Grao en Bioloxía

2024/2025 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Lage, Andrés
Presidente
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vicepresidenta
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Platas Iglesias, Carlos
Vogal PDI
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal PDI
Gelpi Santos, María
Vogal Estudante
Castellano Santana, Raúl
Vogal Estudante
Hernández Piñeiro, Victor
Vogal Estudante
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro
Vilariño Barreiro, María Teresa
Presidenta
Martínez Lage, Andrés
Vicepresidente
Domínguez Pérez, Montserrat
Secretaria
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Bao Casal, Roberto
Vogal PDI
Ares Fandiño, Xoana
Vogal Estudante
Villar Philippon, Pablo Germán
Vogal Estudante
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinadora de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinadora de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Gonzalez Castro, Maria Jose
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinadora de Título
Folgueira Otero, Mónica
Vogal Coordinadora de Título
Couceiro López, Lucía
Vogal Coordinadora de Título
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Vázquez García, Digna
Vogal Coordinadora de Título
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro
Rodríguez Belmonte, María Esther
Presidenta
Martínez Lage, Andrés
Vicepresidente
Couceiro López, Lucía
Secretaria
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Freire Picos, María Ángeles
Vogal PDI
González Tizón, Ana María
Vogal PDI
Álvarez Bermúdez, María José
Vogal PDI
Bernal Pita Da Veiga, María de los Ángeles
Vogal PDI
Domínguez Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Lamas Criado, Ibán
Vogal PDI
Rodríguez Roiloa, Sergio
Vogal PDI
Fernández Rodríguez, Nuria
Vogal PDI
Álvarez Bermúdez, María José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Lado Liñares, Marcos
Vogal PDI
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal PDI
Soto Lamas, Ángela
Vogal Estudante
Costoya Sánchez, Eva María
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 334
Homes 2023/2024 131
Mulleres 2023/2024 203
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 14.630
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 2.508
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 1.428
% créditos repetidos 2023/2024 21,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 55,58

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 877
Homes 2023/2024 384
Mulleres 2023/2024 493
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 50.070
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 39.840
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.684
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.552
% créditos repetidos 2023/2024 20,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 57,1

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 336
Homes 2022/2023 130
Mulleres 2022/2023 206
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 18.530
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 14.360
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.838
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.326
% créditos repetidos 2022/2023 22,47
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,14
Taxa de evaluación 2022/2023 91,16
Taxa de éxito 2022/2023 77,23
Taxa de rendemento 2022/2023 70,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 88,12
Taxa de graduación 2018/2019 52,87
Taxa de abandono 2020/2021 13,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 932
Homes 2022/2023 413
Mulleres 2022/2023 519
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 51.590
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 41.690
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 6.569
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 3.332
% créditos repetidos 2022/2023 19,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 55,36
Taxa de evaluación 2022/2023 90,43
Taxa de éxito 2022/2023 78,7
Taxa de rendemento 2022/2023 71,17

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 363
Homes 2021/2022 141
Mulleres 2021/2022 222
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 19.450
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 15.560
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 3.192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 696
% créditos repetidos 2021/2022 19,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,59
Taxa de evaluación 2021/2022 88,71
Taxa de éxito 2021/2022 78,65
Taxa de rendemento 2021/2022 69,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 91,7
Taxa de graduación 2017/2018 52,94
Taxa de abandono 2019/2020 8,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 948
Homes 2021/2022 408
Mulleres 2021/2022 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 50.670
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 41.100
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 7.608
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.965
% créditos repetidos 2021/2022 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 53,45
Taxa de evaluación 2021/2022 89,46
Taxa de éxito 2021/2022 78,76
Taxa de rendemento 2021/2022 70,46

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
62
35
3
Física
50
36
15
Matemáticas
67
29
19
Xeoloxía
74
0
3
Estatística
45
56
13
Xeografía Física
76
11
5
Citoloxía
70
15
2
Histoloxía
61
20
10
Bioquímica I
64
38
27
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
57
37
5

2º Curso

Organografía Microscópica
60
27
7
Bioquímica II
51
31
6
Microbioloxía
69
11
8
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
59
14
7
Xenética
47
28
28
Botánica Sistemática: Criptogamia
63
35
1
Fisioloxía Vexetal I
61
30
11
Fisioloxía Vexetal II
69
10
8
Zooloxía I
61
45
0
Zooloxía II
65
42
16

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
7
1
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
16
0
1
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
35
0
0
Citoxenética
5
1
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
4
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
19
1
2
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
54
5
1
Sostibilidade e Conservación da Fauna
12
0
1
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
54
3
3
Etoloxía
30
1
2
Ecoloxía Humana
67
0
0
Ecotoxicoloxía
14
0
0
Paleobioloxía
30
5
1
Análise de Datos en Bioloxía
15
0
0
Edafoloxía
3
0
0
Traballo de Fin de Grao
46
0
31
Prácticas Externas I
27
0
0
Prácticas Externas II
29
0
0

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
45
6
1
Técnicas en Microbioloxía
38
4
3
Xenética Molecular
39
14
8
Xenética de Poboacións e Evolución
46
26
3
Botánica Sistemática: Fanerogamia
55
8
1
Fisioloxía Vexetal Aplicada
52
2
5
Fisioloxía Animal I
50
3
3
Fisioloxía Animal II
53
3
4
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
49
2
5
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
49
5
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
74
26
7
Física
64
34
11
Matemáticas
40
38
22
Xeoloxía
80
3
4
Estatística
55
40
12
Xeografía Física
75
8
11
Citoloxía
78
22
2
Histoloxía
66
13
11
Bioquímica I
54
40
22
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
82
22
6

2º Curso

Organografía Microscópica
45
28
9
Bioquímica II
27
20
6
Microbioloxía
55
10
6
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
46
12
9
Xenética
43
39
24
Botánica Sistemática: Criptogamia
42
32
1
Fisioloxía Vexetal I
45
35
13
Fisioloxía Vexetal II
55
15
18
Zooloxía I
55
23
15
Zooloxía II
43
36
20

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
18
0
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
26
0
2
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
32
0
3
Citoxenética
17
1
2
Xeografía Botánica: Xeobotánica
7
0
2
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
24
2
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
61
4
7
Sostibilidade e Conservación da Fauna
34
1
3
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
64
3
8
Etoloxía
39
1
2
Ecoloxía Humana
71
0
1
Ecotoxicoloxía
21
2
2
Paleobioloxía
28
3
4
Análise de Datos en Bioloxía
29
1
0
Edafoloxía
7
0
1
Traballo de Fin de Grao
79
1
31
Prácticas Externas I
43
0
0
Prácticas Externas II
37
0
1

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
46
7
3
Técnicas en Microbioloxía
58
6
6
Xenética Molecular
54
13
14
Xenética de Poboacións e Evolución
39
23
6
Botánica Sistemática: Fanerogamia
49
10
7
Fisioloxía Vexetal Aplicada
50
5
9
Fisioloxía Animal I
45
9
7
Fisioloxía Animal II
45
11
4
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
61
7
4
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
54
7
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Química
53
34
6
Física
32
32
7
Matemáticas
46
20
14
Xeoloxía
65
2
2
Estatística
50
24
10
Xeografía Física
62
10
7
Citoloxía
61
27
4
Histoloxía
63
7
9
Bioquímica I
43
23
18
Introdución á Botánica: Botánica Xeral
57
30
5

2º Curso

Organografía Microscópica
49
24
2
Bioquímica II
81
1
7
Microbioloxía
56
13
3
Microbioloxía Aplicada e Control Microbiolóxico
59
15
5
Xenética
45
55
3
Botánica Sistemática: Criptogamia
56
19
5
Fisioloxía Vexetal I
39
34
8
Fisioloxía Vexetal II
43
35
5
Zooloxía I
21
29
22
Zooloxía II
21
41
15

4º Curso

Bioloxía do Desenvolvemento
16
2
1
Fundamentos Bioquímicos de Biotecnoloxía
32
1
0
Microbioloxía e Biotecnoloxía Ambiental
42
2
1
Citoxenética
23
0
0
Xeografía Botánica: Xeobotánica
11
0
0
Resposta das Plantas en Condicións Adversas
37
0
0
Biodiversidade Animal e Medio Ambiente
61
7
5
Sostibilidade e Conservación da Fauna
52
1
2
Adaptacións Funcionais da Fauna ao Medio
64
14
7
Etoloxía
41
1
0
Ecoloxía Humana
91
0
2
Ecotoxicoloxía
29
2
2
Paleobioloxía
42
2
2
Análise de Datos en Bioloxía
26
0
1
Edafoloxía
16
0
0
Traballo de Fin de Grao
82
0
28
Prácticas Externas I
5
0
6
Prácticas Externas II
8
0
4

3º Curso

Bioquímica e Bioloxía Molecular
83
6
1
Técnicas en Microbioloxía
61
8
4
Xenética Molecular
56
12
17
Xenética de Poboacións e Evolución
60
20
5
Botánica Sistemática: Fanerogamia
61
15
4
Fisioloxía Vexetal Aplicada
69
5
4
Fisioloxía Animal I
88
7
4
Fisioloxía Animal II
67
16
2
Ecoloxía I: Individuos e Ecosistemas
75
16
9
Ecoloxía II: Poboacións e Comunidades
68
14
3

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao

Proxecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares para detectar centola na dieta dos seus depredadores.

Proxecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares para detectar centola na dieta dos seus depredadores.

Proxecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares para detectar centola na dieta dos seus depredadores.

Proxecto de investigación: Aplicación de marcadores moleculares para detectar centola na dieta dos seus depredadores.

Resposta da clonal Carpobrotus edulis á dispoñibilidade de nutrientes: unha comparación entre hábitats.

Revisión bibliográfica sobre o papel dos microorganismos nas enfermidades neurodexenerativas.

Revisión bibliográfica: Aplicacións dos bacteriófagos como axentes antibacterianos na industria agroalimentaria

Revisión bibliográfica: Biodegradación de plásticos convencionais e produción de bioplásticos por microorganismos.

Revisión bibliográfica: Formación e funcións das vesículas bacterianas

Revisión bibliográfica: Mecanismos de resistencia a antibióticos en bacterias. Tratamentos alternativos.

Revisión bibliográfica: O singular sistema de visión da familia Gyrinidae

Seguimento de polinizadores no campus de Elviña

Silenciamento do xen MSN en células de ovario tumorais

Sistema planta-solo en especies invasoras: efecto da concentración de sílice no crecemento de Cortaderia selloana

Tabaco e alcohol: análise do perfil do consumidor en Galicia

Testando a hipótese de diversidade-invasibilidade: un traballo experimental coa invasora clonal Carpobrotus edulis

Toxicidade de contaminantes emerxentes farmacéuticos sobre a microalga modelo Chlamydomonas reinhardtii

Xenética das huellas dactilares e o seu uso na identificación forense de individuos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2023/2024
Oferta xeral 63