Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

2023/2024 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Mariz Pérez, Rosa María
Presidenta
Moss, Sarah Louise
Vicepresidenta
Pérez García, Antonia
Secretaria
Caamaño Franco, Iria
Vogal PDI
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Vogal PDI
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Fernandes González, Juan Tomás
Vogal Estudante
Forja Ramos, José Carlos
Vogal PAS
Martín Cancela, Elena
Vogal Coordinadora de Título
Mariz Pérez, Rosa María
Presidenta
Caamaño Franco, Iria
Vicepresidenta
Pérez García, Antonia
Secretaria
Rivas Iglesias, Carlos Alberto
Vogal PDI
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Fernández Fernández, Javier Luis
Vogal PDI
Roget García, Verónica
Vogal Estudante
Fernandes González, Juan Tomás
Vogal Estudante
Undabeitia Rojo, Eva María
Vogal PAS
Martín Cancela, Elena
Vogal Coordinadora de Título
Forja Ramos, José Carlos
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 3
Homes 2023/2024 1
Mulleres 2023/2024 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 180
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 180
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 0
% créditos repetidos 2023/2024 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 60

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 282
Homes 2023/2024 93
Mulleres 2023/2024 189
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 13.940
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 11.740
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 1.656
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 552
% créditos repetidos 2023/2024 15,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 49,45

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 342
Homes 2022/2023 110
Mulleres 2022/2023 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 16.190
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 13.940
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 1.776
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 480
% créditos repetidos 2022/2023 13,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 47,35
Taxa de evaluación 2022/2023 86,75
Taxa de éxito 2022/2023 86,31
Taxa de rendemento 2022/2023 74,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 320
Homes 2021/2022 91
Mulleres 2021/2022 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 15.310
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 13.700
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.431
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 180
% créditos repetidos 2021/2022 10,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 47,85
Taxa de evaluación 2021/2022 85,56
Taxa de éxito 2021/2022 84,09
Taxa de rendemento 2021/2022 71,94