Grao en Administración e Dirección de Empresas

2023/2024 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
LÓPEZ MARTÍNEZ, IVÁN
Vicepresidente
Abeal Vázquez, José Pablo
Vicepresidente
Alló Pazos, María
Vicepresidenta
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mirás Araujo, Jesús
Vogal PDI
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal PDI
Núñez Yuste, Hugo
Vogal Estudante
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Varela Torres, Susan Nicole
Vogal Estudante
Olivares Sanz, Elena
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Lema Fernández, Carmen Socorro
Presidenta
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Blanco Louro, Amalia
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Vogal PDI
Blanco Ameijenda, Francisco Enrique
Vogal Estudante
Rodo Suárez, María Vanessa
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Currais Nunes, Luís Claudio
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 829
Homes 2023/2024 487
Mulleres 2023/2024 342
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 44.830
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 32.740
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 7.644
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 4.446
% créditos repetidos 2023/2024 26,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 54,07

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 1.556
Homes 2023/2024 939
Mulleres 2023/2024 617
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 83.010
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 60.460
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 13.990
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 8.556
% créditos repetidos 2023/2024 27,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 870
Homes 2022/2023 499
Mulleres 2022/2023 371
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 46.080
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 34.090
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.872
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.122
% créditos repetidos 2022/2023 26,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,97
Taxa de evaluación 2022/2023 87,21
Taxa de éxito 2022/2023 73,83
Taxa de rendemento 2022/2023 64,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 83,38
Taxa de graduación 2018/2019 24,87
Taxa de abandono 2020/2021 17,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.728
Homes 2022/2023 988
Mulleres 2022/2023 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.740
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 66.540
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.168
% créditos repetidos 2022/2023 25,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 51,93
Taxa de evaluación 2022/2023 85,99
Taxa de éxito 2022/2023 72,19
Taxa de rendemento 2022/2023 62,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 860
Homes 2021/2022 494
Mulleres 2021/2022 366
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 45.470
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 35.000
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.554
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 2.916
% créditos repetidos 2021/2022 23,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 52,88
Taxa de evaluación 2021/2022 87,2
Taxa de éxito 2021/2022 72,23
Taxa de rendemento 2021/2022 62,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 83,46
Taxa de graduación 2017/2018 24,8
Taxa de abandono 2019/2020 19,28

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
132
96
21
Historia Económica
116
73
20
Socioloxía
178
18
12
Análise das Operacións Financeiras
189
120
12
Principios de Macroeconomía
148
53
33
Estatística I
139
76
33
Dereito da Empresa
148
17
30
Economía da Empresa: Dirección e Organización
151
33
21
Matemáticas I
104
197
24
Matemáticas II
89
183
65

2º Curso

Economía Mundial e Española
142
41
17
Microeconomía. Mercados e Competencia
104
43
13
Contabilidade Financeira I
109
47
7
Estatística e Introdución á Econometría
129
28
7
Introdución ao Márketing
131
18
7
Política Económica
129
19
14
Macroeconomía e Contorno Empresarial
102
59
14
Contabilidade Financeira II
69
83
31
Econometría
86
69
18
Teoría do Investimento
126
63
34

3º Curso

Teoría do Financiamento
110
34
6
Contabilidade de Xestión
84
17
12
Análise Económica das Organizacións
100
29
11
Investigación de Mercados
110
26
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
97
15
12
Facenda Pública. Sistema Fiscal
109
29
8
Contabilidade das Operacións Societarias
109
43
42
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
99
8
5
Deseño Organizativo
106
1
3
Distribución Comercial
116
16
10

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
161
69
17
Contabilidade Directiva
139
27
7
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
135
57
26
Planificación Financeira
124
45
8
Dirección Comercial
157
1
0
Traballo Fin de Grao
162
0
164
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
13
0
2
Economía Sectorial Europea
13
0
0
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
2
0
2
Deseño de Sistemas de Información
10
0
2
Prácticas en Empresas
102
0
14

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
119
85
19
Historia Económica
155
27
22
Socioloxía
154
25
5
Análise das Operacións Financeiras
85
158
21
Principios de Macroeconomía
129
43
42
Estatística I
127
78
37
Dereito da Empresa
147
12
26
Economía da Empresa: Dirección e Organización
130
42
11
Matemáticas I
92
167
36
Matemáticas II
81
165
52

2º Curso

Economía Mundial e Española
95
101
14
Microeconomía. Mercados e Competencia
76
50
22
Contabilidade Financeira I
102
55
7
Estatística e Introdución á Econometría
120
41
8
Introdución ao Márketing
123
33
9
Política Económica
117
12
20
Macroeconomía e Contorno Empresarial
96
51
11
Contabilidade Financeira II
126
52
34
Econometría
139
46
25
Teoría do Investimento
73
83
43

3º Curso

Teoría do Financiamento
121
53
7
Contabilidade de Xestión
121
9
3
Análise Económica das Organizacións
121
45
7
Investigación de Mercados
99
31
6
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
122
15
8
Facenda Pública. Sistema Fiscal
138
39
9
Contabilidade das Operacións Societarias
127
52
41
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
133
0
7
Deseño Organizativo
135
3
11
Distribución Comercial
123
42
12

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
118
72
32
Contabilidade Directiva
100
45
4
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
141
58
10
Planificación Financeira
114
41
13
Dirección Comercial
158
1
1
Traballo Fin de Grao
149
1
150
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
16
0
0
Economía Sectorial Europea
15
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
4
0
0
Deseño de Sistemas de Información
14
0
0
Prácticas en Empresas
90
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
130
59
35
Historia Económica
145
43
19
Socioloxía
155
18
9
Análise das Operacións Financeiras
117
126
13
Principios de Macroeconomía
120
53
28
Estatística I
135
88
43
Dereito da Empresa
138
19
20
Economía da Empresa: Dirección e Organización
146
16
15
Matemáticas I
63
164
18
Matemáticas II
88
139
51

2º Curso

Economía Mundial e Española
92
80
27
Microeconomía. Mercados e Competencia
201
30
11
Contabilidade Financeira I
138
55
5
Estatística e Introdución á Econometría
165
54
12
Introdución ao Márketing
122
38
13
Política Económica
164
11
16
Macroeconomía e Contorno Empresarial
134
37
11
Contabilidade Financeira II
120
87
24
Econometría
131
84
26
Teoría do Investimento
158
56
32

3º Curso

Teoría do Financiamento
123
51
4
Contabilidade de Xestión
129
2
5
Análise Económica das Organizacións
110
35
4
Investigación de Mercados
153
4
5
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I
139
5
5
Facenda Pública. Sistema Fiscal
89
53
16
Contabilidade das Operacións Societarias
107
62
32
Sistemas de Información para a Xestión Financeira da Empresa
137
0
3
Deseño Organizativo
131
1
6
Distribución Comercial
115
38
8

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
112
86
17
Contabilidade Directiva
113
15
5
Dirección Estratéxica e Política Empresarial II
184
32
6
Planificación Financeira
109
30
5
Dirección Comercial
147
1
1
Traballo Fin de Grao
165
0
156
Comportamento do Consumidor. Produtos e Marcas
21
1
3
Economía Sectorial Europea
15
0
1
Facenda Pública. Fiscalidade Empresarial Avanzada
13
0
1
Deseño de Sistemas de Información
16
0
1
Prácticas en Empresas
100
0
6

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

A banca española e a crise de 2008

A economía circular e a xestión de residuos

A Economía Sumerxida

A imposición sobre as grandes fortunas. Anomalía ou tendencia?

A influencia da publicidade, as promocións e as relacións públicas na intención de compra

A influencia do punto de venda do centro comercial no comportamento dos consumidores.

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: Un estudo dos hipermercados

A reconversión industrial: unha comparativa das cidades Ferrol, Cádiz e Cartaxena

A transición do turismo: do turismo de masas ao turismo sustentable

Acercamento teórico: O marketing sensorial no punto de venda

Análise da estructura financeira das pemes galegas

Análise da Viabilidade do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Análise da viabilidade dun proxecto empresarial: Hotel Boutique de cervexa

Análise do Banco Santander

Análise do produto político en Guitiriz: eleccións 2015-2023

Análise do produto político en Guitiriz: eleccións 2015-2023

Análise e uso das estratexias do marketing dixital. Investigación das preferencias do consumidor.

Análise económico - financeiro: Migasa Aceites S.L.U.

Análise estratéxica externa das empresas do sector TIC en España

Análise Estratéxico no Sector Tecnolóxico.

ApS en Economía Doméstica Responsábel e Conciencia Climática: Impacto na Xuventude

Cardano: un estudo da revolución blockchain e as criptomoedas

Cómo afecta o marketing aos RRHH e vivceversa. Unha relación bidireccional

Comportamento de compra “online” e “offline” na distribución omnicanal

Crise, reestruturación e unión bancaria

Crise, reestruturación e Unión Bancaria

Desafíos e transformacións que expón a fiscalidade da economía dixital. Caso de estudo: Booking.com

Efectos do salario mínimo na economía española

Evolución do marketing político

Explorando o Marketing 5.0: Implicacións empresariais da implementación de sistemas de IA no sector retallista

Factores do investimento en protección ambiental. O sector da madeira e a cortiza en España (2000-2020)

Harmonización fiscal na Unión Europea e competencia fiscal entre Estados membros

IA, información falsa e desinformación na era dixital

Impostos sobre o turismo en España e países da Unión Europea.

Influencers virtuais: conceptualización, desafíos e oportunidades a través dunha revisión sistemática da literatura

Innovación na industria téxtil

Investimento en opcións: a Ratio Put Spread en comparación coa Opción Put Longa

Investimento en opcións: a Ratio Put Spread en comparación coa Opción Put Longa

Leccións aprendidas da crise de 2008. Análise das súas causas e as medidas adoptadas cara unha banca máis resiliente.

Liderado e Maiorías Absolutas: Unha Comparativa entre González, Aznar e Rajoy

Marco teórico básico do sector asegurador

Marketing Digital. Análise da importancia das redes sociais nas marcas.

Marketing dixital e redes sociais

Marketing Dixital. Aplicación das novas tendencias dixitais a unha marca nativa dixital.

Marketing e branding deportivo: posicionamento, xestión da marca e xeración de valor. Estratexia de marketing de Estrella Galicia a través do RC Deportivo de la Coruña, Moto GP e Fórmula 1

Marketing mix no loft do Complexo Residencial Mirador das Dunas, Corralejo

A adaptación da fiscalidade ante o avance da robótica e a automatización

A compra de marcas do distribuidor e marcas do fabricante no contexto actual

A comunicación a través de Instagram e os influencers no sector da moda.

A comunicación do marketing político nas redes sociais. Caso Vox

A crise financeira do 2008

A elección do consumidor a través dos cinco sentidos: o marketing sensorial

A exclusión financeira na población xove

A figura do influencer e o papel que xoga no comportamento do consumidor: a aproximación ao caso español

A financiación da Seguridade Social

A Fiscalidade Enerxética na Unión Europea

A fiscalidade na Economía Dixital. Un caso particular: Spotify.

A importancia da nostalxia para o consumidor.

A imposición sobre a riqueza nos sistemas fiscais modernos

A imposición sobre a riqueza nos sistemas fiscais modernos

A imposición sobre o patrimonio neto: Xustificación, análise comparado, configuración e debates en torno ao IP en España.

A influencia das 'celebridades' no comportamento de compra de marcas e produtos deportivos

A influencia das 'celebridades' no comportamento do consumidor

A influencia do etiquetado no comportamento de compra: unha aproximación ao sector alimentario

A influencia do factor sostible na performance dos fondos de investimento

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor

a influencia do punto de venda no comportamento do consumidor: unha aproximación aos grandes almacéns

A Intelixencia Artificial no marketing turístico: Consideracións teóricas e ferramentas de aplicación

A omnicanalidade no sector da moda rápida

A Transformación administrativa da Comarca da Terra Chá

A tributación como solución aos problemas de saúde pública

A volta do Estado intervencionista. A Unión Europea ante as últimas crises.

Albergue 'O Castelo'

Análise da Dobre Imposición Xurídica Internacional

Análise da Empresa Familiar: características e estudo do caso real de BV Coruña S.L.

Análise da innovación constante como factor de éxito. Estratexia de Amazon.com

Análise da Internacionalización da Hostalaría Española

Análise da Investigación, Desenvolvemento e Innovación das empresas galegas.

Análise da viabilidade dun parque eólico en Galicia

Analise da viabilidade dun proxecto empresarial: Moas CrossFit

Análise de eficiencia da xestión económico-financeira dun Concello: Narón

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial

Análise de viabilidade dun proxecto empresarial: compañía aérea de viaxes rexionales con sede en A Coruña

Análise de viabilidade dun taller floral en A Coruña

Análise de viabilidade dunha empresa do sector da construcción

Análise do desenvolvemento sostible na industria da moda rápida

Análise do entorno xenérico e sectorial da panadería

Análise do sector bancario a partir da crise de 2008

Análise do sector do automóbil en España

Análise e investigación sobre indicadores de saúde e recursos médicos e sanitarios dos residentes chineses

Análise matemático-financeiro de produtos bancarios, centrado en préstamos

Análise sobre a composición do gasto público

Análise sobre a sustentabilidade no sector da vivenda.

As estratexias e métricas do Inbound Marketing. Caso práctico Kings League

As Redes Sociais como Instrumento de Marketing Dixital para as Empresas

Benestar subxectivo e mercado de traballo en España: o problema do desemprego.

Business Intelligence, tratamiento de la información aplicando el Big Data

Business Intelligence, tratamiento de la información aplicando el Big Data

Calidade percibida das marcas brancas e marcas do productor

Celebración do XX Congreso do Partido Comunista Chinés

Certificado de Calidade Medioabiental

Competencia en mercados baseada en plataformas dixitais. Amazon como matchmaker

Consecuencias do Covid-19 nas estruturas organizativas das empresas

Cosmética ecolóxica: percepción e hábitos dos consumidores

Crise bancaria de 2008: orixe, desenvolvemento e unión bancaria.

Crise Subprime e Crise Actual: Análise e Perspectivas

Crise, reestruturación e Unión Bancaria

Da moda sostible a moda circular. Casos de estudo: Ecoalf y elPulpo

Desigualdade de xénero na directiva dos diferentes sectores empresariais

Discapacidade e emprego en España: análise da situación laboral do colectivo con discapacidade.

Economía circular. Un cambio hacia o modelo circular na Unión Europea e España

Elaboración e valoración dun plan de empresa: Transporte de mercadorías por estrada

Equipos virtuais e o síndrome de burnout. Un estudo sobre o traballo virtual e o seu impacto na saúde laboral

Estratexia de Marketing Ecoalf

Estratexias de fidelización e dixitalización. Análise do programa de recompensas da empresa Carrefour.

Estratexias de marketing no contexto do metaverso. Unha visión dende distintos sectores.

Estratexias de mercadotecnia experiencial, sensorial e emocional no contorno offline e en liña. O caso de Netflix.

Estrutura financeira de Abanca

Estudo da Bolsa de Valores en Colombia.

Estudo da viabilidade dun plan de negocio: Unha planta hidropónica en Galicia

Estudo de viabilidade dunha oficina técnica dedicada ao interiorismo en iates de luxo

Evolución do urbanismo na cidade da Coruña durante a segunda mitade do século XX. A influencia das actividades comerciais.

Factores psicolóxicos do consumidor e o comercio local

Felicidade no traballo, enfocado ao mundo do deporte

Fomento do desenvolvemento sostible a través da educación financeira. Un estudo práctico a través dun proxecto de Aprendizaxe-Servizo

Impacto e xestión do teletraballo en entornos laborais

Implantación dun SICo nunha PEME

Implantación dunha tenda de venta online

Implantación dunha tenda en liña

Implantación dunha tenda en liña

Implantación dunha tenda en liña de venta de medias ecolóxicas

Implantación dunha tenda en liña. Venta de teléfonos móbiles e accesorios

Implantación dunha tenda online. Venda de produtos gourmet.

Implantación dunha tenda online. Venta de equipacións de atletismo personalizadas.

Implementación da tecnoloxía Blockchain no sistema fiscal

Imposto de sucesións e doazóns en España

Impostos cedidos en España: evolución orzamentaria e análise normativa nas Comunidades Autónomas importantes

Internacionalización ducha empresa de distribución de peixe conxelado

Investimento con opcións: Iron Condor Longo.

Investimento en opcións: Diferencial baixista de opcións call

Investimento en opcións: Ratio Call Backspread

Investimento en opcións: Ratio Call Spread

Investimento en opcións: Spread alcista con opcións put

Investimento en opcións: Straddle curto en comparación cunha call curta

Investimento en opcións: Strangle de posicións longas

Marketing aplicado ó sector pesqueiro: Asociación de Armadores de Cerco de Galicia

Marketing conversacional e Intelixencia Artificial: proposta de chatbot para a ruta 'O Camiño dos Faros' da Costa da Morte (Galicia)

Marketing de cidades aplicado á comarca da Coruña: A empresa coma principal cliente

Marketing de videoxogos: Visibilidade nas plataformais dixitais

Marketing Dixital

Marketing dixital no sector da moda

Marketing dixital: marketing de influencia

Marketing dixital: xestión do marketing nas redes sociais

Marketing emocional e nostálxico. O retromarketing no sector da moda.

Marketing en redes sociais aplicado a marcas de roupa emerxentes

Marketing en redes sociais: crise de reputación

Marketing Político e análise das estratexias de comunicación (Os candidatos á Alcaldía de Monforte de Lemos 28 de maio de 2023)

Marketing político e redes sociais

Marketing Territorial: Galicia Calidade

Marketing Turístico e Turismo Sostible. Caso de estudo: A Coruña

Modelo de negocio dun Food Truck

Modelos de negocio de economía circular

Neobancos. Comparativa coa banca tradicional

Neuromarketing. Chegar ao consumidor a través das emocións.

Neuromarketing. O marketing emocional a través do Real Club Deportivo de A Coruña

Neuromarketing: aproximación teórica e estudo empírico a través de bases de datos

Neuromarketing: Unha nova forma de coñecer e chegar ao consumidor

O Camiño da Industria Láctea cara a Sustentabilidade

O comercio electrónico e a sua fiscalidade

O comportamento de compra dos "millennials" cara productos e marcas de electrónica

O comportamento do consumidor cara as marcas do distribuidor e as marcas de fabricante

O fenómeno da feminización da migración no mercado laboral español.

O gran salto. A transición urbana en España de 1950 a 1975.

O illamento social e os seus efectos sobre a saúde da poboación

O neuromarketing e a súa aplicación en políticas antitabaco

O papel das redes sociais nas estratexias de comunicación das empresas, o exemplo de Decathlon

O proceso de deslocalización fabril do sector textil e o seu impacto en Galicia

O proceso de urbanización de Galicia durante o periodo preindustrial (1750 - 1900)

O retromarketing e a súa aplicación no sector da moda

O sector bancario a partir da crise do 2008. Causas, consecuencias e leccións da recesión.

O sistema de pensións en España

O traballo femenino na industria conserveira de Galicia de 1880 ata 1959

O valor das marcas de luxo para os consumidores: Análise da marca Balenciaga

O valor das marcas de luxo: Como crea valor Hermès para o consumidor?

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU vinculados á economía responsable, aplicados no ámbito educativo. Estudo realizado nun IES a través da metodoloxía ApS

Perspectivas Económicas Feministas: Análise das Políticas e da Brecha de Xénero en Europa

Plan de negocio para unha casa de turismo rural

Plan de negocio: Escola de Navegación Abarloar

Plan de Negocios de Productos Terceiros no e-commerce de Nanos

Plan de viabilidade dunha empresa comercializadora de madeira

Plan de viabilidade: Implantación dunha tenda en liña para SNEAKERS N2

Posibilidades de desenvolvemento do E-Commerce nun entorno local

Prácticas fiscais abusivas a nivel internacional

Psicoloxía do consumidor: Efecto Zeigarnik no mercado.

Reporte de sostenibilidade empresarial: O caso Inditex

Retos de omnicanalidade e sostenibilidade no retail alimentario.

Retribución flexible desde a organización e a fiscalidade

Retromarketing ou marketing de nostalxia. O retro nas prataformas dixitais e o caso de Stranger Things.

Sector Bancario en España: Transformacións recentes e situación actual

Shiba Inu: A evolución do valor de SHIB

Sistema de pensións en España e o reto da sustentabilidade

Sistemas de representación política e equidade electoral

Teoría da axencia na empresa familiar

Teoría da axencia na empresa familiar

Teoría da axencia na empresa familiar

Teoría da axencia na empresa familiar

Teoría Monetaria Austríaca e Fraude Bancario

Tributación e saúde. O sector público e as bebidas con alto contido en azucre

Valor de marca das marcas de luxo: Unha aproximación ao caso Gucci

Valoración de proxectos de investimento

Webrooming e Showrooming. O comportamento de compra no contexto de omnicanalidade

Webrooming e Showrooming: O comportamento do consumidor no contexto da distribución multicanle.

¿Estamos preparados para a mobilidade sostible?

A adaptación da industria do fast fashion despois da pandemia do COVID-19

A calidade de vida na Unión Europea

A calidade percibida das marcas do distribuidor e marcas do fabricante

A campaña electoral de Donald Trump no 2016

A corrupción en España, datos e transcendencia económica. Ética e moral da corrupción

A Economía Circular

A economía circular

A economía colaborativa no sector turístico: implicacións fiscais das plataformas de aloxamento

A estrutura socioeconómica alemá na República de Weimar

A figura da muller na educación e no traballo

A importancia da economía doméstica para os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

A importancia de fomentar a educación financeira entre a xunventude

A importancia do Marketing de Influencers na xestión empresarial

A imposición sobre transaccións dixitáis e financeiras. Unha tendencia de fiscalidade estrutural ou conxuntural?

A influencia da educación no crecemento económico. Unha revisión da literatura

A influencia do punto de venda e a publicidade no comportamento do consumidor: unha aproximación ao sector da distribución alimentaria

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor. Unha aproximación ao formato do supermercado

A influencia do punto de venda no comportamento do consumidor. Unha aproximación ao sector da moda

A influencia do punto de venta no comportamento dos consumidores: un estudio sobre os supermercados

A limitación á deducibilidade dos gastos financieiros como medida antielusión

A nova imposición: transaccións financieiras

A política de vivenda durante o franquismo 1939-1975

Actitudes fronte ó emprendemento social. O caso da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña

Análise aplicado dunha estratexia basada en opcións financeiras: Short Put Butterfly

Análise comparada do investimento en vivenda e o investimento en fondos

Análise da criptomoneda Litecoin

Análise das condicións de vida en España mediante a enquisa do Instituto Nacional de Estadística

Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de produtos bancarios dende unha perspectiva financeira

Análise de viabilidade dun restaurante: “Ke Pollos”

Análise de viabilidade dunha residencia de anciáns

Análise do comportamento do consumidor no ámbito online

Análise do sector do transporte marítimo en Grecia

Análise do sector editorial desde unha perspectiva de crise: do átomo ao bit

Análise do valor de marca para os consumidores: Unha aproximación á marca de distribuidor Hacendado

Análise dunha combinación de opcións financeiras: Long Iron Butterfly

Análise económico-financeira do Sector Hoteleiro

Análise económico-financeiro de Gadis e Froiz

Análise en profundidade das eleccións municipais do Concello de Negreira desde o punto de vista do marketing político

Análise estratéxica do sector téxtil

Aproximación á Igualdade de Oportunidades. Incidencia no mercado laboral español

As caixas de aforro galegas na segunda metade do século XIX (1842-1913)

As caixas de aforros tras a crisis bancaria de 2008

As Entidades Titulares de Valores Estranxeiros

As transformacións urbanas en Galicia dende a chegada da democracia ata a crise Covid

Atraer ao consumidor a través dos sentidos: merchandising das tendas a granel

Bases para a definición dun plan de marketing para unha protectora de animais

Bases para a elaboración dun plan de marketing para promocionar a actividade deportiva municipal

Competencia en mercados baseados en Plataformas Dixitais

Competencia no mercado das plataformas dixitales: Sector téxtil

Comportamento de Compra na Economía Circular. A Aceptación dos Produtos Reciclados

Comportamento do consumidor e dixitalización. Tendencias a partir do Covid-19

Creación de empresas. A importancia da educación financieira

Crise bancaria e reestruturación do sistema financeiro

Crise e reforma do sistema bancario en España

Criterios e estratexias de segmentación das marcas de distribuidor na industria alimentaria: o caso de Carrefour

Desenvolvemento e valoración dun plan de empresa: Floraría

Desenvolvemento Económico na Galicia rural: Plan de Viabilidade dun Complexo Deportivo Ecuestre

Distribución marxinal en liña: A compra de produtos de segunda man a través de internet

Esgotamento da baía coruñesa: Análise do crecemento urbano-portuario e influencia económica do porto na vida da cidade da Coruña

Estratexias de marketing experiencial, sensorial e emocional

Estratexias omnicanal en moda. O caso Gucci

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Long Put Synthetic Straddle

Estudo dunha estratexia de investimento con opcións financeiras: Short Synthetic Call Straddle

Estudo e evolución do gasto sanitario na OCDE. Caso de España

Evolución do marketing no mundo do deporte

Fin da Guerra Fría, análise económica das consecuencias

Finanzas cuantitativas: instrumentos derivados

Fiscalidade e actividade turística. Economía colaborativa e tasa turística

Fiscalidade no ámbito inversor. Estudo sobre a vivenda, accións e criptomonedas

Fiscalización das big tech na Unión Europea

Galacteum e as estratexias empresariais

Impacto do Covid-19 na Liga de Fútbol Profesional

Impacto do Covid-19 nas cadeas de suministro automotrices

Implantación de una tienda online

Implantación de unha tenda online: Accesorios para Mascotas

Implantación dunha tenda de venta on line

Implantación dunha tenda de venta online

Implantación dunha tenda en liña. Venda de produtos gourmet Garum

Implantación dunha tenda on line

Implantación dunha tenda online

Implantación dunha Tenda Online

Implantación dunha tenda online. Venta de produtos relacionados co running

Implantación dunha tenda online.Venta de produtos de pádel

Imposición sobre as bebidas azucaradas

Industria Turística e Mercado Inmobiliario. Acceso á Vivenda en Lisboa

Influencer marketing e publicidade: o rol das estratexias de creación de contidos en Instagram

Influencia da publicidade e das promocións de venta no comportamento do consumidor

Influencia das TIC no mercado laboral español

Instagram como ferramenta de comunicación no sector da moda de luxo. O caso de Loewe e Gucci

Inversión con opcións financeiras: Bear spread con opcións put

Investimento con opcións financeiras: Bull Call Spread

Investimento con opcións financeiras: Short Call Butterfly

Investimento con opcións financeiras: straddle comprado

Macroinfluencers e marca persoal. Análise da súa estratexia de marketing para o éxito profesional

Marketing de influencia en Instagram, a nova estratexia de publicidade

Marketing deportivo na industria do fútbol. A influencia do patrocinio

Marketing dixital e figura do influencer en redes sociais. Caso Ibai Llanos

Marketing dixital e plataformas de streaming. Twitch

Marketing dixital, redes sociais e o comportamento do consumidor

Marketing dixital. Redes sociais e influencers

Marketing experiencial, sensorial e emocional: un análisis en hoteles e restaurantes

Marketing Político, Eleccións xerais novembro 2019

Marketing político: a participación dos xoves en política

Márketing territorial: a cidade de Lugo

Modelo de control de gestión para unha empresa distribuidora ao por menor de joyería

Modelo de control de xestión para unha empresa loxística

Negocios dixitais e marketplaces

Neuromarketing gastronómico

Neuromarketing. A importancia do marketing sensorial

Neuromarketing: antecedentes, situación actual e perspectivas de futuro

O comportamento de compra dos productos ecolóxicos nun contexto de confinamento

O desempeño das redes sociais no sector turístico: o caso de TripAdvisor

O impacto da Segunda Guerra Mundial en Europa. Consecuencias e medidas a favor da recuperación e integración europea

O impacto económico dos Xogos Olímpicos do ano 1992 sobre a cidade de Barcelona. Emprego, transporte e turismo

O método de desconto de fluxos de caixa aplicado á valoración de unha empresa hoteleira

O papel do marketing en situacions de crise, a crise do COVID-19

O papel do marketing en situacións de crise: función estratéxica e operativa na reactivación económica. Sector moda: tendas online e físicas Comportamento do consumidor

O problema da dobre imposición internacional: Os Convenios de Dobre Imposición. Convenio entre España e Estados Unidos

O proceso de elaboración de información financeira aplicado a unha empresa hoteleira

O retromarketing e a súa aplicación ao sector da alimentación

O Rol do Neuromarketing na identificación das claves do comportamento do consumidor

O sistema de información contable e financeira nunha PEME: automatización de tareas

O sistema financeiro español e a crise do 2008

O uso da xeopolítica como instrumento de marketing político: Eleccións en Francia

O valor da marca para o consumidor: Estudo da marca Nike

O valor da marca para o consumidor: estudo do caso Decathlon

O valor das marcas de luxo: Estudo de Louis Vuitton

Os movementos obreiros e a desigualdade social en España entre finais do século XIX e 1936

Plan de Negocio: Carsharing eléctrico en Galicia

Plan de negocio: tenda de zapatillas

Pobreza e exclusión social na España actual: a Enquisa de Condicións de Vida no ano da covid-19

Posicionamento web dos destinos turísticos

Proceso de creación dunha marca e xestión da súa imaxe

Retos do sistema financieiro español

Riscos e ambiente laboral fronte a salario e duración do contrato na aceptación dun emprego

Sector Bancario en España: Tranformacións recentes e situación actual

Selección ducha carteira de inversión a través do modelo de Markowitz

Sistema de pensións en España

Sistemas de custo aplicados ao sector hoteleiro: Un exercicio práctico de simulación

Sustentabilidade: Economía azul e Economías sociais

Taller de mantemento e reparación de automóbiles

Tecnoloxías para a xestión integrada de inventarios en moda rápida: hibridación de puntos de venda en Zara

Tendencias e retos do sistema bancario a través dos grandes bancos españois

Tributación e saúde. O sector público e as bebidas con alto contido en azucre

Unha experiencia real: crear un club de pádel en Abu Dhabi

Utilidade dos informes de auditoría. Caso do FC Barcelona

Vigo: o comezo da cidade industrial de Galiza. Análise do desenvolvemento industrial da cidade de 1910 a 1920

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 180