Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

2023/2024 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
LÓPEZ MARTÍNEZ, IVÁN
Vicepresidente
Abeal Vázquez, José Pablo
Vicepresidente
Alló Pazos, María
Vicepresidenta
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal PDI
Núñez Yuste, Hugo
Vogal Estudante
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Varela Torres, Susan Nicole
Vogal Estudante
Olivares Sanz, Elena
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Vogal PDI
Blanco Ameijenda, Francisco Enrique
Vogal Estudante
Rodo Suárez, María Vanessa
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 15
Homes 2023/2024 8
Mulleres 2023/2024 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 882
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 882
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 0
% créditos repetidos 2023/2024 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 58,8

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.556
Homes 2023/2024 939
Mulleres 2023/2024 617
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 83.010
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 60.460
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 13.990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 8.556
% créditos repetidos 2023/2024 27,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 12
Homes 2022/2023 6
Mulleres 2022/2023 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 720
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 720
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 0
% créditos repetidos 2022/2023 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 60
Taxa de evaluación 2022/2023 84,17
Taxa de éxito 2022/2023 70,3
Taxa de rendemento 2022/2023 59,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2020/2021 0
Taxa de abandono 2020/2021 27,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.728
Homes 2022/2023 988
Mulleres 2022/2023 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.740
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 66.540
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.168
% créditos repetidos 2022/2023 25,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,93
Taxa de evaluación 2022/2023 85,99
Taxa de éxito 2022/2023 72,19
Taxa de rendemento 2022/2023 62,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 10
Homes 2021/2022 4
Mulleres 2021/2022 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 540
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 540
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 0
% créditos repetidos 2021/2022 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 54
Taxa de evaluación 2021/2022 92,22
Taxa de éxito 2021/2022 75,9
Taxa de rendemento 2021/2022 70

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
1
0
0
Historia Económica
1
0
0
Socioloxía
1
0
0
Economía da Empresa: Dirección e Organización
1
0
0
Matemáticas I
1
0
0
Principios de Microeconomía
0
1
1
Historia Económica
2
1
1
Socioloxía
3
0
0
Análise das Operacións Financeiras
2
0
0
Principios de Macroeconomía
3
0
4
Estatística I
2
1
2
Dereito da Empresa
2
1
0
Economía da Empresa: Dirección e Organización
3
0
0
Matemáticas I
0
2
0
Matemáticas II
1
1
2
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
2
1
0
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
0
4
0
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
5
0
0
Comunicación Oral e Escrita
3
3
0
Principios Económico-Contables da Empresa
3
0
0
Teoría do Dereito
3
1
3
Dereito da Persoa
1
6
0
Principios de Economía e Facenda Pública
2
0
0
Organización Constitucional do Estado
1
2
0
Dereito Penal. Parte Xeral
4
2
0
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
1
0
0
Introdución á Socioloxía
1
0
0
Métodos e Técnicas de Investigación Social
1
0
0
Introdución á Ciencia Política e da Administración
1
0
0
Teoría e Historia da Poboación
1
0
0
Psicoloxía Social
1
0
0
Teoría Sociolóxica 1
1
0
0
Introdución ao Dereito
1
1
0
Principios de Microeconomía
2
0
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
1
2
1
Matemáticas I
1
1
0
Dereito Mercantil
2
0
0
Economía Mundial e Española
1
0
1
Economía da Empresa: Función Financeira
1
0
1
Estatística I
1
0
0
Matemáticas II
1
0
0
Teoría da Educación
1
0
0
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa
1
0
0
Psicoloxía do Desenvolvemento
0
0
1
Psicoloxía Social
1
0
0
Pedagoxía Social
1
0
0
Educación Permanente
1
0
0
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
1
0
0
Introdución ao Turismo
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
1
0
0
Historia Económica
1
0
0
Socioloxía
1
0
0
Principios de Macroeconomía
1
0
0
Estatística I
1
0
0
Dereito da Empresa
1
0
0
Matemáticas I
1
0
0
Matemáticas II
1
0
0
Principios de Microeconomía
2
1
1
Historia Económica
1
0
0
Socioloxía
1
0
0
Análise das Operacións Financeiras
2
0
1
Principios de Macroeconomía
1
0
0
Economía da Empresa: Dirección e Organización
1
0
0
Matemáticas I
3
0
1
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
1
1
1
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
2
1
0
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
3
1
0
Comunicación Oral e Escrita
4
1
0
Principios Económico-Contables da Empresa
1
1
0
Teoría do Dereito
3
1
0
Dereito da Persoa
4
2
0
Principios de Economía e Facenda Pública
1
3
0
Organización Constitucional do Estado
3
2
0
Dereito Penal. Parte Xeral
4
2
0
Antropoloxía Social e Cultural
0
0
1
Introdución á Socioloxía
1
0
0
Introdución á Ciencia Política e da Administración
1
0
0
Teoría e Historia da Poboación
1
0
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
2
0
0
Economía da Empresa: Función Financeira
1
0
0
Estatística I
1
0
0
Socioloxía do Turismo
1
0
0
Introdución ao Dereito
1
0
0
Xeografía do Turismo
1
0
0
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
1
0
0
Patrimonio Cultural
1
0
0
Introdución ao Turismo
1
0
0
Economía da Empresa
1
0
0

2º Curso

Política Económica
1
0
0
Estatística II
0
1
0
Historia Económica de España
0
0
1
Microeconomía. Mercados e Competencia
1
0
0
Contabilidade Financeira I
0
1
0
Introdución ao Márketing
1
0
0
Dereito Eclesiástico do Estado
0
1
0
Dereito de Familia
0
0
1
Constitución e Poder Xudicial
1
0
0
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
0
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
2
0
0
Socioloxía
1
0
0
Análise das Operacións Financeiras
1
1
0
Principios de Macroeconomía
0
1
0
Estatística I
1
1
0
Dereito da Empresa
2
0
0
Matemáticas I
0
1
0
Matemáticas II
0
1
0
Principios de Microeconomía
3
1
1
Historia Económica
1
0
1
Socioloxía
3
0
2
Análise das Operacións Financeiras
1
1
1
Principios de Macroeconomía
4
0
1
Estatística I
2
1
1
Dereito da Empresa
1
0
2
Economía da Empresa: Dirección e Organización
1
0
1
Matemáticas I
1
1
2
Matemáticas II
1
2
2
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
3
0
0
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
4
0
0
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
3
0
0
Comunicación Oral e Escrita
6
0
1
Principios Económico-Contables da Empresa
4
0
0
Teoría do Dereito
3
1
0
Dereito da Persoa
4
0
1
Principios de Economía e Facenda Pública
1
2
0
Organización Constitucional do Estado
2
3
0
Dereito Penal. Parte Xeral
3
1
0
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1
1
0
1
Antropoloxía Social e Cultural
0
0
1
Introdución á Socioloxía
1
0
0
Introdución á Ciencia Política e da Administración
1
0
0
Psicoloxía Social
0
0
2
Historia Política e Social Contemporánea
1
0
0
Introdución ao Dereito
1
0
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
2
0
0
Matemáticas I
1
0
0
Economía Mundial e Española
2
0
0
Economía da Empresa: Función Financeira
1
0
0
Pedagoxía Social
0
0
1
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade
0
0
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 10