Grao en Enxeñaría Informática

2021/2022 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
González Taboada, María
Vogal PDI
Dapena Janeiro, Adriana
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Otero Coto, Iago
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administradora do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
Dapena Janeiro, Adriana
Vicepresidenta
Ortega Hortas, Marcos
Secretario
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Díaz González, Macarena
Vogal Estudante
Lizancos Vidal, Plácido Francisco
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título
Andrade Canosa, Diego
Vogal Coordinador de Título
Nóvoa Manuel, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Lorenzo Freire, Silvia María
Vogal Coordinadora de Título
Guijarro Berdiñas, Berta María
Vogal Coordinadora de Título
Castro Souto, Laura Milagros
Vogal Coordinadora de Título
Rouco Maseda, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.311
Homes 2020/2021 1.156
Mulleres 2020/2021 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 68.740
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 55.510
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 7.890
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 5.340
% créditos repetidos 2020/2021 19,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.701
Homes 2020/2021 1.431
Mulleres 2020/2021 270
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 86.550
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 71.760
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 9.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 5.762
% créditos repetidos 2020/2021 17,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50,88

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.251
Homes 2019/2020 1.093
Mulleres 2019/2020 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 66.480
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 48.490
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 10.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.026
% créditos repetidos 2019/2020 27,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,14
Taxa de evaluación 2019/2020 86,57
Taxa de éxito 2019/2020 86,31
Taxa de rendemento 2019/2020 74,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 77,44
Taxa de graduación 2015/2016 27,45
Taxa de abandono 2017/2018 8,24

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.553
Homes 2019/2020 1.312
Mulleres 2019/2020 241
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 79.590
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 60.580
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 11.700
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 7.308
% créditos repetidos 2019/2020 23,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 51,25
Taxa de evaluación 2019/2020 86,69
Taxa de éxito 2019/2020 87,63
Taxa de rendemento 2019/2020 75,96

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.230
Homes 2018/2019 1.066
Mulleres 2018/2019 164
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 64.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 46.270
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.210
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.314
% créditos repetidos 2018/2019 28,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,68
Taxa de evaluación 2018/2019 81,55
Taxa de éxito 2018/2019 78,65
Taxa de rendemento 2018/2019 64,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 76,39
Taxa de graduación 2014/2015 19,59
Taxa de abandono 2016/2017 10,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.424
Homes 2018/2019 1.207
Mulleres 2018/2019 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 72.720
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 53.450
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 11.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 7.548
% créditos repetidos 2018/2019 26,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,07
Taxa de evaluación 2018/2019 81,78
Taxa de éxito 2018/2019 80,66
Taxa de rendemento 2018/2019 65,96

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
203
54
14
Informática Básica
224
81
14
Cálculo
250
46
28
Matemática Discreta
167
137
25
Tecnoloxía Electrónica
320
76
46
Programación II
243
74
48
Fundamentos dos Computadores
230
94
63
Estatística
245
8
36
Administración e Xestión de Organizacións
238
43
19
Álxebra
238
85
56

2º Curso

Algoritmos
230
31
36
Estrutura de Computadores
177
96
41
Bases de Datos
243
37
27
Paradigmas de Programación
222
26
43
Deseño Software
240
61
28
Sistemas Operativos
184
50
65
Redes
204
21
32
Concorrencia e Paralelismo
323
11
61
Proceso Software
228
2
19
Sistemas Intelixentes
210
17
20

3º Curso

Xestión de Proxectos
215
13
22
Interfaces Persoa Máquina
185
20
52
Internet e Sistemas Distribuídos
206
56
21
Lexislación e Seguridade Informática
193
26
35
Xestión de Infraestruturas
197
11
37
Arquitectura do Software
75
0
8
Enxeñaría de Requisitos
55
0
3
Aseguramento da Calidade
65
0
1
Bases de Datos Avanzadas
72
3
5
Programación Avanzada
58
1
8
Codeseño Hardware/Software
11
0
2
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
1
Arquitectura de Computadores
21
1
1
Software de Comunicacións
31
0
3
Procesamento Dixital da Información
12
0
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
57
4
8
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
54
4
1
Aprendizaxe Automática
60
1
2
Teoría da Computación
65
2
5
Recuperación de Información
51
9
21
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
21
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
36
1
4
Explotación de Almacéns de Datos
47
4
6
Calidade en Sistemas de Información
30
1
5
Modelado Avanzado de Información
19
1
2
Calidade na Xestión TIC
67
2
3
Administración de Sistemas Operativos
74
4
2
Administración de Redes
62
2
8
Programación Integrativa
69
2
15
Administración de Bases de Datos
91
4
2

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
37
0
4
Marcos de Desenvolvemento
44
3
5
Validación e Verificación do Software
43
2
6
Ferramentas de Desenvolvemento
40
10
3
Métodos Estatísticos
14
1
2
Programación de Sistemas
20
3
1
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
48
3
1
Sistemas Encaixados
13
0
1
Redes Móbiles e Sen Fíos
13
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
39
0
1
Métodos Numéricos para a Informática
6
0
0
Deseño das Linguaxes de Programación
44
14
8
Computación Gráfica e Visualización
38
14
2
Procesamento de Linguaxes
47
4
11
Visión Artificial
48
9
8
Integración de Datos
42
5
4
Sistemas de Información Empresarial
33
0
0
Sectores de Negocio
39
0
0
Arquitectura dos Sistemas de Información
16
2
3
Seguridade nos Sistemas Informáticos
68
6
2
Integración de Aplicacións
72
7
9
Servizos Multimedia
72
0
3
Deseño de Redes
69
3
6
Proxectos de Desenvolvemento Software
38
1
3
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
26
0
52
Administración de Infraestruturas Informáticas
13
0
0
Robótica
20
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
8
0
12
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
32
0
58
Planificación de Sistemas de Información
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
13
0
19
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
66
2
2
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
46
1
55
Prácticas en Empresa
36
0
1
Prácticas en Empresa
30
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
201
49
35
Informática Básica
142
115
19
Cálculo
255
80
64
Matemática Discreta
197
98
51
Tecnoloxía Electrónica
247
115
155
Programación II
168
101
99
Fundamentos dos Computadores
168
82
134
Estatística
226
51
54
Administración e Xestión de Organizacións
202
69
39
Álxebra
201
112
89

2º Curso

Algoritmos
161
60
32
Estrutura de Computadores
214
72
66
Bases de Datos
175
84
46
Paradigmas de Programación
152
55
46
Deseño Software
212
79
48
Sistemas Operativos
174
40
74
Redes
177
26
36
Concorrencia e Paralelismo
172
75
145
Proceso Software
223
38
14
Sistemas Intelixentes
211
29
31

3º Curso

Xestión de Proxectos
186
48
19
Interfaces Persoa Máquina
175
10
51
Internet e Sistemas Distribuídos
139
77
23
Lexislación e Seguridade Informática
162
36
36
Xestión de Infraestruturas
192
22
27
Arquitectura do Software
58
4
8
Enxeñaría de Requisitos
38
0
1
Aseguramento da Calidade
42
5
4
Bases de Datos Avanzadas
39
14
11
Programación Avanzada
33
14
6
Codeseño Hardware/Software
15
1
2
Dispositivos Hardware e Interfaces
33
1
3
Arquitectura de Computadores
19
1
4
Software de Comunicacións
19
0
3
Procesamento Dixital da Información
9
1
3
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
38
10
7
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
49
8
2
Aprendizaxe Automática
42
7
1
Teoría da Computación
55
5
4
Recuperación de Información
30
11
14
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
15
0
0
Xestión de Procesos de Negocio
28
0
1
Explotación de Almacéns de Datos
40
1
4
Calidade en Sistemas de Información
21
4
2
Modelado Avanzado de Información
15
1
1
Calidade na Xestión TIC
76
7
3
Administración de Sistemas Operativos
55
13
6
Administración de Redes
63
3
5
Programación Integrativa
72
7
12
Administración de Bases de Datos
56
20
16

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
31
0
2
Marcos de Desenvolvemento
28
6
6
Validación e Verificación do Software
30
3
7
Ferramentas de Desenvolvemento
21
7
7
Métodos Estatísticos
8
1
0
Programación de Sistemas
17
0
4
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
19
3
1
Sistemas Encaixados
19
1
2
Redes Móbiles e Sen Fíos
5
0
0
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
52
3
0
Métodos Numéricos para a Informática
9
0
4
Deseño das Linguaxes de Programación
44
24
3
Computación Gráfica e Visualización
45
13
1
Procesamento de Linguaxes
53
8
2
Visión Artificial
45
19
6
Integración de Datos
29
7
3
Sistemas de Información Empresarial
23
1
1
Sectores de Negocio
24
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
18
2
1
Seguridade nos Sistemas Informáticos
48
5
1
Integración de Aplicacións
46
9
8
Servizos Multimedia
71
1
3
Deseño de Redes
42
2
7
Proxectos de Desenvolvemento Software
24
0
9
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
29
0
48
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
0
1
Robótica
30
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
9
0
11
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
35
0
56
Planificación de Sistemas de Información
17
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
12
0
18
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
46
2
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
37
0
41
Prácticas en Empresa
36
0
2
Prácticas en Empresa
34
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Programación I
204
63
21
Informática Básica
189
76
8
Cálculo
192
129
84
Matemática Discreta
179
123
30
Tecnoloxía Electrónica
173
142
203
Programación II
178
91
95
Fundamentos dos Computadores
225
49
142
Estatística
186
84
48
Administración e Xestión de Organizacións
219
66
33
Álxebra
174
122
98

2º Curso

Algoritmos
159
40
46
Estrutura de Computadores
125
107
75
Bases de Datos
160
84
43
Paradigmas de Programación
254
23
47
Deseño Software
184
91
83
Sistemas Operativos
179
39
69
Redes
178
31
44
Concorrencia e Paralelismo
140
68
136
Proceso Software
180
42
22
Sistemas Intelixentes
173
56
37

3º Curso

Xestión de Proxectos
157
53
23
Interfaces Persoa Máquina
147
10
52
Internet e Sistemas Distribuídos
158
54
18
Lexislación e Seguridade Informática
161
29
21
Xestión de Infraestruturas
154
43
25
Arquitectura do Software
33
1
14
Enxeñaría de Requisitos
25
0
2
Aseguramento da Calidade
31
10
8
Bases de Datos Avanzadas
27
20
18
Programación Avanzada
31
4
9
Codeseño Hardware/Software
5
0
0
Dispositivos Hardware e Interfaces
20
0
0
Arquitectura de Computadores
9
2
3
Software de Comunicacións
16
3
3
Procesamento Dixital da Información
7
1
1
Representación do Coñecemento e Razoamento Automático
50
7
6
Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes
47
10
3
Aprendizaxe Automática
52
5
3
Teoría da Computación
62
5
2
Recuperación de Información
53
6
6
Análise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información
20
0
1
Xestión de Procesos de Negocio
36
0
3
Explotación de Almacéns de Datos
34
2
1
Calidade en Sistemas de Información
17
4
1
Modelado Avanzado de Información
12
0
1
Calidade na Xestión TIC
43
9
4
Administración de Sistemas Operativos
47
5
2
Administración de Redes
58
2
5
Programación Integrativa
48
8
6
Administración de Bases de Datos
37
21
11

4º Curso

Metodoloxías de Desenvolvemento
51
2
5
Marcos de Desenvolvemento
45
9
8
Validación e Verificación do Software
48
8
3
Ferramentas de Desenvolvemento
41
8
4
Métodos Estatísticos
3
0
0
Programación de Sistemas
20
0
2
Enxeñaría de Infraestruturas Informáticas
33
0
2
Sistemas Encaixados
22
2
3
Redes Móbiles e Sen Fíos
14
0
2
Contornos Inmersivos, Interactivos e de Entretemento
46
2
2
Métodos Numéricos para a Informática
13
3
8
Deseño das Linguaxes de Programación
45
5
9
Computación Gráfica e Visualización
50
7
4
Procesamento de Linguaxes
50
12
3
Visión Artificial
28
18
9
Integración de Datos
20
3
1
Sistemas de Información Empresarial
30
0
4
Sectores de Negocio
40
0
2
Arquitectura dos Sistemas de Información
6
2
5
Seguridade nos Sistemas Informáticos
41
5
0
Integración de Aplicacións
48
6
2
Servizos Multimedia
49
0
0
Deseño de Redes
42
2
2
Proxectos de Desenvolvemento Software
42
0
6
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría do Software
31
0
43
Administración de Infraestruturas Informáticas
7
1
1
Robótica
40
1
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Enxeñaría de Computadores
5
0
14
Traballo Fin de Grao. Mención en Computación
17
0
40
Planificación de Sistemas de Información
12
0
0
Traballo Fin de Grao. Mención en Sistemas de Información
3
0
15
Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos
41
0
1
Traballo Fin de Grao. Mención en Tecnoloxías da Información
44
0
44
Prácticas en Empresa
20
0
0
Prácticas en Empresa
33
0
0
Prácticas en Empresa
19
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A detección de actividades do sono a través da aplicación da aprendizaxe profunda

A nota perdida, do concerto ao desacerto

Análise de técnicas de Deep Learning na detección de nódulos pulmonares en estudos TAC torácicos

Análise dimensional baseada en visión por computador para control de calidade de barras de aceiro corrugado

Análise e Deseño dun Sistema de Información Bibliométrico de Publicacións Científicas

Análise pasiva de tráfico en redes de área local

Aplicación baseada en realidade aumentada para gamificación na aula

Aplicación de iOS para aprendizaxe de vocabulario inglés

Aplicación de métodos de procesado dixital de imaxe para a realización automatizada de medidas en imaxe médica

Aplicación de técnicas de aprendizaxe máquina para o control dun pequeno vehículo

Aplicación de técnicas de Visión Artificial na detección de estruturas anatómicas en imaxes médicas de xeonllo

Aplicación de xestión para adestramento persoal en instalación deportivas

Aplicación interactiva para a divulgación de conceptos de representación dixital da información para un museo científico

Aplicación móbil e monitorización dun dummy para a formación en emerxencias sanitarias

Aplicación móbil e monitorización dun dummy para a formación en emerxencias sanitarias

Aplicación móbil intelixente para a innovación na metodoloxía docente a través da colaboración co alumnado

Aplicación móbil para publicacións dirixidas a entidades locais

Aplicación web altamente escalable para un xogo de deducción social

Aplicación web Java para xestionar ligas de fútbol profesionais e competicións de equipos virtuais

Aplicación web para a visualización xeográfica de datos de tráfico

Aplicación web para a xestión de asistencia social a domicilio en concellos

Aplicación web para a xestión de citas dunha cadea de clínicas médicas

Aplicación Web para a xestión dunha cadea de academias de baile

Aplicación Web para adestradores de equipos de baloncesto base

Aplicación web para unha empresa de arte funerario

Aplicación web sobre sitios de interese cultural e turístico de Galicia

Aprendizaxe profunda por reforzo para clasificación de imaxes

Automatización da xestión da infraestructura en entorno cloud

Boas prácticas no deseño e elaboración de informes de BI financeiro en empresas do sector téxtil

Capacidade das redes de aprendizaxe profundas para o diagnóstico da COVID-19 mediante estudos da tipoloxía do paciente

Contorna personalizada de realidade virtual para a rehabilitación de persoas con diversidade funcional

Desarrollo e implantación dunha plataforma de Business Intelligence (BI) para un grupo empresarial dedicado ao sector das apostas

Desenvolvemento do backend dunha aplicación de Seguros de Vida e Protección de Pagos

Desenvolvemento do broker AXUDOCHE para resolución automatizada de solicitudes de autoservizo mediante forza de traballo robótica

Desenvolvemento dun sistema de monitorización de casos SARS-CoV-2 no ámbito das residencias de ancianos de Galicia basado na carga viral presente en augas residuais

Desenvolvemento dun sistema para obter a trazabilidade comercial e xestión administrativa dunha empresa

Desenvolvemento dun sistema que permita a xestión loxística de última milla mediante a integración dunha plataforma ecommerce cos couriers

Desenvolvemento dunha aplicación de xestión documental: frontal React e backend GraphQL con almacenamento git

Desenvolvemento dunha aplicación web e despregue automatizado na nube usando un clúster de contedores

Desenvolvemento dunha aplicación web para a xestión fóra de banda dun laboratorio de redes de datos

Desenvolvemento dunha ferramenta de código aberto para facilitar a xestión de informes periciais con Python e GTK

Desenvolvemento e despregue automatizado dunha aplicación web na nube pública mediante ferramentas IaC

Deseño e implementación dunha API REST para xestionar as pólizas de seguros dunha entidade bancaria empregando .NET

Deseño e Implementación dunha aplicación Web para a xestión de consultas médicas empregando C

Deseño e implementación dunha aplicación web para a xestión e actividade dunha tenda de ocio

Detección temperá da depresión mediante temporal word embeddings

Estudo sobre sesgos fundamentais nos algoritmos de toma de decisións

Ferramenta de auditoría de seguridade en redes sen fíos para pequenas empresas

Ferramenta de votación electrónica baseada en blockchain

Ferramenta web para a visualización comparativa e anotación experta de posts en redes sociais producidos en contextos de diagnostico de enfermidade mental

Ferramentas para a xeración de tráfico orientado á detección de anomalías

Implantación completa dunha web corporativa usando stacks

Implementación dunha aplicación de gamificación nativa en Android utilizando realidade aumentada

Libraría en liña

Librería en Unity3D para a xeración de entornos viais realistas

Localización mellorada de recursos a partir de balizas e rastreadores Bluetooth Low Energy

MakeYourMenu: Aplicativo SaaS de creación de menús dixitais personalizables

Métricas para determinar a dificultade de sabotear unha Rede Neuronal Convolucional

Módulo de soporte á Parte Técnica de Servizos de Prevención Alleos (SPA)

Monitorización e control de explotación de gandaría extensiva

Novos métodos de selección de características para dispositivos wearables

Optimización da execución de procesamento de datos nunha plataforma IoT

Pasaporte dixital de vacinación COVID-19 baseado en blockchain e aplicación móbil para o seu uso

Pasaporte dixital de vacinación COVID-19 baseado en blockchain e aplicación móbil para o seu uso

Personalización en Sistemas de Recomendación mediante Aprendizaxe Máquina Explicable

PESCI: Plataforma de Entrega de Servizos Cloud para Investigación

Plataforma para a xestión automatizada de pedidos ecommerce no sector textil

Plataforma software de axuda á toma de decisións para facultativos durante a prescrición de medicamentos

Plataforma Web de contratación de servizos de fogar baseada nunha arquitectura orientada a microservizos

Protocolo alternativo de predición de estrutura de proteínas ab initio co entorno Rosetta

Proxecto EXODO: migración automatizada de linguaxe procedural PL/I a framework Java

PyToxo: unha ferramenta Python para calcular táboas de penetrancia de modelos de epistasia de alta orde

Reconstrución de imaxes multiespectrais codificadas en apertura

Resolución de problemas MAX-SAT a través de Evolución Diferencial

SeQual-Stream: Ferramenta de control de calidade de secuencias xenéticas nunha contorna Big Data mediante procesamento en streaming

Sistema de asistencia en procesos de empresa con altofalante intelixente

Sistema de axuda para a análise de xogadas de baloncesto mediante técnicas de aprendizaxe máquina

Sistema de monitorización ambiental e automatización do sistema de rega baseado en IoT

Sistema de recollida e procesado de datos para a inserción de información en tempo real durante a retransmisión de eventos deportivos

Sistema de xestión de pacientes en xinecoloxía

Sistema de xestión de usuarios en buzóns intelixentes

Sistema Intelixente para a Clasificación de Correos Electrónicos

Sistema para a construción automática e explotación de taxonomías

Sistema para a construción automática e explotación de taxonomías

Sistema para a obtención e visualización de estatísticas a partir de vídeos de pádel

Técnicas de intelixencia artificial aplicadas á detección de ciber acoso nas redes sociais

Trocos: unha plataforma para potenciar o comercio local

Unha aproximación Deep Learning para render de nubes de puntos

Unha contorna de axentes para simular a expansión dun virus baseada no comportamento social e nas medidas de contención

Unha ferramenta paralela para a identificación de rexións diferencialmente metiladas en análises xenómicas

WorldGenerator: Un sistema de xeneración procedural de grandes entornos naturales 3D baseado na combinación de mapas de ruido e mostraxes de Poisson

Xeoportal web para a xestión de riscos nas infraestruturas do transporte

Xestión de módulos de Chuquel

Xestor social de fluxo de tarefas

Análise da ciberserguridade asociada a UAVs comerciais

Análise e desenvolvemento de heurísticas e guías de usabilidade de RESTFUL APIs e aplicación a un caso práctico

Análise e deseño dunha ferramenta de informes de produtividade de desenvolvemento software

Análise, deseño e implementación de modelos de aprendizaxe máquina: predición usando datos sensóricos de buques arrastreiros

Análise, Deseño e Implementación dunha Aplicación Web Java para a Xestión de Carreiras Deportivas

Aplicación da Aprendizaxe Profunda á clasificación de estados do sono

Aplicación de algoritmo grasp para optimización de espazo en remolque

Aplicación de xestión para adestramento persoal en instalación deportivas

Aplicación destinada a persoas con discapacidades motrices para o control de elementos do seu entorno

Aplicación móbil colaborativa para localizar e etiquetar baños de acceso público

Aplicación móbil de control e xestión agroforestal

Aplicación móbil para a realización e seguimento de rutinas en nenos/as con TEA

Aplicación móbil para a reeducación de nenos con dificultades na aprendizaxe das matemáticas

Aplicación móbil para a xestión administrativa e deportiva dun clube de tiro

Aplicación móbil para potenciar a creación de relacións profesionais previas a eventos ou convencións

Aplicación móbil para predicións de apostas deportivas

Aplicación móbil para visualización de carreiras populares próximas

Aplicación para a análise de carteiras de fondos de inversión

Aplicación para a xestión dos vehículos e as súas reparacións nun taller

Aplicación SIX-web para proxectos colaborativos de participación pública

Aplicación web de bicicletas

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web de xestión de información xeográfica

Aplicación Web Java para a xestión de laboratorios de análises ambientais

Aplicación Web Java para a Xestión de Proxectos

Aplicación web para a busca de voz en vídeos

Aplicación web para a visualización e clasificación de bots políticos en Twitter

Aplicación web para a xestión de adopción e localización de mascotas perdidas.

Aplicación Web para a xestión dunha cadea de ximnasios

Aplicación web SPA para a xestión de vendas nun establecemento hoteleiro

Aplicación web SPA para a xestión dun gabinete de nutrición

Aprendizaxe de modelos de interacción humano-robot co robot NAO

Aprendizaxe máquina e computación cuántica

Automatización do proceso de compras dentro dunha organización

Avaliador de estratexias de mercado

Banco de probas poliédrico en Python

Biblioteca para o apoio no desenvolvemento de aproximacións xerais no aprendizaxe por reforzo

Comparativa de ferramentas libres de xeración de tráfico de rede

DebAuthn: unha implementación dun Relying Party como unha ferramenta de depuración para Autenticadores WebAuthn

Desenvolvemento de algoritmos de pooling baseados en re-ranking de contidos por relevancia

Desenvolvemento dun sistema de importación masiva de facturas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercadorías nas instalacións de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de información para a xestión da trazabilidade, control do acceso persoal, reparto e entrega de mercancías nas instalación de grandes empresas

Desenvolvemento dun sistema de intelixencia de negocio aplicado á xestión de viaxes

Desenvolvemento dunha aplicación de realidade aumentada para incorporar contido multimedia nunha escena real

Desenvolvemento dunha aplicación para a análise automatizada de datos de produción científica

Desenvolvemento dunha ferramenta baseada en Deep Learning para asistir no coloreado de imaxes antigas

Desenvolvemento dunha ferramenta web para a visualización de comunicacións de rede

Deseño dunha aplicación web para a xestión de datos de mobilidade en interiores nunha residencia de anciáns

Deseño e implementación dun sistema de xestión de operativas aéreas

Deseño e implementación dunha aplicación para a xestión e monitorización de traballos programados

Deseño e implementación dunha aplicación para o transporte ferroviario de viaxeiros

Deseño e implementación dunha aplicación web para mellorar os resultados académicos dos alumnos dunha escola

Detección de anomalías de rede mediante técnicas de machine learning

Detección de anomalías na rede empregando técnicas de Machine Learning

Detección de anomalías na rede empregando técnicas de Machine Learning

Detección de danos vasculares en membranas mediante deep learning

Detección de linguaxe misóxino e xenófobo en redes sociais mediante aprendizaxe máquina

Detección e seguemento de xogadores en escenas deportivas usando deep learning

Dispositivo de prevencións e alertas cidadás con tecnoloxía IoT

Distribución de tráfico multicast en redes definidas por software: un caso de aplicación

Editor de partituras baseado en MIDI

Emulación de dispositivos wearables e monitorización remota intelixente de pacientes pediátricos

Estudo, análise e desenvolvemento das técnicas de "machine teaching" e a súa comparación co "machine learning"

Extensión dunha ferramenta de probas baseadas en propiedades para permitir o seu uso paralelo ou distribuído

Ferramenta de trazabilidade multidominio baseada en Blockchain con Hyperledger Fabric

Ferramenta para avaliar o dano producido no ADN espermático de centola a través da análise de células cometa

Ferramenta para xeración semiautomática de software para Bibliotecas Dixitais

Implementación en CUDA dun método para realizar a operación de convolución en lotes

Implementación software dun Simulador dun Sistema de Comunicacións sen fíos

Integración de dispositivos de radiofrecuencia e o módulo estándar de SAP WM para a xestión dun almacén de produto terminado

Integración dun sistema de regras nun sistema SCADA distribuído

Mapp, aplicación web GIS para a representación cartográfica dos avisos e novas do século XVII

Mellora do proceso de búsqueda en Evolución Diferencial

Menos é máis: explorando o impacto da selección de características

Modelo para a avaliación temperá da efectividade das mensaxes persuasivas

Monitorización de redes definidas por software (SDN) utilizando ONOS

NetStage: Aplicación web para a comparación e xestión de eventos musicais

Optimización poliédrica de códigos Python con PoCC

Paralelización do algoritmo de optimización de enxame de partículas usando Spark

Paralelización en CUDA de varios modos de ataque a algoritmos de hashing

Parallel-FST: Aceleración de algoritmos de selección de características mediante computación paralela

Plataforma de avaliación de rendemento de tráfico de rede baseada na pila ELK

Plataforma flexible para a venda de entradas a eventos de alta demanda

Plataforma para a xestión de proxectos de etiquetado de mostras de fitoplancto

Plataforma para seguimento de vehículos en tempo real para empresas de transporte

Plataforma software para análise textual de desordes mentais en Internet

Plataforma web de soporte ao estudo das incertezas asociadas ao forzamento radioactivo dos aerosois

Plataforma web para a execución de modelos de clasificación como servizo

Produto de apoio baseado en Micro:bit para persoas con diversidade funcional

Realidade aumentada para a monitorización de servizos de TI en mobilidade

Recomendación de cancións e listas de reprodución sobre Spotify

Recuperación de erros soft nas aplicacións MPI

RGen: Xerador de datos para benchmarking de cargas de traballo Big Data

Segmentación multiescala do EMQ en imaxes OCT

Selección automática de características mediante evolución diferencial. Aplicación na selección de ratios financeiros para a determinación de solvencia empresarial

Sistema criptográfico para seguridade ubícua

Sistema de calibración pre-impresión para imaxes DICOM

Sistema de control climático e seguimento de invernadoiros

Sistema de control de presencia con rexistro por DNI

Sistema de información para a xestión de rutas e diario de voo

Sistema de Recomendación baseado en comentarios textuais

Sistema de representación virtual interactiva do modelo dunha estrutura arquitectónica de alto valor cultural

Sistema de xestión dun dron en misións de vixilancia e recoñecemento

Sistema de Xestión para Empresas de Venda de Produtos en Eventos Comerciais

Sistema de xestión, planificación e control de misións para drons mediante un sistema BPMN 2.0

Sistema domótico baseado no chip ESP8266

Sistema para o asesoramento en peches preventivos na ría de Vigo por mor de biotoxinas lipofílicas

Software para a xestión centralizada de EDAR en zonas rurais

Solución software para o intercambio de información nunha plataforma de pedidos online

SparkEC: Reenxeñería e optimización dunha ferramenta Big Data para a corrección de erros en conxuntos de datos xenéticos

Subsistema de xestión de recursos humanos en Odoo para unha empresa de distribución de hidrocarburos

Técnicas de aprendizaxe máquina aplicadas á xestión de tráfico de rede

Técnicas de aprendizaxe máquina para a optimización de características dunha rede de datos

Testing e calidade de software: automatización de probas

Traballo Fin de Grao. Mención en Computación

Traballo Fin de Grao. Mención Enxeñaría de Computadores

Transferencia de aprendizaxe na clasificación de estados de sono

Uso de algoritmos de aprendizaxe máquina para a clasificación de tráfico de rede

Visor cartográfico para a visualización masiva de traxectorias

Xeración de aplicacións nativas no dominio da Xestión do Traballo en Mobilidade

Xeración dun dataset baseado en tráfico CoAP nun entorno IoT

Xestión de riscos aplicada á PEME

Xestor de novas e vídeos corporativos

Xestor de novas e vídeos corporativos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 240
Segundo ciclo 40