Grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

No grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas, o estudante poderá elixir durante un máximo de 2 cuadrimestres materias de primeiro curso de calquera dos graos que integran o programa. O obxectivo do grao aberto é permitir ao alumno explorar diferentes graos antes de tomar a decisión de que grao cursar finalmente.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Os graos abertos non son propiamente graos, senón unha forma de entrada aos mesmos a través dun programa multidisciplinar que permita ao alumno estar matriculado na UDC pero atrasar a decisión final sobre que grao cursar dentro dos integrados no programa. As saídas profesionais serán as propias dos estudos de grao que finalmente seleccione o alumno. Ademáis, o Programa de Formación Complementaria permitiralle adquirir competencias adicionais ás do grao de elección.

Planificación do ensino

Normativa específica para o grao aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas .

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Principios de Microeconomía Formación básica 6 ECTS
Historia Económica Formación básica 6 ECTS
Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Análise das Operacións Financeiras Formación básica 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Principios de Microeconomía Formación básica 6 ECTS
Historia Económica Formación básica 6 ECTS
Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Análise das Operacións Financeiras Formación básica 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental Formación básica 6 ECTS
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa Formación básica 6 ECTS
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos Formación básica 6 ECTS
Comunicación Oral e Escrita Formación básica 6 ECTS
Principios Económico-Contables da Empresa Formación básica 6 ECTS
Teoría do Dereito Formación básica 6 ECTS
Estatística Aplicada ás Ciencias Sociais 1 Obrigatorio 6 ECTS
Antropoloxía Social e Cultural Formación básica 6 ECTS
Introdución á Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Economía Política Obrigatorio 6 ECTS
Métodos e Técnicas de Investigación Social Formación básica 6 ECTS
Introdución ao Dereito Formación básica 6 ECTS
Principios de Microeconomía Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa: Función Organizativa Formación básica 6 ECTS
Matemáticas I Formación básica 6 ECTS
Historia da Empresa Formación básica 6 ECTS
Teoría da Educación Formación básica 6 ECTS
Deseño e Desenvolvemento da Acción Socioeducativa Formación básica 6 ECTS
Psicoloxía do Desenvolvemento Formación básica 6 ECTS
Psicoloxía Social Formación básica 6 ECTS
Socioloxía Formación básica 6 ECTS
Socioloxía do Turismo Formación básica 6 ECTS
Introdución á Economía Formación básica 6 ECTS
Idioma Moderno: Inglés Formación básica 6 ECTS
Informática de Xestión e do Coñecemento Formación básica 6 ECTS
Introdución ao Turismo Obrigatorio 6 ECTS
Principios de Macroeconomía Formación básica 6 ECTS
Estatística I Formación básica 6 ECTS
Dereito da Empresa Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa: Dirección e Organización Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
Principios de Macroeconomía Formación básica 6 ECTS
Estatística I Formación básica 6 ECTS
Dereito da Empresa Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa: Dirección e Organización Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
Dereito da Persoa Formación básica 6 ECTS
Principios de Economía e Facenda Pública Formación básica 6 ECTS
Organización Constitucional do Estado Obrigatorio 6 ECTS
Dereito Penal. Parte Xeral Obrigatorio 6 ECTS
Introdución á Ciencia Política e da Administración Formación básica 6 ECTS
Teoría e Historia da Poboación Formación básica 6 ECTS
Psicoloxía Social Formación básica 6 ECTS
Historia Política e Social Contemporánea Formación básica 6 ECTS
Teoría Sociolóxica 1 Obrigatorio 6 ECTS
Dereito Mercantil Obrigatorio 6 ECTS
Economía Mundial e Española Obrigatorio 6 ECTS
Economía da Empresa: Función Financeira Formación básica 6 ECTS
Estatística I Formación básica 6 ECTS
Matemáticas II Formación básica 6 ECTS
Pedagoxía Social Formación básica 6 ECTS
Xénero, Igualdade e Educación Obrigatorio 6 ECTS
Educación Permanente Formación básica 6 ECTS
Tecnoloxías da Información e a Comunicación Social Formación básica 6 ECTS
Educación Ambiental e Cultura da Sustentabilidade Obrigatorio 6 ECTS
Introdución ao Dereito Formación básica 6 ECTS
Xeografía do Turismo Formación básica 6 ECTS
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas Formación básica 6 ECTS
Patrimonio Cultural Formación básica 6 ECTS
Economía da Empresa Formación básica 6 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Dereito Privado, Dereito Público, Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación, Economía, Empresa, Humanidades, Letras, Matemáticas, Pedagoxía e Didáctica, Psicoloxía e Socioloxía e Ciencias da Comunicación.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.