Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

2020/2021 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Martínez Buján, Raquel
Presidente/a
Santiago Gómez, Elvira
Secretario/a
Golías Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Pérez Caramés, Antía
Vogal PDI
Diz Reboredo, Carlos
Vogal PDI
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Vogal PDI
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Clemente Díaz, Miguel Manuel
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Piñeiro Aguiar, Eleder
Vogal Coordinador/a de Título
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinador/a de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador/a de Título
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal Coordinador/a de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administrador/a do centro
Martínez Buján, Raquel
Presidente/a
Santiago Gómez, Elvira
Secretario/a
Golías Pérez, Montserrat
Vogal PDI
Massó Lago, Matilde
Vogal PDI
Pérez Caramés, Antía
Vogal PDI
Rodríguez Teijeiro, Ariadna
Vogal PDI
Suárez Grimalt, Laura
Vogal PDI
Diz Reboredo, Carlos
Vogal PDI
Lojo Yáñez, Rocío
Vogal Estudante
Falce Castro, Paula Alexandra
Vogal Estudante
Míguez Hernández, Lucía
Vogal PAS
Cruzado Beitia, Íñigo
Vogal PAS
Piñeiro Aguiar, Eleder
Vogal Coordinador/a de Título
Fernández Suárez, Mónica Belén
Vogal Coordinador/a de Título
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal Coordinador/a de Título
Rodríguez Rodríguez, María del Carmen
Vogal Coordinador/a de Título
López-Cortón Díaz, Beatriz
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 78
Homes 2020/2021 12
Mulleres 2020/2021 66
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 3.941
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 3.809
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 90
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 42
% créditos repetidos 2020/2021 3,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 50,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 549
Homes 2020/2021 202
Mulleres 2020/2021 347
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 29.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 26.380
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 1.655
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.095
% créditos repetidos 2020/2021 9,44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,06

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 62
Homes 2019/2020 8
Mulleres 2019/2020 54
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 3.068
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.816
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 201
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 51
% créditos repetidos 2019/2020 8,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 49,48
Taxa de evaluación 2019/2020 89,63
Taxa de éxito 2019/2020 99,78
Taxa de rendemento 2019/2020 89,44
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,24
Taxa de graduación 2017/2018 74,29
Taxa de abandono 2017/2018 11,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 504
Homes 2019/2020 195
Mulleres 2019/2020 309
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 26.840
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 22.510
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 2.795
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 1.535
% créditos repetidos 2019/2020 16,13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,26
Taxa de evaluación 2019/2020 89,06
Taxa de éxito 2019/2020 93,75
Taxa de rendemento 2019/2020 83,5

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 69
Homes 2018/2019 13
Mulleres 2018/2019 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.459
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.303
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 6
% créditos repetidos 2018/2019 4,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,13
Taxa de evaluación 2018/2019 84,22
Taxa de éxito 2018/2019 99,18
Taxa de rendemento 2018/2019 83,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,35
Taxa de graduación 2016/2017 63,64
Taxa de abandono 2016/2017 9,09

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 512
Homes 2018/2019 212
Mulleres 2018/2019 300
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 27.140
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.340
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.622
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.181
% créditos repetidos 2018/2019 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,01
Taxa de evaluación 2018/2019 80,99
Taxa de éxito 2018/2019 89,59
Taxa de rendemento 2018/2019 72,56

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas Sociais en Perspectiva Comparada
26
0
1
Austeridade e Precariedade na Era da Globalización
25
0
1
Modelos de Provisión do Benestar
25
0
0
Dimensión Ética e Procesos Educativos na Acción Social
25
0
0
Pobreza e Desigualdade: Debates, Medicións e Identificación de Grupos en Risco de Exclusión
26
1
0
Identidade, Alteridade e Interseccionalidade
24
0
2
Fontes de Información e Técnicas Estatísticas para a Análise das Políticas Sociais
25
0
2
Técnicas Cualitativas para a Análise dos Discursos e as Realidades Sociais
26
0
2
Deseño, Xestión e Avaliación de Políticas Sociais
24
0
0
Investigación-Acción Participativa, Acción Comunitaria e Xestión das Organizacións Sociais
24
0
0
Prácticas Externas
14
0
2
Deseño de Proxectos e Traballos de Investigación
22
0
2
Taller de Actualización e Transferencia
23
0
2

Módulo de Especialización de Migracións Internacionais

Integración e Convivencia Intercultural
8
0
3
Políticas Migratorias e Dereito das Migracións
8
0
3
Historia e Teorías dos Movementos Migratorios
10
0
2
O Modelo Migratorio Español
8
0
3
Cooperación, Migración e Desenvolvemento
7
0
3
Migracións e Mercado de Traballo
9
0
4

Módulo de Especialización de Xénero e Políticas de Igualdade

Historia das Teorías Feministas
12
0
0
Xénero, Traballo e Coidados
12
0
0
Xénero e Sexualidade. Desafíos e Respostas
13
0
0
Distintas Formas de Violencia contra as Mulleres
12
0
0
Orientación Socioeducativa para a Igualdade
12
0
0
Políticas de Igualdade
12
0
0

Módulo de Especialización de Envellecemento e Transformacións Familiares

Cambios Sociodemográficos e Territoriais
2
0
0
Políticas de Atención ás Persoas Maiores
2
0
0
Diversidade Familiar, Relacións Interxeracionais e Mediación Familiar
2
0
0
Intervención Socioeducativa con Persoas Maiores
2
0
0
Aspectos Socioeconómicos da Vellez
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
22
0
12

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas Sociais en Perspectiva Comparada
23
0
3
Austeridade e Precariedade na Era da Globalización
22
0
4
Modelos de Provisión do Benestar
22
0
3
Dimensión Ética e Procesos Educativos na Acción Social
24
0
2
Pobreza e Desigualdade: Debates, Medicións e Identificación de Grupos en Risco de Exclusión
25
1
0
Identidade, Alteridade e Interseccionalidade
23
0
4
Fontes de Información e Técnicas Estatísticas para a Análise das Políticas Sociais
23
0
4
Técnicas Cualitativas para a Análise dos Discursos e as Realidades Sociais
20
3
4
Deseño, Xestión e Avaliación de Políticas Sociais
24
0
3
Investigación-Acción Participativa, Acción Comunitaria e Xestión das Organizacións Sociais
24
0
1
Prácticas Externas
12
0
3
Deseño de Proxectos e Traballos de Investigación
28
0
2
Taller de Actualización e Transferencia
28
0
3

Módulo de Especialización de Migracións Internacionais

Integración e Convivencia Intercultural
10
0
1
Políticas Migratorias e Dereito das Migracións
12
0
1
Historia e Teorías dos Movementos Migratorios
9
0
2
O Modelo Migratorio Español
10
0
1
Cooperación, Migración e Desenvolvemento
10
0
1
Migracións e Mercado de Traballo
7
0
4

Módulo de Especialización de Xénero e Políticas de Igualdade

Historia das Teorías Feministas
14
0
2
Xénero, Traballo e Coidados
15
0
2
Xénero e Sexualidade. Desafíos e Respostas
15
0
3
Distintas Formas de Violencia contra as Mulleres
14
0
2
Orientación Socioeducativa para a Igualdade
16
0
2
Políticas de Igualdade
16
0
2

Módulo de Especialización de Envellecemento e Transformacións Familiares

Cambios Sociodemográficos e Territoriais
6
0
0
Políticas de Atención ás Persoas Maiores
6
0
1
Diversidade Familiar, Relacións Interxeracionais e Mediación Familiar
6
0
0
Intervención Socioeducativa con Persoas Maiores
6
0
0
Aspectos Socioeconómicos da Vellez
6
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
23
0
17

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Disciplinas Obrigatorias

Políticas Sociais en Perspectiva Comparada
31
0
2
Austeridade e Precariedade na Era da Globalización
31
0
5
Modelos de Provisión do Benestar
33
0
1
Dimensión Ética e Procesos Educativos na Acción Social
32
1
3
Pobreza e Desigualdade: Debates, Medicións e Identificación de Grupos en Risco de Exclusión
31
1
1
Identidade, Alteridade e Interseccionalidade
31
0
5
Fontes de Información e Técnicas Estatísticas para a Análise das Políticas Sociais
30
0
4
Técnicas Cualitativas para a Análise dos Discursos e as Realidades Sociais
30
0
5
Deseño, Xestión e Avaliación de Políticas Sociais
28
0
5
Investigación-Acción Participativa, Acción Comunitaria e Xestión das Organizacións Sociais
33
0
4
Prácticas Externas
17
0
1
Deseño de Proxectos e Traballos de Investigación
28
0
1
Taller de Actualización e Transferencia
27
0
2

Módulo de Especialización de Migracións Internacionais

Integración e Convivencia Intercultural
7
0
0
Políticas Migratorias e Dereito das Migracións
7
0
0
Historia e Teorías dos Movementos Migratorios
6
0
0
O Modelo Migratorio Español
6
0
0
Cooperación, Migración e Desenvolvemento
6
0
0
Migracións e Mercado de Traballo
6
0
1

Módulo de Especialización de Xénero e Políticas de Igualdade

Historia das Teorías Feministas
17
0
2
Xénero, Traballo e Coidados
16
0
2
Xénero e Sexualidade. Desafíos e Respostas
15
1
2
Distintas Formas de Violencia contra as Mulleres
17
0
2
Orientación Socioeducativa para a Igualdade
15
0
3
Políticas de Igualdade
16
0
2

Módulo de Especialización de Envellecemento e Transformacións Familiares

Cambios Sociodemográficos e Territoriais
9
0
1
Políticas de Atención ás Persoas Maiores
8
0
2
Diversidade Familiar, Relacións Interxeracionais e Mediación Familiar
10
0
1
Intervención Socioeducativa con Persoas Maiores
9
0
1
Aspectos Socioeconómicos da Vellez
9
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster (TFM)
18
0
9

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30