Grao en Economía

2022/2023 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vicepresidente
Barreiro Viñán, José Manuel
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Blanco Louro, Amalia
Vogal PDI
Montes Solla, Paulino
Vogal PDI
García Rodríguez, Rafael María
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Otero Jimenez, Laura
Vogal Estudante
Solleiro Sánchez, Pablo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Martínez Filgueira, Xosé Manuel
Vogal PDI
Rey Graña, María Carlota
Vogal PDI
Longarela Ares, Ángeles María
Vogal PDI
Puime Guillén, Félix
Vogal PDI
Enríquez Díaz, Joaquín
Vogal PDI
Cuervo Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Mejuto Pérez, Jacobo
Vogal Estudante
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Fernández Rodríguez, María Teresa
Vogal Coordinadora de Título
Gago Cortés, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Babío, Nuria Begoña
Vogal Coordinadora de Título
Alló Pazos, María
Vogal Coordinadora de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 367
Homes 2022/2023 217
Mulleres 2022/2023 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 20.360
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 15.240
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 3.168
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.956
% créditos repetidos 2022/2023 25,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,49

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 1.694
Homes 2022/2023 972
Mulleres 2022/2023 722
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 89.260
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 65.690
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 15.280
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 8.294
% créditos repetidos 2022/2023 26,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 52,69

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 390
Homes 2021/2022 235
Mulleres 2021/2022 155
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 21.680
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 16.370
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.648
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.662
% créditos repetidos 2021/2022 24,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 55,58
Taxa de evaluación 2021/2022 83,64
Taxa de éxito 2021/2022 72,87
Taxa de rendemento 2021/2022 60,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 78,72
Taxa de graduación 2017/2018 36,08
Taxa de abandono 2019/2020 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 1.793
Homes 2021/2022 1.021
Mulleres 2021/2022 772
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 92.950
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 71.800
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 14.620
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 6.533
% créditos repetidos 2021/2022 22,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 51,84
Taxa de evaluación 2021/2022 84,24
Taxa de éxito 2021/2022 71,67
Taxa de rendemento 2021/2022 60,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 407
Homes 2020/2021 249
Mulleres 2020/2021 158
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 23.110
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 19.130
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.130
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.854
% créditos repetidos 2020/2021 17,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 56,79
Taxa de evaluación 2020/2021 86,53
Taxa de éxito 2020/2021 75,79
Taxa de rendemento 2020/2021 65,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 79,28
Taxa de graduación 2016/2017 43,56
Taxa de abandono 2018/2019 11,36

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.868
Homes 2020/2021 1.092
Mulleres 2020/2021 776
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 97.890
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 79.790
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.698
% créditos repetidos 2020/2021 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 52,4
Taxa de evaluación 2020/2021 86,47
Taxa de éxito 2020/2021 76,97
Taxa de rendemento 2020/2021 66,55

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
42
47
10
Historia Económica
54
52
17
Socioloxía
76
13
5
Análise das Operacións Financeiras
27
85
31
Principios de Macroeconomía
74
33
22
Estatística I
52
35
33
Dereito da Empresa
59
13
23
Economía da Empresa: Dirección e Organización
56
16
25
Matemáticas I
42
101
23
Matemáticas II
39
64
36

2º Curso

Economía Mundial
51
28
9
Microeconomía e Mercados
44
4
18
Política Económica
40
26
13
Estatística II
49
32
16
Historia Económica de España
45
21
5
Economía Española
41
14
15
Macroeconomía
34
20
16
Políticas Económicas Sectoriais
51
4
17
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
53
12
8
Contabilidade
50
11
10

3º Curso

Principios de Facenda Pública
58
8
1
Econometría I
87
10
19
Teoría Microeconómica
52
43
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
95
3
7
Integración Económica e Economía Europea
74
8
3
Facenda Pública
54
4
5
Econometría II
78
14
21
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
63
6
2
Teoría Económica Internacional
51
48
12
Economía Rexional: Economía de Galicia
70
5
1

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
50
14
10
Análise Económica das Organizacións
59
5
2
Organización Industrial Europea
62
0
2
Finanzas
46
11
6
Marketing
53
10
3
Finanzas Internacionais
20
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
21
0
1
Investigación de Mercados
11
0
0
Fiscalidade das Operacións Financeiras
14
0
1
Prácticas en Empresas
33
0
2
Traballo Fin de Grao
53
0
65

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
98
21
10
Historia Económica
70
49
17
Socioloxía
75
13
12
Análise das Operacións Financeiras
52
77
11
Principios de Macroeconomía
32
49
22
Estatística I
51
35
37
Dereito da Empresa
67
10
21
Economía da Empresa: Dirección e Organización
55
19
20
Matemáticas I
29
99
18
Matemáticas II
53
52
36

2º Curso

Economía Mundial
85
27
16
Microeconomía e Mercados
90
4
2
Política Económica
75
17
2
Estatística II
60
26
23
Historia Económica de España
94
11
4
Economía Española
71
8
7
Macroeconomía
57
25
14
Políticas Económicas Sectoriais
73
15
4
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
67
15
17
Contabilidade
62
13
6

3º Curso

Principios de Facenda Pública
59
6
1
Econometría I
68
33
11
Teoría Microeconómica
47
41
4
Política Monetaria e Sistema Financeiro
69
22
9
Integración Económica e Economía Europea
46
9
3
Facenda Pública
63
1
4
Econometría II
46
22
22
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
74
6
2
Teoría Económica Internacional
43
39
13
Economía Rexional: Economía de Galicia
55
10
5

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
55
15
4
Análise Económica das Organizacións
70
3
0
Organización Industrial Europea
68
2
2
Finanzas
60
11
6
Marketing
64
0
4
Finanzas Internacionais
28
0
1
Mercados e Intermediarios Financeiros
26
0
0
Investigación de Mercados
25
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
32
0
0
Prácticas en Empresas
34
0
1
Traballo Fin de Grao
55
1
62

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
98
29
12
Historia Económica
89
41
8
Socioloxía
85
1
2
Análise das Operacións Financeiras
76
35
19
Principios de Macroeconomía
101
7
10
Estatística I
81
19
17
Dereito da Empresa
90
3
3
Economía da Empresa: Dirección e Organización
84
2
4
Matemáticas I
100
50
16
Matemáticas II
91
31
28

2º Curso

Economía Mundial
58
38
11
Microeconomía e Mercados
72
5
4
Política Económica
66
13
6
Estatística II
60
17
16
Historia Económica de España
70
20
6
Economía Española
84
6
5
Macroeconomía
82
2
9
Políticas Económicas Sectoriais
75
6
2
Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría
76
2
10
Contabilidade
70
5
2

3º Curso

Principios de Facenda Pública
64
0
4
Econometría I
64
35
17
Teoría Microeconómica
70
18
3
Política Monetaria e Sistema Financeiro
59
21
6
Integración Económica e Economía Europea
63
1
1
Facenda Pública
66
0
3
Econometría II
76
19
10
Macroeconomía. Crecemento e Dinámica
65
7
3
Teoría Económica Internacional
83
17
8
Economía Rexional: Economía de Galicia
61
0
1

4º Curso

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
61
6
7
Análise Económica das Organizacións
55
4
1
Organización Industrial Europea
52
0
1
Finanzas
53
1
7
Marketing
53
0
2
Finanzas Internacionais
19
0
0
Mercados e Intermediarios Financeiros
25
0
0
Investigación de Mercados
18
0
1
Fiscalidade das Operacións Financeiras
21
0
0
Prácticas en Empresas
23
0
1
Traballo Fin de Grao
72
0
53

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Introdución aos índices de poder e aplicacións

Inversores institucionais: problemas de axencia e concentración horizontal

Marketing de experiencias e comportamento de compra dos consumidores en centros comerciais. O caso Marineda City

Márketing Dixital aplicado ás redes sociais

Marketing político: Aplicación na comunidade autónoma de Galicia

Marketing, Neuroeconomía e Neuromarketing: unha breve revisión teórica

O impacto do Covid-19 no transporte marítimo de mercadorías. Análise dos cambios producidos na concentración dos portos españois por mor da pandemia

O papel dos Bancos Centrais na xestión da crisis do 2008 e da COVID-19

O papel dos influencers no marketing dixital

O sector farmacéutico global. Unha análise dos datos financieiros

O sistema de pensións en España: unha análise dende a perspectiva de xénero

Os modelos do Benestar en Suecia e España: unha análise comparativa a través do gasto

Patróns de especialización da economía canaria e mecanismos de resiliencia á luz da crise provocada pola COVID-19

Redes sociais aplicadas o E-commerce. Unha ferramenta innovadora para potenciar as vendas online

Reestruturación bancaria e exclusión financeira

Social Media aplicada ao M-Commerce e ao consumidor

Turismo MICE na cidade da Coruña. Situación do turismo de reunións e estratexia de comunicación

Un exame da 'Crisis Fiscal do Estado' con aplicación ao caso español

Un exame da relación da Teoría Monetaria Moderna coa aplicación de políticas da Reserva Federal e o Banco Central Europeo

Unha aplicación dos supostos da crise fiscal do estado en España: 1978-2021

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 90