metástases óseas: un enfoque novidoso para axudar a pacientes na súa loita diaria contra esta complexa patoloxía.

Programa de adestramento multicomponente como tratamento para a sarcopenia e fraxilidade en adultos maiores

Programa de adestramento para abordar a fraxilidade e a fatiga en persoas maiores

Programa de exercicio físico orientado á mellora da condición física e calidade de vida de adultos maiores con fatiga e fraxilidade

Programa de exercicio físico para abordala fatiga e a fraxilidade en persoas maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física e a calidade de vida dos empregados de oficina

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida en Profesionais da Hostelería

Programación de adestramento do salto no balonmán

Programación Didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1ºESO IES Ramón Menéndez Pidal Zalaeta

Proposta de intervención para alumnado con trastorno do espectro do autismo en bacharelato no Ies Rego de Trabe

Proposta de planificación e periodización dun macrociclo de pista cuberta para unha saltadora de lonxitude.

Proposta de programa de actividade física para previr a dor lumbar durante o embarazo

Proposta de programación didáctica de educación física 1º E.S.O

Proposta de Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO IES Miraflores

Proposta de programación didáctica para 1º ESO IES María Casares

Proposta de readaptación físico-deportiva nun futbolista tras a rotura do tendón da rótula.

Proxecto de fomento de actividade física en alumnas dun centro educativo

Proxecto de Intervención de fomento da actividade física no alumnado de 1º ESO, dirixido especialmente a poboación xitana

Proxecto de intervención mediante a proposta dun protocolo contra a violencia sexual, o abuso de autoridade e a LGTBIfobia para a súa implementación nas entidades deportivas da Real Federación Galega de Fútbol

Proxecto de intervención no contexto escolar para a prevención de lesións en adolescentes.

Proxecto de Intervención para a readaptación da rotura do tendón de Aquiles

Proxecto de intervención sobre a influencia dos profesores de Educación Física na promoción de estilos de vida activos e saudables no alumnado.

Proxecto de readaptación deportiva do síndrome femoropatelar en mulleres corredoras

Proxecto de Vida Activa e Deportiva. Educación Física e Interculturalidade: Medios para a Inclusión Social no Ámbito Escolar

Proxecto de vida activa e deportiva: adolescencia saudable para un futuro saudable.

Proxecto de vida deportiva e activa: O movemento dáche vida

Proxecto deportivo de centro 'Máis actividade física, menos TikTok'

Proxecto Interdisciplinar de Educación Física e Música

Proxecto interdisciplinar de Educación Física e Tecnoloxía e Dixitalización.

Proxecto interdisciplinar entre o área de Educación Física e Bioloxía. 'Pasito a pasito'

Proxecto Interdisciplinar Hip-Hop: Reivindicando a Multiculturalidade

Proxecto Interdisciplinario “Agarimando o meu Reflexo”

Quecemento no fútbol profesional: análise da proposta de 5 equipos da Liga Santander

Readaptación dun Osgood-Schlatter nun futbolista de 12 anos.

Recuperación do adestramento de forza no Hockey sobre patíns. Uso do rolo de espuma

Rehabilitación de lesións de nocello en baloncesto

Relación entre as variables antropométricas, neuromusculares, fisiolóxicas e o rendemento específico nunha mostra de opositores a Bombeiros na CCAA de Galicia.

Revisión sobre o efecto da idade relativa nos xogadores de waterpolo: Análise e proposta práctica

Scouting para deportes de equipo: Balonmán mediante o XPS.

Superseries antagónicas: resposta mecánica e metabólica.

Surfing no currículo escolar

"Agra Activa" Proposta de programa de intervención para a promoción de hábitos de vida activa e saudable no centro escolar.

¡Cóidate e aprende con movemento!

A gamificación como ferramenta pedagógica innovadora na actividade física extracurricular

A planificación do adestramento coa metodoloxía HIIT nos deportes colectivos. Deseño dunha pretemporada.

Adestramento de forza e linfedema en mulleres BCS (Breast Cancer Survivor)

Adestramento de forza para a prevención de lesións no fútbol

Ampliando o noso alfabeto motriz. Proxecto interdisciplinario de Educación Física e Inglés.

Análise e perfil do desenvolvemento da condición física baixo a metodoloxía do microciclo estruturado ao longo dunha tempada nos deportes de equipo

Aplicación del microciclo estructurado en el fútbol de formación, categoría alevín. Análisis y desarrollo de la metodología.

Asimetría funcional en ximnasia rítmica

Beneficios do Exercicio Físico en Persoas Drogodependentes

Cada paso conta

Cal é o efecto da fatiga mental sobre o rendemento nos deportes de resistencia? Unha revisión sistemática.

Coñecendo o Parque de Eirís a través dun proxecto interdisciplinar entre educación física e tecnoloxía

Creación dunha empresa de turismo activo en Melón

Creación dunha empresa que integra videoxogos e actividade física

Creación dunha escola de porteiros

Culturízate: 'arredor do mundo'

Deseño de tareas para a modificación da conducta con respecto a mellora da coordinación nun equipo de fútbol de nenos de 6-7 años.

deseño de tarefas para aumentar e mellorar a motivación nun equipo cadete feminino de voleibol.

Efectos da práctica do judo no contexto escolar sobre a autoconfianza dos alumnos de secundaria

Efectos do adestramento con cargas sobre a hipertrofia en mulleres

Estratexias e planificación para reducir o efecto da idade relativa (RAE)

Estudo dos métodos de cuantificación da carga e análise de diferentes aplicacións para a prescrición do exercicio

Fútbol en adolescentes e core: unha proposta para previr lesións.

Identificación e selección de novos talentos no fútbol: unha revisión sistemática das limitacións no proceso e posibles métodos de predición do talento

Intervención para a mellora da ansiedade precompetición nun nadador

Intervención para mellorar a autoconfianza nun equipo de fútbol

Intervención para mellorar os nervios e a toma de decisións nun equipo de fútbol.

Intervención psicolóxica nun deportista con lesión

Intervención sobre o desenvolvemento da competencia de interpretación do medio no surf a partir da información sobre as condicións oceanográficas e do surf.

Lumbalxia crónica de orixe mecánica

Máis movementeo máis vida

Marcadores de identificación de talento en deportes de equipo: Evolución e características

Miño medra movéndose: Proxecto de intervención escolar para o fomento dunha vida activa e deportiva

Movámonos

O entrenamento de forza para a mellora da velocidade de lanzamento no balonmán na etapa xuvenil

O uso dos xogos reducidos mediante a periodización táctica

Organización do XCVI Pleno do Consejo COLEF

Plan de Confianza e Disciplina Grupal para a Mellora do Xogo en Equipo.

Plan de empresa para centro deportivo: “RIBEIRA SACRA”

Plan de integración do alumnado con TDAH en 1º e 2º da ESO mediante actividades acuáticas adaptadas.

Plan de integración do alumnado con TDAH en 1º e 2º da ESO mediante actividades acuáticas adaptadas.

Plan formativo dirixido a mellorar a ensinanza do surf en After Surf S.L.

Planificación anual da Tempada 2021/2022 - Xuvenil A RC Deportivo A Coruña

Planificación Anual da Tempada 2021/2022 do RC Deportivo Fabril

Planificación da forza e dos sistemas de enerxía en Paralelas Asimétricas en idades prepuberais

Planificacion do adestramento dun grupo de futbolistas amateur previo ao periodo preparatorio

Planificación física da pretemporada do Xuvenil 'A' do Real Club Deportivo da Coruña

Planificación, intervención e análise do rendemento en deportes de equipo

Preparación Física para o surf de competición: Proposta para un surfista Sub18 no Circuito Galego de Surf 2022

Preparación, demandas y aspectos físicos de árbitros de fútbol profesional

Prescrición de adestramentos a partir das variables analizadas por un dispositivo portátil (GPS) no fútbol.

Prevención do Síndrome Impingement Subacromial no tenis.

Programa de adestramento como método preventivo contra lesións de ombro en nadadores adolescentes de competición

Programa de adestramento de forza en persoas con síntomas depresivos

Programa de exercicio físico en condicións de doble tarea para a prevención de caídas en persoas maiores

Programa de exercicio físico para a mellora da condición física saudable orientada ao remo en mulleres superviventes ao cancro de mama

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en persoas maiores.

Programa de exercicio físico para abordar a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para mellorar a calidade de vida en adultos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a inestabilidade postural en enfermos de Parkinson

Programa de exercicio para mellorar a calidade de vida saudable dos fumadores

Programa de exercicio para mellorar a calidade de vida saudable dos fumadores

Programa de formación para a prevención de lesions no judo

Programa de intervención de condición física para a mellora da calidade de vida de pacientes Breast Cancer Survivors (BCS)

Programa de intervención para a mellora do autoconcepto nun xogador de fútbol

Programa de intervención para a xestión do medo e o control da ansiedade ante as caídas na práctica da escalada deportiva

Programa de mellora da confianza para a mellora da eficacia no tiro libre no baloncesto.

Programación da unidade didáctica de xogos/deportes en equipo en 2ºESO

Programación didáctica 1° ESO IES Miraflores

Programación Didáctica de Educación Física para 1°ESO no CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO no IES A Sardiñeira

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO.

Programación didáctica Educación Física 1º da ESO do Colexio María Casares

Programación didáctica para 1º ESO do IES O Couto

Programación didáctica para 4° ESO

Programación didáctica para o 4º curso da educación secundaria obrigatoria - IES Lucus Augusti

Proposta de intervención para a iniciación ao boxeo en adolescentes.

Proposta de mellora da atención no tenis

Proposta de programa de prevención de lesions no solo pelviano en deportistas de ximnasia artística femenina.

Proposta de programación para superar as probas físicas dos bombeiros de AENA

Proposta de proxecto interdisciplinario para o fomento do aprendizaxe de primeiros auxilios: Educación Física e Tecnoloxía

Proposta de readaptación da inestabilidade de hombro en surfistas

Proposta de readaptación deportiva tras ciruxía de reconstrucción do tendón rotuliano nun futbolista amateur

Proposta dun programa de actividade física en maiores xubilados da localidade de Villava

Proposta dun programa de prevención de lesións na articulación do nocello no fútbol

Proposta dun proxecto de actividade física integrada no día a día dunha empresa

Proxecto de intervención en prevención de patoloxía do solo pelviano en mulleres que practican CrossFit®

Proxecto de intervención en readaptación dunha ruptura do tendón de Aquiles nun xogador de fútbol sala

Proxecto de intervención física para mellorar a condición física dos nenos e nenas do rural mediante actividades no medio natural

Proxecto de Intervención para a Prevención do Síndrome de Burnout no Fútbol Base

Proxecto de intervención para o fomento da actividade física, a alimentación e os estilos de vida saudables en 3º E.S.O.

Proxecto de intervención para promover a motivación nas clases de educación física en secundaria

Proxecto de mellora da cohesión para gañar eficacia colectiva nun equipo de fútbol

Proxecto de planificación para nadadores de entre 16 e 18 anos especializados en probas de 50 e 100 metros.

Proxecto de Prevención do Ombro do Surfeiro

Proxecto de promoción e captación no Club Voleibol Noia

Proxecto de Vida Deportiva e Activa: "A forza é a nova tendencia"

Proxecto Deportivo de Centro (PDC) para o IES Salvador de Madariaga

Proxecto Deportivo de Centro (PDC) para o IES Salvador de Madariaga

Proxecto destinado ao incremento da Actividade Física no alumnado da ESO

Proxecto interdisciplinar de actividade física, alimentación e saúde para o alumnado de 1º ESO.

Proxecto Interdisciplinar: Xogos tradicionais no Camiño de Santiago

Proxecto para a creación dunha empresa dedicada ao CrossFit

Proyecto de readaptación deportiva de una lesión de SLAP (“Superior Labrum Anterior to Posterior”) en un piragüista

Readaptación deportiva despois de unha lesión de labrum acetabular no fútbol

Readaptación dunha rotura parcial do ligamento cruzado posterior sen ciruxía nun xogador de fútbol

Recomendacións nutricionais para a práctica de XCM

Rehabilitación deportiva sobre a funcionalidade e a dor da tendinopatía rotuliana crónica nun xogador de baloncesto de categoría junior

Revisión da metodoloxía para a aplicación da restrición parcial do fluxo sanguíneo arterial e o seu uso na readaptación pre e postoperatoria dunha rotura do ligamento cruzado anterior (LCA)

Revisión sistemática sobre a avaliación e a procura de talento deportivo no fútbol.

Revisión sobre a cuantificación da carga externa no Fútbol. Aplicación ao deseño dun patrón morfociclo.

Ritmos da humanidade. Proxecto interdisciplinario de Educación Física e Música.

Rotura do ligamento cruzado anterior e período de readaptación nun futbolista

Saúde e actividade física hoxe, vida mañá

Sesión de E. F. enfocado á mellora do rendemento académico para alumnos con TDAH.

Somos o mundo somos os nenos

Xogar como forma de movemento

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 120