Máster Universitario en Enxeñaría Mariña

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Louzán Lago, Felipe
Presidente
Salgado Don, Alsira
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
Freire Piñeiro, Ramón
Vogal PDI
Bouzón Otero, Rebeca
Vogal PDI
Rodríguez Arós, Ángel Daniel
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Vidal Mogín, Cristina
Vogal Estudante
Couce Rodríguez, Carlos
Vogal Estudante
Díaz Díaz, Elisa
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro
Louzán Lago, Felipe
Presidente
Romero Gómez, Manuel
Vicepresidente
Santos Couceiro, Rafael
Secretario/a
García Dopico, María Victoria
Vogal PDI
Baaliña Insua, Álvaro
Vogal PDI
Blanco Rojo, Noelia
Vogal Estudante
Trillo Villar, Raquel
Vogal Estudante
Torres Labandeira, María Jesús
Vogal PAS
Romero Gómez, Javier
Vogal Coordinador de Título
López Varela, Pablo
Vogal Coordinador de Título
Orosa García, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Pérez Canosa, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pousada Esparza, María del Pilar
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 37
Homes 2019/2020 35
Mulleres 2019/2020 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.083
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 864
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 99
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 120
% créditos repetidos 2019/2020 20,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 29,27
Taxa de evaluación 2019/2020 73,68
Taxa de éxito 2019/2020 95,49
Taxa de rendemento 2019/2020 70,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 79,77
Taxa de graduación 2018/2019 80
Taxa de abandono 2017/2018 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 440
Homes 2019/2020 375
Mulleres 2019/2020 65
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 21.710
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 13.420
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.822
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 4.476
% créditos repetidos 2019/2020 38,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,35
Taxa de evaluación 2019/2020 73,24
Taxa de éxito 2019/2020 86,91
Taxa de rendemento 2019/2020 63,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 32
Homes 2018/2019 30
Mulleres 2018/2019 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 945
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 687
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 159
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 99
% créditos repetidos 2018/2019 27,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,53
Taxa de evaluación 2018/2019 73,97
Taxa de éxito 2018/2019 94,85
Taxa de rendemento 2018/2019 70,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,74
Taxa de graduación 2017/2018 45
Taxa de abandono 2016/2017 13,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 460
Homes 2018/2019 387
Mulleres 2018/2019 73
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 23.170
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.290
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 3.906
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.975
% créditos repetidos 2018/2019 34,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,37
Taxa de evaluación 2018/2019 69,93
Taxa de éxito 2018/2019 82,41
Taxa de rendemento 2018/2019 57,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 41
Homes 2017/2018 40
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.410
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.143
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 222
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 45
% créditos repetidos 2017/2018 18,94
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 34,39
Taxa de evaluación 2017/2018 77,45
Taxa de éxito 2017/2018 98,08
Taxa de rendemento 2017/2018 75,96
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,91
Taxa de graduación 2016/2017 47,83
Taxa de abandono 2015/2016 31,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 484
Homes 2017/2018 416
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 24.580
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.490
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.251
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.831
% créditos repetidos 2017/2018 32,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,78
Taxa de evaluación 2017/2018 71,78
Taxa de éxito 2017/2018 82,93
Taxa de rendemento 2017/2018 59,52

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
10
0
3
Enxeñaría de Mantemento
10
0
3
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
13
0
4
Control Avanzado de Sistemas Marinos
14
5
4
Equipos e Servicios Marítimos
12
1
3

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
19

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
3
0
0
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
3
0
0
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
12
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
3
0
0
Mecánica de Materiais
12
0
2
Xestión Empresarial Marítima
3
0
2
Inspección e Sociedades de Clasificación
7
0
2
Combustión
10
0
2
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
7
0
2
Operación e Deseño de Buques LNG
6
0
2
Tecnoloxía Off-Shore
8
0
2
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
7
0
1
Xestión da Innovación na Enxeñaría Mariña
9
0
3
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
8
0
2
Deseño de Intercambiadores de Calor
10
0
1

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
12
0
0
Enxeñaría de Mantemento
11
0
0
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
13
0
3
Control Avanzado de Sistemas Marinos
9
5
5
Equipos e Servicios Marítimos
13
1
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
7
0
24

Materias Optativas

Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
1
0
0
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
11
0
1
Deseño de Servizos Marítimos
4
0
0
Mecánica de Materiais
7
0
2
Xestión Empresarial Marítima
7
0
1
Inspección e Sociedades de Clasificación
5
0
0
Combustión
3
0
2
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
11
0
1
Operación e Deseño de Buques LNG
4
0
0
Tecnoloxía Off-Shore
8
0
3
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
6
0
4
Xestión da Innovación na Enxeñaría Mariña
6
0
0
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
11
0
1
Deseño de Intercambiadores de Calor
7
0
3

Superado Non superado Non presentado

Materias Obrigatorias

Instalacións de Propulsión
17
0
2
Enxeñaría de Mantemento
21
0
2
Instalacións Eléctricas de Propulsión Mariña
20
0
5
Control Avanzado de Sistemas Marinos
17
2
7
Equipos e Servicios Marítimos
18
0
5

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
15
0
19

Materias Optativas

Técnicas Computacionais Aplicadas á Enxeñaría Mariña
1
0
0
Optimización e Deseño de Sistemas Enerxéticos
1
0
1
Enerxías Alternativas aplicadas á Enxeñaría Mariña
17
0
2
Deseño de Servizos Marítimos
1
0
3
Mecánica de Materiais
13
0
4
Xestión Empresarial Marítima
16
2
1
Inspección e Sociedades de Clasificación
8
0
0
Combustión
4
0
0
Formación de Contaminantes e Impacto Ambiental
16
0
1
Operación e Deseño de Buques LNG
9
0
1
Tecnoloxía Off-Shore
14
1
4
Integración de Sistemas Mariños con PLCs
15
0
5
Xestión da Innovación na Enxeñaría Mariña
4
0
0
Xestión da Seguridade e Recursos a Bordo
18
0
1
Deseño de Intercambiadores de Calor
4
0
3

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 20