Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro
Tuimil López, José Luís
Presidente
Sánchez Molina, José Andrés
Vicepresidente
González Valeiro, Miguel Ángel
Secretario
Carrera López, Celso Carlos
Vogal PDI
Torres Tobio, Gabriel
Vogal PDI
Toja Reboredo, María Belén
Vogal PDI
Roldán Barros, Norman
Vogal Estudante
Veiga Lopez, Christian
Vogal Estudante
Blanco Mato, Luís
Vogal PAS
Iglesias Soler, Eliseo
Vogal Coordinador de Título
Bobo Arce, Marta
Vogal Coordinadora de Título
Doldán Vázquez, Carmen María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 634
Homes 2020/2021 476
Mulleres 2020/2021 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 33.820
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 30.600
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.410
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.812
% créditos repetidos 2020/2021 9,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 650
Homes 2020/2021 487
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 34.720
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 31.500
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.410
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.812
% créditos repetidos 2020/2021 9,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,42

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 703
Homes 2019/2020 546
Mulleres 2019/2020 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 35.860
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.600
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.054
% créditos repetidos 2019/2020 17,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51
Taxa de evaluación 2019/2020 93,19
Taxa de éxito 2019/2020 95,03
Taxa de rendemento 2019/2020 88,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,16
Taxa de graduación 2015/2016 62,84
Taxa de abandono 2017/2018 8,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 713
Homes 2019/2020 554
Mulleres 2019/2020 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 36.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 29.990
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.247
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.064
% créditos repetidos 2019/2020 17,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 50,91
Taxa de evaluación 2019/2020 93,27
Taxa de éxito 2019/2020 95,09
Taxa de rendemento 2019/2020 88,69

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 720
Homes 2018/2019 572
Mulleres 2018/2019 148
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 37.550
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 29.650
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 21,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,16
Taxa de evaluación 2018/2019 88,4
Taxa de éxito 2018/2019 88,31
Taxa de rendemento 2018/2019 78,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 83,77
Taxa de graduación 2014/2015 58,87
Taxa de abandono 2016/2017 5,63

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 736
Homes 2018/2019 582
Mulleres 2018/2019 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 38.510
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 30.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.708
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 4.200
% créditos repetidos 2018/2019 20,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,33
Taxa de evaluación 2018/2019 88,58
Taxa de éxito 2018/2019 88,62
Taxa de rendemento 2018/2019 78,5

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
142
14
11
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
155
103
19
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
114
12
9
Bases da Educación Física e Deportiva
122
23
12
Xogos e Recreación Deportiva
107
1
6
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
125
9
7
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
122
9
11
Voleibol e a súa Didáctica
123
2
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
163
10
14
Fútbol e a súa Didáctica
124
1
7

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
125
1
4
Aprendizaxe e Control Motor
149
15
11
Fisioloxía do Exercicio I
107
6
7
Biomecánica do Movemento Humano
135
0
7
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
182
4
10
Teoría e Práctica do Exercicio
148
3
4
Balonmán e a súa Didáctica
127
6
12
Baloncesto e a súa Didáctica
84
2
6
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
85
1
3
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
137
6
8

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
140
10
14
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
138
0
5
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
176
3
9
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
123
5
9
Fisioloxía do Exercicio II
142
5
6
Estrutura e Organización Deportiva
144
2
2
Actividade Física e Deporte Adaptado
133
4
10
Expresión Corporal e Danza
128
2
3
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
58
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
37
1
0
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
78
1
1
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
60
0
3

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
127
1
5
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
160
4
12
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
136
5
11
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
164
1
12
Dirección e Xestión Deportiva
121
3
13
Actividade Física no Medio Natural
125
0
10
Prácticum
127
0
14
Traballo Fin de Grao
185
0
67
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
12
0
6
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
46
2
2
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
29
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
121
35
22
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
95
118
55
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
121
7
7
Bases da Educación Física e Deportiva
160
26
16
Xogos e Recreación Deportiva
90
8
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
134
18
0
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
143
2
24
Voleibol e a súa Didáctica
131
3
7
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
118
46
24
Fútbol e a súa Didáctica
135
1
6

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
119
2
7
Aprendizaxe e Control Motor
131
35
21
Fisioloxía do Exercicio I
146
6
19
Biomecánica do Movemento Humano
131
14
8
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
125
50
26
Teoría e Práctica do Exercicio
142
17
19
Balonmán e a súa Didáctica
129
15
13
Baloncesto e a súa Didáctica
96
2
8
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
102
1
6
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
120
12
16

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
141
14
23
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
11
10
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
143
53
26
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
120
5
18
Fisioloxía do Exercicio II
122
5
7
Estrutura e Organización Deportiva
121
5
9
Actividade Física e Deporte Adaptado
118
8
11
Expresión Corporal e Danza
124
9
13
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
31
0
2
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
30
0
2
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
74
3
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
69
2
0

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
129
1
11
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
116
35
22
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
132
19
28
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
119
27
23
Dirección e Xestión Deportiva
120
17
25
Actividade Física no Medio Natural
110
14
11
Prácticum
122
0
16
Traballo Fin de Grao
115
0
125
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
35
1
5
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
33
0
3
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
35
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Pedagoxía da Actividade Física e do Deporte
140
29
36
Anatomía e Cinesioloxía do Movemento Humano
89
107
49
Teoría e Historia da Actividade Física e do Deporte
129
6
5
Bases da Educación Física e Deportiva
129
63
25
Xogos e Recreación Deportiva
102
16
8
Habilidades Atléticas e a súa Didáctica
138
14
13
Habilidades Acuáticas e a súa Didáctica
172
13
28
Voleibol e a súa Didáctica
136
3
10
Habilidades Ximnásticas e a súa Didáctica
125
46
14
Fútbol e a súa Didáctica
138
3
9

2º Curso

Psicoloxía da Actividade Física e do Deporte
100
10
12
Aprendizaxe e Control Motor
174
49
27
Fisioloxía do Exercicio I
128
5
15
Biomecánica do Movemento Humano
114
25
5
Socioloxía da Actividade Física e do Deporte
105
50
29
Teoría e Práctica do Exercicio
142
19
34
Balonmán e a súa Didáctica
119
18
19
Baloncesto e a súa Didáctica
86
15
7
Habilidades de Deslizamento e a súa Didáctica
98
7
11
Habilidades de Loita e a súa Didáctica
119
15
20

3º Curso

Metodoloxía de Investigación en Actividade Física e Deporte
126
29
44
Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
5
18
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida I
128
60
25
Metodoloxía do Rendemento Deportivo
111
7
21
Fisioloxía do Exercicio II
132
18
11
Estrutura e Organización Deportiva
110
15
8
Actividade Física e Deporte Adaptado
121
10
12
Expresión Corporal e Danza
126
11
8
Creación e Dirección de Empresas Deportivas
29
0
5
Iniciación en Deportes I (Atletismo, ou Ximnasia, ou outra)
Iniciación en Deportes II (Natación, ou Golf ou outra)
32
0
5
Iniciación en Deportes III (Judo, ou Fútbol, ou outra)
62
7
6
Iniciación en Deportes IV (Rugby, ou Balonmán, ou outra) (optativa)
65
0
4

4º Curso

Tecnoloxía en Actividade Física e Deporte
123
3
10
Planificación do Proceso de Ensino/Aprendizaxe da Actividade Física e do Deporte
126
23
20
Actividade Física Saudable e Calidade de Vida II
115
32
25
Teoría e Práctica do Adestramento Deportivo
91
29
27
Dirección e Xestión Deportiva
115
22
21
Actividade Física no Medio Natural
114
2
15
Prácticum
125
1
17
Traballo Fin de Grao
154
2
120
Actividades Acuáticas Saudables e Socorrismo (optativa)
6
0
1
Avances no Adestramento de Forza e Resistencia (optativa)
25
3
7
Iniciación en Deportes V (Baloncesto, ou Atletismo II, ou outra) (optativa)
21
0
1
Iniciación en Deportes VI (Vela, ou outras Actividades Deportivas Emerxentes) (optativa)
16
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Aproximación metodolóxica do adestramento da forza en rapaces novos de ximnasia artística masculina"

"O medio acuático como ferramenta para a mellora da condición física en persoas con enfermidades raras nas instalacions de rialta e no medio natural"

A Periodización Táctica a través dos Xogos Reducidos no período competitivo nunha temporada xuvenil.

A planificación en tempos de Covid

Adestramento concorrente e mellora da composición corporal en adultos con obesidade

Adestramento da forza para a mellora da densidade mineral ósea en mulleres posmenopáusicas con osteoporose

Adestramento multicompoñente para adultos maiores con sarcopenia

Alimentación cetogénica nos deportes do resistencia

Análise das demandas físico-cognitivas das competicións de esports e a implicación da actividade física para o aumento do seu rendemento

Batería de condición física básica para poder comparar aos bailaríns co estado saudable da poboación.

Creación e desenvolvemento do "Hegoalde Basket Club"

Desenvolvemento dun plan de negocio para actividades e competicións de Stand Up Paddle

Detección de necesidades funcionáis: complemento para a programación didáctica para alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria en Galicia.

Efecto do exercicio físico en persoas con paraplexía para a prevención de posibles enfermidades cardiovasculares

Efectos, beneficios e aplicación do exercicio físico en pacientes con Alzheimer

Estudio de viabilidade do novo Complexo Deportivo Municipal de Meicende (Arteixo)

Estudo comparativo dos goles na Fase de Eliminatorias das Copas Mundiais da FIFA México 1986 e Rusia 2018

Estudo e Clasificación dos Modelos de Xogo e Tendencias Actuais na Premier League 20/21

Exercicio físico e Alzheimer

Fútbol sala: a preparación física no período preparatorio dun equipo senior feminino.

Fútbol: Planificación da preparación física na pretempada dun equipo senior masculino

Hábitos de participación deportiva na especialidade O-Pé dentro do deporte da orientación

Influencia das fases do ciclo menstrual no rendemento en karatekas

Limitacións fisiolóxicas das máscaras na práctica de actividade física.

Noa Wellness Club. Creación dunha zona wellness nun hotel

Perfil sociodemográfico e motivacións de acceso en centros de adestramento personalizado

Pilates como método complementario de prevención e preparación física nas categorías infantis,cadete e xuvenil do fútbol femenino

Planificación dunha tempada de prevención de lesións no fútbol

planificación anual do equipo xuvenil division de honra do club deportivo lugo

Planificación anual dun grupo show pequeño de patinaxe artístico categoría nacional

Planificación condicional da pretemporada 2021/2022 do Hockey Club Borbolla Feminino da OK Liga.

Planificación da preparación física dunha tempada nun equipo profesional xuvenil

Planificación da tempada do cadete "B" no Real Club Deportivo de la Coruña

Planificación de un mesociclo en un equipo alevín del r.c. deportivo de la coruña en la primera etapa de la temporada

Planificación do adestramento de baloncesto para xogadores federados de categorías inferiores: benxamín e alevín

Planificación do Adestramento en Fútbol: A Preparación Física da Forza nun Equipo de Categoría Xuvenil Masculino

Planificación do entrenamento da forza para mellorar o rendemento en partido dunha xogadora de baloncesto sénior

Planificación do período competitivo I da tempada 2020/21 do Club Basquet Coruña Cadete Femenino

Planificación do proceso de adestramento deportivo durante o mesociclo de pretemporada

Planificación dunha pretemporada nun equipo xuvenil de fútbol.

Planificación dunha tempada, periodización táctica nun equipo infantil masculino de baloncesto

Planificación para un mesociclo competitivo en fútbol dirigido a equipos en categoría cadete (15-16 años).

Preparación física anual para un equipo Sub23 de remo olímpico

Prevención de lesións no ombreiro dos surfistas

Programa cuatrimestral para mellorar a psicomotricidade en xóvenes con síndrome de down mediante a práctica de actividade física

Programa de actividade física saudable para persoas maiores que viven nunha residencia

Programa de adestramento como método preventivo ante lesións do manguito rotador aplicado a un clube federado de tiro con arco.

Programa de adestramento para a prevención de lesión de xeonllo, adaptado ao ciclo menstrual, en xogadoras de voleibol feminino en idade adulta

Programa de empoderamento para mulleres deportistas máster dun club de salvamento e socorrismo deportivo

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e a fraxilidade en maiores

Programa de exercicio físico para abordar a fatiga e fraxilidade en persoas maiores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida dos fumadores

Programa de exercicio que aborda a fatiga e fraxilidade en maiores

Programa de Exercicios de Chan Pélvico para Pacientes Tratados con Cancro de Próstata

Programa de exercicios para mellorar a condición física saudable dos camareiros e camareiras

Programa de intervención para a prevención de escordaduras de ligamento lateral externo de nocello en deportistas de ximnasia artística feminina.

Programa de readaptación aplicado á neuropatía supraescapular en xogadores de voleibol

Programa de rehabilitación dun ombreiro dereito dislocado nun loitador de loita libre.

Programa didáctica en educación física para alumnos de primeiro da E.S.O.

Programa didáctico en Educación Física para 1º ESO

Programa semipresencial de mellora da calidade de vida a través da actividade física en mulleres diagnosticadas con cancro de mama no Concello de Oleiros.

Programación didáctica 1º da ESO: Colegio Liceo La Paz

Programación Didáctica 4ºESO IES Punta Candieira

Programación Didáctica 4ºESO Ies Rafael Dieste

Programación didáctica da materia de Educación Física para 4º ESO A no IES de Poio (Pontevedra)

Programación didáctica de Educación Física en 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º de Bacharelato.

Programación Didáctica de Educación Física para 2º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 4º ESO no IES Xesús Taboada Chivite

Programación didáctica de Educación Física para 4º ESO: IES Ames

Programación Didáctica en educación física 3º E.S.O. I.E.S. A SARDIÑEIRA

Programación didáctica en educación física para 3º da ESO no IES MARÍA CASARES.

Programación didáctica na área de Educación Física para 1º E.S.O.

Programación Didáctica na área de Educación Física para 3º ESO

Programación Didáctica para 4º de E.S.O.

Programación didáctica para a intervención na área de educación física: segundo curso de educación secundaria obrigatoria

Programación do exercicio de forza para persoas con diabetes tipo 2.

Promoción dun estilo de vida activo e saudable na Educación Secundaria Obrigatoria

Proposta de adestramento para a mellora da calidade de vida e recuperación do patrón da marcha en lesionados medulares; lesións lumbares

Proposta de intervención dun programa de adestramento persoal para embarazadas.

Proposta de planificación para un nadador de 200 m libre

Proposta de readaptación para un futbolista semiprofesional tras sufrir unha rotura do ligamento cruzado anterior

Propuesta metodológica personal para el almacenamiento y procesamiento de información sobre el control y la programación del entrenamiento.

Proxecto de intervención da metodoloxía HIIT no adestramento de persoas con obesidade

Proxecto de intervención para a mellora da atencion en nenos con TDAH a través da escalada

Proxecto deportivo coeducativo dirixido a adolescentes dun club de badminton

Proxecto Deportivo de Centro CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Proxecto deportivo de Centro para o fomento da actividade física, o deporte, e os estilos de vida activos e saudables, no IES Galileo Galilei de Navia.

Proxecto Deportivo de Centro 'Todo Suma!'

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Actívate e coida a túa saúde!

Proxecto deportivo no IES Salvador de Madariaga

Proxecto interdisciplinar para o aproveitamento responsable do entorno natural no alumnado de 1° da ESO do IES María Casares

Readaptación de ligamento cruzado anterior logo de reconstrucción con tendón rotuliano en xogador profesional de baloncesto

Xestión de riscos da sección de kayak do Campionato do Mundo de Raid 2021

Xornadas Deportivas Inclusivas: Redes e Igualdade

"Modelo de intervención con carácter preventivo para Medial Tibial Stress Syndrome en corredores"

A actividade física no medio natural como oportunidade para coñecer o contorno de Ares mediante un proxecto interdisciplinar para 3ºESO.

A orientación sexual non é motivo de acoso: intervención educativa mediante a EF

A planificación do departamento de educación física nun club de fútbol profesional para a etapa de rendemento

A planificación do equipo de voleibol VakifBank para o Campionato do Mundo Feminino de clubs de 2019

Actívate entre valores

Agility+Vida

Análise da fase ofensiva do xogo como indicador de rendemento do Liverpool F.C. durante a Champions League 2018/2019

Análise da fase ofensiva no Mundial de fútbol feminino de Francia 2019

Análise de tempo e movemento da 8ª Copa do Mundo de Sanda.

Análise dos efectos agudos do exercicio de corda (Battle Rope) simultáneo ao 50% e 75% da cadencia máxima

Análise dos saques de esquina no Cádiz C.F. (Tempada 2018-2019)

Análise técnico táctico do servizo e o resto en seis xogadores profesionais de Pádel e a súa posterior proposta de adestramento

Aplicación do traballo de alta intensidad no cicloergometro de brazos e piernas. Comparación entre a forza do tren inferior, a idade e a potencia media resultante.

Aproximación a un análise de elementos técnicos/tácticos nun combate de karate deportivo a través da preparación dun formulario observacional

Avaliación e análise de proxectos deportivos de centro orientados ao fomento de hábitos de vida saudable

Avaliación e mellora dos tiróns en barra fixa para as probas físicas da policía nacional 2020

Avaliación ergonómica e efectos agudos sobre a forza isométrica máxima nunha mostra de mariscadores do sector de a flote da Cofradía de Cabo de Cruz (Boiro).

Awaembarazo: programa de actividade acuática saudable para embarazadas

Canal audiovisual para a promoción de primeiros auxilios

Cardiopatías e exercicio físico. Programa de rehabilitación cardiovascular en pacientes con anxina de peito estable.

Coeducando en orquestas deportivas a través dun Flashmob e Lipdub no alumnado de 2º ESO do IES María Casares

Comparación do esforzo percibido do atleta coa carga de traballo en tss empregada pola plataforma Trainingpeaks

Creación dunha Empresa de Eventos de Golf

Creación dunha empresa de turismo activo: promoción do turismo rural a través do ciclismo

Creación dunha empresa deportiva. Plan de empresa para un skatepark indoor.

Creación dunha empresa: pistas de pádel, ximnasio e zona infantil

Creación dunha escola de tecnificación de porteros

Creación e desenvolvemento de 'Basket Club Villavés'.

Das Mestas, descobre o camiño da auga.

Desenvolvemento da forza para mellorar a velocidade nun equipo de fútbol xuvenil

Desenvolvemento do área social / RSC do Orillamar SD

Desenvolvemento dun programa de intervención para a iniciación deportiva no judo

Desenvolvemento dun Programa Multicompoñente de Catro Meses para a Mellora da Forza en Anciáns Fráxiles no Complejo Gerontológico La Milagrosa

DIABETES: Adestramento HIIT vs continuo moderado

Diminución do grado de fraxilidade a través do traballo dos compoñentes da condición física saudable

Diseño dun programa de actividade física para a mellora da condición física en mulleres no periodo de postparto

Educación Física da man do medio ambiente

Efecto do adestramento de forza sobre a potencia de pedaleo en ciclistas de élite ben adestrados.

Efecto dun programa pliométrico con adestramento oclusivo sobre a evolución das variables neuromusculares tras un seguimento de 7 días

Efectos das fases do Ciclo Menstrual sobre a forza en mulleres mozas fisicamente activas.

empresa de creación de lecer e tempo libre

Empresa de Turismo Activo: Remo Negro

Escalada para tod@s no Lugo do Século XXI

Estudo dos efectos do adestramento da forza en adultos obesos

Estudo sobre as posibilidades da realidade virtual na práctica da actividade física

Exercicio activo de estabilización como medio recuperador dunha hernia discal lumbar

Exercicio físico e xaquecas

Influencia do traballo de forza específica en seco para un triatleta no segmento de natación: test de 400m.

Intervención Deportiva a través de actividades físicas no nedio natural nun programa de control da ansiedade

Lesions de surf na articulación da cadeira e a súa prevención deportiva

Mellorar a calidade de vida en adultos fumadores.

Mellorar a condición física saudable nas persoas fumadoras.

O acoso escolar na educación secundaria. Proposta de intervención dende a clase de educación física

O exercicio físico como tratamento en doentes con artrosis. Programa de intervención en doentes con artrosis de cadeira.

O tipo de gardia determina a velocidade de pateo en deportes de combate.

Observación e análise da evolución dos triatletas dende a tempada de duatlón distancia sprint ata os inicios da tempada de triatlón distancia sprint: Análise da fatiga no segmento de carreira a pé

Orientación metodolóxica do adestramento para a mellora de erros non forzados e golpes gañadores en tenistas

Os sistemas de xogo en fútbol

Peregrinando

Periodización táctica para un equipo de fútbol xuvenil

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Plan de negocio para a creación da empresa Sergio Gata Training

Planificación anual de unha temporada de fútbol

Planificación anual do adestramento de forza no Infantil 'B' do Sada C.F.

Planificación Anual dunha Tempada de Fútbol

Planificación da pretempada 2020/21 do primeiro equipo do Imperator O.A.R.

Planificación da tempada do Club Hóckey Cambre Xuvenil

Planificación de la pretemporada de balonmano: Programación del entrenamiento para un equipo de categoría juvenil masculino

Planificación deportiva para nadadores nas probas de 50 e 100 m estilo libre

Planificación do adestramento da forza para rendemento en surf

Planificación do adestramento específico para dianteiros en categoría xuvenil

Planificación do entrenamento de forza no voleibol ao longo dunha temporada de competición

Planificación do período competitivo I da tempada 2019/2020 do CD Lugo 'B'

Planificación dun maratón para corredores afeccionados

Planificación dunha pretemporada de voleibol de alto rendemento

Planificación en balonmán: A Programación do adestramento de forza na formación de xogadores xuvenís.

Planificación en el Fútbol Aplicada a un Sistema Táctico

Planificación en fútbol baseada en xogos en espazos reducidos.

Planificación integral de pretemporada para o equipo Infantil A do Real Club Deportivo Da Coruña

Planificación Periodo Transitorio Real Club Deportivo de La Coruña Femenino Tempada 2019-2020

Planificación Pretempada Ourense C.F. Xuvenil A

Planificación técnico-táctica do macrociclo I do cadete San Tirso do Real Clube Deportivo da Coruña

Plano de empresa dunha escola de fútbol multidisciplinar

Poleas isoinerciales: Propuesta de intervención para adultos en el ámbito de la salud.

Preparación física dun competidor de fisicoculturismo e fitness

Preparación física en fútbol feminino. A importancia do adestramento da forza.

Preparación física enfocada a trabajadores de oficina con dos lumbar crónico.

Prevención de lesións integrada no adestramento do fútbol base.

Prevención do risco de lesión do ligamento cruzado anterior nunha futbolista.

Programa de Actividade Física no Proceso da Maternidade

Programa de actividade física para adolescentes con trastorno negativista desafiante en centros de protección de menores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de Actividade Física saudable para persoas maiores

Programa de ensino de educación física: 1 º de E.S.O

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e a calidade de vida en fumadores.

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable e calidade de vida nos fumadores

Programa de exercicio físico para mellorar a condición física saudable nos empregados de oficina

Programa de exercicio físico para tratar á fatiga en persoas maiores.

Programa de Exercicios Físicos para a Prehabilitación Cirúrxica no Cancro Colorrectal

Programa de fomento de actividade física en secundaria: O reforzo motriz como mecanismo de inclusión no centro.

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de Intervencion sobre os beneficios do Yoga no embarazo

Programa de recreos activos en igualdade durante a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria no IES María Casares

Programación de tríatlon en deportistas alevíns (11-12 anos)

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación de xogos no auga por parellas, baseada no método Halliwick para mellorar o equilibrio e a funcionalidade do tren inferior en pacientes con parálise cerebral que acuden a fundación ASPACE

Programación Didáctica de Educación Física 1º da ESO

Programación didáctica 1º E.S.O.

Programación didáctica 1º E.S.O. I.E.S. Rafael Dieste

Programación Didáctica 1º ESO Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Programación didáctica anual de 1º de Bacharelato

Programación didáctica anual en Educación Física para 4º ESO.

Programación Didáctica área de Educación Física. 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación Didáctica da Asignatura Educación Física en Primeiro da ESO

Programación Didáctica de 1º de E.S.O.

Programación Didáctica de E.F para 4ºESO. IES Ramón Menéndez Pidal "Zalaeta"

Programación Didáctica de E.F. para 3º da ESO

Programación didáctica de educación física para 1º de bacharelato

Programación Didáctica de Educación Física para 1º ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 3º de Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Programación Didáctica de Educación Física para 4º de ESO

Programación Didáctica de Educación Física, 1º Bacherelato

Programación Didáctica de Educación Física, 4º ESO.

Programación Didáctica Educación Física 2º da ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1º de ESO

Programación Didáctica en Educación Física para 1º ESO

Programación didáctica en Educación Física para 1º ESO Colexio Manuel Peleteiro

Programación didáctica en Educación Física pra 2º da E.S.O. do I.E.S Rego de Trabe.

Programación didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º de ESO no IES Perdouro.

Programación Didáctica para 1º de la ESO

Programación didáctica para 4º Curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Programación didáctica para 4º da Eso.

Programación didáctica para alumnos/as 2º E.S.O.

Programación docente para 2º ESO: IES Salvador de Madariaga

Programación dunha unidade de judo para a inclusión dunha alumna con necesidade especifica de apoio educativo e discapacidade visual total para o cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no instituto Rafael Dieste

Programación e análise da marca de roupa deportiva GUP para o ano 2020

Programas de exercicio físico para tratar a fatiga en persoas maiores

Progresión para o ensino da freada e o tiro de arrastre no hoquei liña.

Proposta de adaptación da tendinopatía patelar baseada na evidencia actual  

Proposta de intervención na prevención de lesións de ombro no judo

'Proposta de intervención na prevención de lesións dos músculos isquiotibiais en fútbol.'

Proposta de planificación e periodización dun macrociclo competitivo para un atleta de alto nivel en Crossfit®

Proposta de programa de intervención para mulleres puerperas con diástasis e incontinencia urinaria de esforzo a través do Método TAD Abdomen e Chan Pelviano.

Proposta de programación didáctica de educación física en 4º da E.S.O. 'O deporte e os valores como estilo de vida'

Proposta de programación didáctica e o seu desenvolvemento para 4º ESO no centro Tirso de Molina

Proposta de programación didáctica para 1º da ESO

Proposta dun protocolo de adestramento para a prevención das lesións máis comúns no fútbol sala

Proposta para o análise e procesamento de datos de fútbol, mediante unha aplicación de rexistro en tempo real.

Proxecto Campionato de España Ultimate Frisbee

Proxecto de intervención a través do Street Dance para a iniciación de rapaces á danza: unha perspectiva de xénero

Proxecto de intervención na análise observacional da eficacia no fundamento técnico do tiro na categoría infantil masculina do Clube Básquet Coruña. Tempada 2018-2019.

Proxecto de intervención para a readaptación da tendinopatía rotuliana nun xogador de baloncesto

Proxecto de intervención: Exercicios para a recuperación funcional do LCA despoís da intervención cirúrxica en futbolistas.

Proxecto de intervención: formación para a prevención de lesións de ombro en kaiak augas bravas

Proxecto de intervención: influencia do ciclo menstrual na forza explosiva do tren inferior.

Proxecto de Intervención: Prevención da Lesión de Ligamento Cruzado Anterior no Fútbol Sala

Proxecto de intervención: prevención de lesións no nocello en xogadores de baloncesto en categoría base mediante un programa de propiocepción

Proxecto de intervención: programación didáctica para 3º E.S.O.

Proxecto de intervención: protocolo de rehabilitación e readaptación despois da intervención quirúrxica do tendón muscular do supraespinoso

Proxecto de promoción do buceo recreativo da empresa Buceo Galicia

Proxecto deportivo de centro (PDC) 'Móvete'

Proxecto deportivo de centro no colexio Fogar Santa Margarida: 'Actívate'

Proxecto Deportivo de Centro para o alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: "Movémonos por unha vida sana e feliz"

Proxecto deportivo de centro. Promoción dun estilo de vida activo na ESO, evitando o sedentarismo e a obesidade en idades temperás

Proxecto Deportivo de Centro: ¡Unamos ao mundo!

Proxecto dun evento multideportivo, basado no Camiño de Santiago, nas instalacións deportivas dun campo de Pitch & Putt.

Proxecto interdiciplinar, establecemento de hábitos saudables no alumnado de 3 da ESO

Proxecto interdisciplinar a través do xogo e a Educación Física para terceiro da Eso

Proxecto interdisciplinar de fomento de estilos de vida saudables na ESO

Proxecto interdisciplinar de primeros auxilios na asignatura de educación física

Proxeto de actividade física para previr a obesidade en nenos e adolescentes con discapacidade intelectual leve ou moderada nun colexio de educación especial

Readaptación da lesión de ligamento cruzado anterior en futbolistas afeccionados

Readaptación da tendinopatía rotuliana en atletas de velocidade e valados. Un proxecto de intervención.

Red Bull Big Wave Africa

Reeducación Funcional Deportiva dunha rotura de ligamento cruzado anterior nun futbolista afeccionado

Revisión bibliográfica para establecer un protocolo de prevención nas lesións da ingle para un equipo de fútbol.

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Revisión bibliográfica. Costes enerxéticos do exercicio de forza

Rodillo de escuma con vibración. Comparativa dos efectos agudos dos protocolos de aplicación.

Tendinopatía patelar. Readaptación orientada á volta a competición en fútbol sala

Traballo de Core para a potenciación do salto vertical e os extensores da columna en xogadores de baloncesto semiprofesionais

Turismo Deportivo e Aventura no Camping "La Paz".

Valoración da condición física das persoas maiores que desenvolven actividade física en pequenos municipios de Mallorca

Valoración morfofuncional individual en futbolistas sub-19: unha proposta sistemática.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 120