Máster Universitario en Edificación Sostible

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lamas López, Valentín
Presidente
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Secretario
Iglesias Maceiras, Álvaro José
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro
Lamas López, Valentín
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidenta
Pérez Ordóñez, Juan Luis
Secretario
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Funes García, Paloma
Vogal Estudante
Santalla Santiso, Alicia
Vogal Estudante
Alonso Fernández, María Del Carmen
Vogal PAS
Robles Sánchez, Susana
Vogal Coordinadora de Título
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Alonso Fernández, María Del Carmen
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 56
Homes 2022/2023 26
Mulleres 2022/2023 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 2.124
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.854
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 147
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 123
% créditos repetidos 2022/2023 12,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 37,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 332
Homes 2022/2023 164
Mulleres 2022/2023 168
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 13.780
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 10.040
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 2.278
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 1.465
% créditos repetidos 2022/2023 27,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 41,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 66
Homes 2021/2022 30
Mulleres 2021/2022 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 2.223
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 1.884
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 252
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 87
% créditos repetidos 2021/2022 15,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 33,68
Taxa de evaluación 2021/2022 60,73
Taxa de éxito 2021/2022 98,89
Taxa de rendemento 2021/2022 60,05
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 90,71
Taxa de graduación 2020/2021 42,86
Taxa de abandono 2019/2020 12,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 343
Homes 2021/2022 173
Mulleres 2021/2022 170
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 14.880
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 10.600
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 2.476
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.809
% créditos repetidos 2021/2022 28,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 43,38
Taxa de evaluación 2021/2022 64,83
Taxa de éxito 2021/2022 80,23
Taxa de rendemento 2021/2022 52,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 49
Homes 2020/2021 22
Mulleres 2020/2021 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.875
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.677
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 180
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 18
% créditos repetidos 2020/2021 10,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 38,27
Taxa de evaluación 2020/2021 67,84
Taxa de éxito 2020/2021 99,53
Taxa de rendemento 2020/2021 67,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 94,24
Taxa de graduación 2019/2020 43,75
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 345
Homes 2020/2021 182
Mulleres 2020/2021 163
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 14.350
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 10.280
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.959
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 2.114
% créditos repetidos 2020/2021 28,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 41,6
Taxa de evaluación 2020/2021 67,13
Taxa de éxito 2020/2021 81,16
Taxa de rendemento 2020/2021 54,49

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 30