Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 84
Homes 2022/2023 22
Mulleres 2022/2023 62
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 4.661
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 3.863
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 510
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 288
% créditos repetidos 2022/2023 17,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 750
Homes 2022/2023 210
Mulleres 2022/2023 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 43.910
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 35.470
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.682
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.754
% créditos repetidos 2022/2023 19,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,54

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 109
Homes 2021/2022 29
Mulleres 2021/2022 80
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 5.576
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 4.509
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 826,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 240
% créditos repetidos 2021/2022 19,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,15
Taxa de evaluación 2021/2022 79,71
Taxa de éxito 2021/2022 75,77
Taxa de rendemento 2021/2022 60,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 89,15
Taxa de graduación 2017/2018 38,46
Taxa de abandono 2019/2020 12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 94
Homes 2020/2021 24
Mulleres 2020/2021 70
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 4.760
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 4.133
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 444
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 183
% créditos repetidos 2020/2021 13,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50,63
Taxa de evaluación 2020/2021 86,2
Taxa de éxito 2020/2021 79,78
Taxa de rendemento 2020/2021 68,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 91,4
Taxa de graduación 2016/2017 44,74
Taxa de abandono 2018/2019 26,67

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 827
Homes 2020/2021 238
Mulleres 2020/2021 589
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 47.150
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 41.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.263
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.904
% créditos repetidos 2020/2021 10,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,01
Taxa de evaluación 2020/2021 88,29
Taxa de éxito 2020/2021 84,79
Taxa de rendemento 2020/2021 74,86

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
22
3
6
Lingua Galega 1
20
7
7
Lingua Inglesa 1
22
7
6
Lingüística Xeral
16
19
6
Introdución aos Estudos Literarios
20
10
9
Lingua e Cultura Clásica
22
2
12
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
23
4
15
Lingua Inglesa 2
22
4
10
Historia
31
3
13
Literatura Inglesa 1
21
8
17

2º Curso

Literatura Española
15
7
4
Literatura Galega
13
12
2
Lingua Española 2
21
3
0
Lingua Galega 2
16
14
2
Lingua Inglesa 3
17
3
6
Idioma Moderno: Francés
1
0
0
Literatura Inglesa 2
16
3
3
Técnicas de Tradución
20
0
4
Lingua Inglesa 4
15
7
8
Idioma Moderno: Italiano
13
6
1
Idioma Moderno: Portugués
2
0
1
Idioma Moderno: Alemán
1
0
2

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
2
2
4
Morfoloxía do Español
5
6
2
Literatura Española Medieval
4
10
8
Literatura Española do Século de Ouro 1
4
4
3
Sintaxe do Español
6
7
3
Historia do Español
6
1
6
Literatura Española do Século de Ouro 2
5
4
2
Lecturas de Literatura Española. Prosa
5
0
0
Español Actual
7
0
0
Linguas do Mundo
2
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
8
0
0
Variedades do Español
9
0
0
Cultura Latina Medieval
1
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
0
Filosofía e Literatura
2
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
1
3
0
Idioma Moderno 3: Italiano
0
1
1

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
16
2
1
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
7
3
1
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
21
0
1
Literatura Hispanoamericana
8
2
0
Gramática do Texto
7
4
3
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
7
0
2
Traballo Fin de Grao
21
0
11
Técnicas de Investigación Literaria
2
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
12
0
1
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Lecturas de Literatura Española. Poesía
3
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
12
0
3
Lingua e Sociedade
1
0
0
Literatura e Cultura
3
0
1
Literatura Comparada
4
0
0
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Literaturas Románicas
Literatura e Artes Visuais
2
0
0
Idioma Moderno 4: Francés
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
17
2
2
Lingua Galega 1
22
1
4
Lingua Inglesa 1
17
3
4
Lingüística Xeral
12
11
3
Introdución aos Estudos Literarios
12
7
4
Lingua e Cultura Clásica
16
4
5
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
13
4
10
Lingua Inglesa 2
17
3
5
Historia
14
11
7
Literatura Inglesa 1
12
10
7

2º Curso

Literatura Española
15
1
2
Literatura Galega
11
6
1
Lingua Española 2
17
0
1
Lingua Galega 2
10
11
0
Lingua Inglesa 3
13
2
0
Idioma Moderno: Francés
4
0
0
Literatura Inglesa 2
13
1
0
Técnicas de Tradución
12
0
2
Lingua Inglesa 4
9
7
2
Idioma Moderno: Italiano
7
2
0
Idioma Moderno: Portugués
2
2
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
10
0
4
Morfoloxía do Español
13
4
3
Literatura Española Medieval
8
12
6
Literatura Española do Século de Ouro 1
11
4
4
Sintaxe do Español
3
9
4
Historia do Español
9
4
4
Literatura Española do Século de Ouro 2
13
3
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
6
0
0
Español Actual
14
0
0
Linguas do Mundo
1
0
1
Lecturas de Literatura Española. Teatro
7
0
0
Variedades do Español
11
0
0
Cultura Latina Medieval
2
0
0
Idioma Moderno 2: Francés
1
0
0
Filosofía e Literatura
2
0
0
Idioma Moderno 3: Francés
1
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
2
0
1
Idioma Moderno 2: Italiano
2
1
0
Idioma Moderno 3: Italiano
2
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
26
1
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
12
3
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
24
0
1
Literatura Hispanoamericana
11
2
1
Gramática do Texto
6
3
4
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
12
1
1
Traballo Fin de Grao
21
0
11
Cuestións de Historia da Lingua Española
17
0
0
Literatura Latina
1
0
0
Lecturas de Literatura Española. Poesía
5
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
22
0
1
Literatura e Cultura
3
0
0
Literatura Comparada
1
0
0
Linguas e Tecnoloxías
2
0
0
Literatura e Artes Visuais
4
0
0
Lingua Galega e Usos
2
0
0
Español como L2
6
0
1
Idioma Moderno 4: Italiano
3
0
0
Idioma Moderno 4: Portugués
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Lingua Española 1
16
2
1
Lingua Galega 1
9
9
1
Lingua Inglesa 1
13
8
2
Lingüística Xeral
15
7
3
Introdución aos Estudos Literarios
15
4
1
Lingua e Cultura Clásica
14
2
5
Tecnoloxías da Información e da Comunicación
16
3
6
Lingua Inglesa 2
15
6
5
Historia
18
8
10
Literatura Inglesa 1
11
6
9

2º Curso

Literatura Española
22
2
3
Literatura Galega
16
4
2
Lingua Española 2
13
3
0
Lingua Galega 2
11
8
0
Lingua Inglesa 3
15
0
0
Idioma Moderno: Francés
3
2
1
Literatura Inglesa 2
14
1
0
Técnicas de Tradución
14
1
1
Lingua Inglesa 4
14
1
1
Idioma Moderno: Italiano
10
1
0
Idioma Moderno: Portugués
1
1
0

3º Curso

Fonética e Fonoloxía do Español
10
0
2
Morfoloxía do Español
9
2
4
Literatura Española Medieval
1
7
7
Literatura Española do Século de Ouro 1
9
0
5
Sintaxe do Español
13
0
3
Historia do Español
11
1
1
Literatura Española do Século de Ouro 2
8
1
3
Lecturas de Literatura Española. Prosa
7
0
0
Español Actual
12
0
0
Linguas do Mundo
2
0
0
Lecturas de Literatura Española. Teatro
3
0
0
Variedades do Español
12
0
0
Estruturas e Variedades do Latín
Cultura Latina Medieval
1
0
0
As Linguas Románicas
2
0
0
Filosofía e Literatura
3
0
0
Linguaxe, Discurso e Comunicación
2
0
0
Idioma Moderno 2: Italiano
5
0
0
Idioma Moderno 2: Portugués
1
0
0
Idioma Moderno 3: Italiano
4
0
0
Idioma Moderno 3: Portugués
1
0
0

4º Curso

Lexicoloxía e Semántica do Español
11
0
0
Literatura Española dos Séculos XVIII e XIX
4
0
0
Introdución á Investigación sobre Lingua e Literatura Española
11
0
0
Literatura Hispanoamericana
6
0
0
Gramática do Texto
9
0
0
Literatura Española dos Séculos XX e XXI
4
0
0
Traballo Fin de Grao
17
0
6
Técnicas de Investigación Literaria
3
0
0
Cuestións de Historia da Lingua Española
6
0
0
Contactos Lingüísticos e Literarios na Tradición Románica
Lecturas de Literatura Española. Poesía
3
0
0
Análise Lingüística de Textos Españois
10
0
0
Lingua e Sociedade
1
0
1
Literatura Comparada
Literatura e Artes Visuais
1
0
0
Lingua Galega e Usos
1
0
0
Idioma Moderno 4: Italiano
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 30