Grao en Dereito

2020/2021 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
López Suárez, Marcos Antonio
Vogal PDI
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Roura Gómez, Santiago Antonio
Vogal PDI
Busto Lago, José Manuel
Vogal PDI
Pereira Sáez, María Carolina
Vogal PDI
Aba Catoira, Ana María
Vogal PDI
Dios Vieitez, María Victoria
Vogal PDI
Brandariz García, José Ángel
Vogal PDI
Mkrtichyan Mkrtichyan, Artak
Vogal PDI
Oanta Oanta, Gabriela Alexandra
Vogal PDI
Vara Parra, José Joaquín
Vogal PDI
Souto García, Eva María
Vogal PDI
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal PDI
Iglesias Ferreiro, Lydia
Vogal Estudante
Suárez Carnota, Sara
Vogal Estudante
Escariz Rancaño, Pablo
Vogal Estudante
Martínez Ribao, Andrea
Vogal PAS
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Seoane Rodríguez, José Antonio
Presidente
Garcimartín Montero, María del Carmen
Vicepresidente
Souto García, Eva María
Secretario/a
Colina Garea, Rafael
Vogal PDI
Ramos Vázquez, José Antonio
Vogal PDI
Acosta Borrás, Alicia
Vogal Estudante
Barrul Fuentes, María Alejandra
Vogal Estudante
Giráldez Bastos, Mónica
Vogal Estudante
Rovira Sueiro, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Gacio Corral, María Paula
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 747
Homes 2019/2020 279
Mulleres 2019/2020 468
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 40.560
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 32.440
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.251
% créditos repetidos 2019/2020 20,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 54,3
Taxa de evaluación 2019/2020 92,87
Taxa de éxito 2019/2020 92,36
Taxa de rendemento 2019/2020 85,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 87,33
Taxa de graduación 2015/2016 49,38
Taxa de abandono 2017/2018 3,98

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 1.268
Homes 2019/2020 491
Mulleres 2019/2020 777
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 72.360
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 62.140
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 6.375
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.845
% créditos repetidos 2019/2020 14,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 57,07
Taxa de evaluación 2019/2020 92,37
Taxa de éxito 2019/2020 94,87
Taxa de rendemento 2019/2020 87,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 726
Homes 2018/2019 275
Mulleres 2018/2019 451
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 40.210
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 32.330
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.631
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.246
% créditos repetidos 2018/2019 19,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 55,38
Taxa de evaluación 2018/2019 88,7
Taxa de éxito 2018/2019 86,25
Taxa de rendemento 2018/2019 76,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 87,14
Taxa de graduación 2014/2015 40,1
Taxa de abandono 2016/2017 4,85

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.283
Homes 2018/2019 498
Mulleres 2018/2019 785
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 73.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 63.080
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.173
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.936
% créditos repetidos 2018/2019 13,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,05
Taxa de evaluación 2018/2019 90,56
Taxa de éxito 2018/2019 90,31
Taxa de rendemento 2018/2019 81,79

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 682
Homes 2017/2018 249
Mulleres 2017/2018 433
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 38.830
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 31.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.743
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.065
% créditos repetidos 2017/2018 20,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,94
Taxa de evaluación 2017/2018 88,79
Taxa de éxito 2017/2018 85,37
Taxa de rendemento 2017/2018 75,8
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,72
Taxa de graduación 2013/2014 45,27
Taxa de abandono 2015/2016 3,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
156
4
7
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
127
86
15
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
157
10
7
Comunicación Oral e Escrita
127
4
2
Principios Económico-Contables da Empresa
136
6
3
Teoría do Dereito
121
20
46
Dereito da Persoa
149
15
17
Principios de Economía e Facenda Pública
165
69
20
Organización Constitucional do Estado
192
3
14
Dereito Penal. Parte Xeral
153
16
14

2º Curso

Dereito da Empresa
156
47
20
Dereito Eclesiástico do Estado
130
1
9
Dereito de Familia
157
20
10
Constitución e Poder Xudicial
134
11
11
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
129
13
6
Dereito de Obrigas e Danos
152
7
5
Actuación e Bens das Administracións Públicas
160
1
13
Fundamentos de Dereito Financeiro
135
0
5
Dereito Internacional Público
151
13
10
Dereito Sancionador
200
17
17

3º Curso

Dereito da Unión Europea
129
6
11
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
126
17
11
Dereito do Traballo
134
0
2
Dereito da Contratación
139
17
4
Dereito Penal. Parte Especial
151
4
8
Filosofía do Dereito
137
14
46
Dereitos Reais
131
13
11
Dereito Procesual Penal
155
0
6
Dereito Tributario
169
0
11
Dereito Público Autonómico
162
2
11

4º Curso

Traballo Fin de Grao
191
1
55
Dereito Internacional Privado
130
7
9
Dereito Procesual Civil
128
13
9
Dereito de Sucesións
194
19
8
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
153
1
9
Dereito de Estranxeiría
65
0
4
Dereito da Seguridade Social
98
0
1
Criminoloxía
62
0
2
Dereito Penitenciario
82
0
1
Dereito e Biomedicina
14
1
4
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
20
0
2
Idioma Moderno
87
2
1
Técnica Xurisprudencial Romana
8
0
1
Dereito Matrimonial Comparado
32
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
66
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
10
0
2
Dereito Internacional dos Espazos
52
0
1
Prácticas Externas
58
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
144
22
10
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
117
76
27
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
169
24
10
Comunicación Oral e Escrita
114
4
4
Principios Económico-Contables da Empresa
116
6
8
Teoría do Dereito
106
29
30
Dereito da Persoa
121
23
22
Principios de Economía e Facenda Pública
87
110
27
Organización Constitucional do Estado
128
44
30
Dereito Penal. Parte Xeral
147
24
21

2º Curso

Dereito da Empresa
109
71
45
Dereito Eclesiástico do Estado
126
2
8
Dereito de Familia
109
45
25
Constitución e Poder Xudicial
140
26
7
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
136
15
9
Dereito de Obrigas e Danos
140
17
20
Actuación e Bens das Administracións Públicas
133
22
25
Fundamentos de Dereito Financeiro
141
2
8
Dereito Internacional Público
138
13
37
Dereito Sancionador
137
41
78

3º Curso

Dereito da Unión Europea
201
5
16
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
151
13
23
Dereito do Traballo
131
0
1
Dereito da Contratación
122
15
3
Dereito Penal. Parte Especial
125
20
10
Filosofía do Dereito
115
27
34
Dereitos Reais
114
11
22
Dereito Procesual Penal
124
7
9
Dereito Tributario
117
12
45
Dereito Público Autonómico
104
29
8

4º Curso

Traballo Fin de Grao
161
15
54
Dereito Internacional Privado
116
8
7
Dereito Procesual Civil
114
14
3
Dereito de Sucesións
156
11
21
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
123
11
26
Dereito de Estranxeiría
53
1
1
Dereito da Seguridade Social
115
0
0
Criminoloxía
47
0
4
Dereito Penitenciario
87
1
0
Dereito e Biomedicina
22
1
3
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
25
0
2
Idioma Moderno
74
1
2
Técnica Xurisprudencial Romana
16
0
2
Dereito Matrimonial Comparado
24
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
46
0
1
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
26
0
4
Dereito Internacional dos Espazos
86
0
2
Prácticas Externas
56
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos Romanísticos da Cultura Xurídica Occidental
163
38
13
España na Configuración Histórico-Xurídica de Europa
119
78
30
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos
109
60
19
Comunicación Oral e Escrita
128
4
7
Principios Económico-Contables da Empresa
137
4
5
Teoría do Dereito
130
18
34
Dereito da Persoa
126
21
19
Principios de Economía e Facenda Pública
100
97
22
Organización Constitucional do Estado
107
43
37
Dereito Penal. Parte Xeral
134
33
20

2º Curso

Dereito da Empresa
126
52
47
Dereito Eclesiástico do Estado
109
3
17
Dereito de Familia
152
28
13
Constitución e Poder Xudicial
148
18
6
Institucións e Ordenamento Xurídico-Administrativo
132
6
3
Dereito de Obrigas e Danos
112
30
14
Actuación e Bens das Administracións Públicas
137
25
11
Fundamentos de Dereito Financeiro
156
3
7
Dereito Internacional Público
131
15
45
Dereito Sancionador
125
51
74

3º Curso

Dereito da Unión Europea
103
56
23
Dereito Mercantil: Dereito de Sociedades e de Títulos-Valores
117
36
18
Dereito do Traballo
117
0
1
Dereito da Contratación
136
12
4
Dereito Penal. Parte Especial
112
14
18
Filosofía do Dereito
116
17
29
Dereitos Reais
97
2
19
Dereito Procesual Penal
108
7
5
Dereito Tributario
93
13
21
Dereito Público Autonómico
120
1
5

4º Curso

Traballo Fin de Grao
156
0
55
Dereito Internacional Privado
118
7
4
Dereito Procesual Civil
118
4
7
Dereito de Sucesións
121
20
14
Dereito Mercantil: Contratos Empresariais, Dereito Concursal e Dereito Marítimo
121
20
25
Dereito de Estranxeiría
74
1
5
Dereito da Seguridade Social
118
0
4
Criminoloxía
64
2
4
Dereito Penitenciario
50
0
5
Dereito e Biomedicina
20
0
4
Teoría e Práctica da Argumentación Xurídica
25
0
2
Idioma Moderno
73
0
4
Técnica Xurisprudencial Romana
8
0
0
Dereito Matrimonial Comparado
27
0
0
Aproximación Cinematográfica ao Dereito
45
0
4
Dereito da Propiedade Inmobiliaria
13
0
1
Dereito Internacional dos Espazos
58
1
2
Prácticas Externas
58
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

"Brexit". Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea.

A protección xurídica do menor de idade e dereito de extranxeiria

A tormentosa relación de Paul e Maria e a sea proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de paul e maría e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A tormentosa relación de paul e maría e a súa proxección nas relacións paterno-filiais

A Tormentosa Relación de Paul e María e a súa Proxección nas Relacións Paterno-filiais

A tormentosa relación de Paul e María e a súa proxección nas relacións paterno-filiais.

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Acoso escolar a un menor transxénero nun ámbito de rotura do núcleo familiar

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a sua constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Actividade da sociedade XYZ SA e conduta do seu administrador único desde a súa constitución ata a solicitude de declaración de concurso

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Análise da conflictiva relación de Rocío y Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Analise xuridica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análise xurídica da conflictiva relación de Rocío e Antonio

Análisis jurídico de la conflictiva relación de Rocío y Antonio

Análisis jurídico de la conflictiva relación de Rocío y Antonio

As inmatriculacións da Igrexa Católica e o artigo 206 da Lei Hipotecaria

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias ocurridas no centro penitenciario de Teixeiro

Cláusulas testamentarias : Indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas Testamentarias: Indignidade Para Suceder, Dereito de Representación e Comunidade Hereditaria

Cláusulas testamentarias: Indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: Indignidade para suceder, Dereito de representación e Comunidade hereditaria

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

Cláusulas testamentarias: indignidade para suceder, dereito de representación e comunidade hereditaria.

clausulas testamentarias:indignidade para suceder,dereito de representacion e comunidade hereditaria

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestructuración de empresas

Cuestión relativas ás enfermedades mentas no derrito

Cuestión relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestión relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

Cuestións relativas ás enfermedades mentais no dereito legal

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito

cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ás enfermidades mentais no Dereito.

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións relativas ó Dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito animal

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións relativas ó Dereito Animal

Cuestións relativas ó dereito animal

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado

Delitos sexuais e embarazo non desexado.

Delitos sexuais e embarazo non dexesado

Delitos sexuales e embarazo non desexado

Delitos sexuales e embarazo non desexado

Delitos sexuales y embarazo no deseado

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica

Dereito ao traballo tras o impacto da robótica.

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

Desafiuzamento e Situación de Risco de Exclusión Social

Desafiuzamento e Situación de Risco de Exclusión Social

desafiuzamento e situacion de risco de exclusion social

Desafiuzamento e situación de risco de exclusión social

Desafizuamente e situación de risco de exclusión social

Desahucio y situación de riesgo de exclusión social

Desalojo y situación de exclusión social

Eficacia del matrimonio. Portación y posible contagio VIH.

Eficacia do matrimonio, porte e posible contaxio VIH:responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante la lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: Responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do Matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do Matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxeción de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia

Eficacia do matrimonio. Porte e posible contaxioVIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Eficacia do matrimonio. Porte e posible riesgo contaxio VIH: responsabilidade civil, penal e seguro de vida. Obxección de conciencia farmacéutica. Risco durante a lactancia.

Feitos acontecidos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Feitos ocorridos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Feitos ocorridos na vía pública que culminan coa detención dun dos implicados

Illas salvaxes, minería submariña e bandeiras de conveniencia

Illas Salvaxes, minería submariña e bandeiras de conveniencia

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Instrumentos financeiros híbridos

Medidas a adoptar nunha empresa con dificultades.

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

medidas a adoptar nunha empresa en dificultades

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades.

Medidas a adoptar nunha empresa en dificultades.

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

o brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a unión europea

O Brexit: Un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea

O Brexit: un desafío xurídico sen precedentes para a Unión Europea.

O Dereito a Honra e a Presunción de Inocencia

O Dereito ao Honor e a Presunción de Inocencia

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Pacto sucesorio de apartación e capacidade para outorgar testamento

Perfumaría de equivalencia

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de Equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza

Perfumaría de equivalenza.

Perfumería de equivalencia

Problemática dervidada dun proceso de fusión por absorción

Proxecto de emprendemento dixital. Buscando a hostalería transparente

Proxecto de emprendemento dixital. Buscando la hostelería transparente

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a Bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Saída a bolsa dunha sociedade coas contas falseadas

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento Xurídico da Financiación Ilegal de Partidos Políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Validez das cláusulas financeiras nun préstamo con garantía hipotecaria entre empresarios e responsabilidade da prestataria e do seu órgano de administración

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Violencia, Xénero e Transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Violencia, xénero e transfobia

Xurisdición europea e prevalencia de dereitos

Xurisdición europea e prevalencia de dereitos

A conxuntura do Brexit no Dereito Internacional do mar: a situación do shark finning

A conxuntura do Brexit no Dereito Internacional do mar: a situación do shark finning

A conxuntura do Brexit no Dereito Internacional do Mar: a situación do Shark Finning

A problemática da contratación de menores no Fútbol Profesional e a súa repercusión no Fútbol Profesional Español

A problemática da contratación de menores no fútbol profesional e a súa repercusión no fútbol profesional español.

A problemática da contratación de menores no fútbol profesional e a súa repercusión no fútbol profesional español.

A protección xurídica dos menores de idade e dereito

A protección xurídica dos menores de idade e Dereito de extranxeiría

A protección xurídica dos menores de idade e Dereito de Extranxeiría

A protección xurídica dos menores de idade e Dereito de Extranxeiría

Acordo sobre un ventre de aluguer

Agresións múltiples na cidadade da Coruña

Agresións múltiples na cidade da Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña

Agresións múltiples na cidade de A Coruña.

Agresións múltiples na cidade de A Coruña.

Análise da responsabilidad civil de un abordaxe

Análise da responsabilidade civil de un abordaxe.

Análise da responsabilidade civil dunha abordaxe

Análise da responsabilidade civil por abordaxe

Aplicación de convenio colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de Convenio Colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de Convenio Colectivo a un contrato de socorrismo

Aplicación de convenio colectivo a un contrato de socorrismo.

As dúas caras da violencia de xénero

As inmatriculacións da Igrexa Católica e o artigo 206 da Lei Hipotecaria

As inmatriculacións da Igrexa Católica e o artigo 206 da Lei Hipotecaria

As inmatriculacións da igrexa católica e o artigo 206 da lei hipotecaria

As operacions ilegais no dereito do mar e as súas implicacións nos dereitos humanos. Responsabilidade e protección.

Blanqueo de Capitais

Branqueo de Capitais

Branqueo de Capitais

Branqueo de capitais

Branqueo de capitais

Caso Leymar: lexislación deportiva vs lexislación administrativa: ¿especialidade ou sumisión?

Caso Leymar: lexislación deportiva vs lexislación administrativa: ¿especialidade ou sumisión?

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, moral e comunidade internacional

Caso Segreón: Dereito, Moral e Comunidade Internacional

Circunstancias Acaecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias Acaecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de teixeiro

Circunstancias acaecidas no centro penitenciario de Teixeiro.

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no Centro Penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Circunstancias acontecidas no centro penitenciario de Teixeiro

Consecuencia fiscais derivadas de operacións de reestructuración de empresas

Consecuencias fiscais derivadas de operación de reestructuración de empresas

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestructuración de empresas

Consecuencias fiscais derivadas de operacións de reestruturación empresarial

Consecuencias fiscais derivadas de operacions de restructuración de empresas

Cuestiones jurídicas laborales y de la seguridad social ligadas al contrato de trabajo

Cuestiones jurídico laborales y de la Seguridad Social ligadas al contrato de trabajo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridad Social ligadas ao Contrato de Traballo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridad Social ligadas ao Contrato de Traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridad social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións xurídico laborais e da seguridade social ligadas ao contrato de traballo

Cuestións Xurídico Laborais e da Seguridade Social ligadas ao contrato de traballo.

Fusión por creación dunha nova sociedade

Fusión por creación dunha nova sociedade

Fusión por creación dunha nova sociedade

Fusión por creación dunha nova sociedade

Herdanza e débeda hipotecaria

Herencia e Debeda Hipotecaria

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

Ilegalización de partidos políticos e violación de obrigacións constitucionais

La problemática de la contratación de menores en el fútbol profesional y su repercusión en el fútbol profesional español

Lesións ao feto

lesións ao feto

Lesións ao Feto

O cártel de camións e as restricións á competencia

o transporte marítimo de mercancía e o narcotráfico

O transporte marítimo de mercancías e narcotráfico.

O transporte marítimo de mercancías e o narcotráfico

Patrimonio Forestal Sostible en Galicia

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto

Patrimonio Forestal Sostible en Galicia, o Eucalipto

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto.

Patrimonio forestal sostible en Galicia, o eucalipto.

Proposta de Fusión e Opa hostil

Proposta de OPA hostil

Proposta de opa hostil

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: Dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: Dificultades e consecuencias xurídicas.

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas.

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas.

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas.

Rescate de persoas en perigo no mediterráneo: dificultades e cosecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo:Dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de persoas en perigo no Mediterráneo:Dificultades e consecuencias xurídicas

Rescate de personas en perigo no Mediterráneo: dificultades e consecuencias xurídicas

Suicidio complexo non planificado

Suicidio complexo non planificado

Tráfico de drogas e Intervención Quirúrxica sen consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrgica no consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrgica non consentida.

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrgica non consentida.

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico Ilegal de Drogas e Intervención Quirúrxica Non Consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida.

Tráfico ilegal de drogas e intervención quirúrxica non consentida.

transporte marítimo de mercancias e narcotráfico

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal de partidos políticos

Tratamento xurídico da financiación ilegal dos partidos

Tratamento xurídico do financiamento ilegal de partidos políticos

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de xénero

Violencia de Xénero

Violencia de Xénero

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 119