Máster Universitario en Arquitectura

2023/2024 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Presidente
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vicepresidente
López Salas, Estefanía
Secretaria
Hermida González, Luis
Vogal PDI
Rodríguez Seijo, José Manuel
Vogal PDI
Prieto López, Juan Ignacio
Vogal PDI
Conde García, Jesús
Vogal PDI
Martín Gutiérrez, Emilio
Vogal PDI
Agrasar Quiroga, Fernando
Vogal PDI
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Vidal Araujo, Rosana
Vogal Estudante
Torreiro Carro, Alba
Vogal Estudante
López-Cortón Díaz, Beatriz
Vogal PAS
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Presidente
Bermúdez Graíño, José Manuel
Vicepresidente
López Salas, Estefanía
Secretaria
Castro García, Óscar
Vogal PDI
Rodríguez Álvarez, Jorge
Vogal PDI
Picallos Alló, Olalla
Vogal Estudante
Vazquez Abelenda, Noelia
Vogal Estudante
Carballal Graña, Susana
Vogal PAS
Creus Andrade, Juan José
Vogal Coordinador de Título
García Fontán, Cristina
Vogal Coordinadora de Título
Abelleira Doldán, Miguel Alberto
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Cheda, José Benito
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 18
Homes 2023/2024 2
Mulleres 2023/2024 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 897
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 780
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 117
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 0
% créditos repetidos 2023/2024 13,04
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 49,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2021/2022 2,27

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2023/2024 740
Homes 2023/2024 288
Mulleres 2023/2024 452
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2023/2024 39.750
Créditos en 1ª matrícula 2023/2024 29.120
Créditos en 2ª matrícula 2023/2024 6.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2023/2024 3.873
% créditos repetidos 2023/2024 26,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2023/2024 53,71

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 98
Homes 2022/2023 38
Mulleres 2022/2023 60
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 3.744
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 2.472
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 840
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 432
% créditos repetidos 2022/2023 33,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 38,2
Taxa de evaluación 2022/2023 67,23
Taxa de éxito 2022/2023 98,69
Taxa de rendemento 2022/2023 66,35
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2022/2023 69,98
Taxa de graduación 2021/2022 43,18
Taxa de abandono 2020/2021 3,13

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 827
Homes 2022/2023 343
Mulleres 2022/2023 484
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 41.980
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 29.250
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 7.908
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 4.821
% créditos repetidos 2022/2023 30,32
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 50,76
Taxa de evaluación 2022/2023 75,99
Taxa de éxito 2022/2023 78,05
Taxa de rendemento 2022/2023 59,31

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 107
Homes 2021/2022 53
Mulleres 2021/2022 54
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 3.813
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 2.328
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 1.146
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 339
% créditos repetidos 2021/2022 38,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 35,64
Taxa de evaluación 2021/2022 63,73
Taxa de éxito 2021/2022 97,53
Taxa de rendemento 2021/2022 62,16
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 72,58
Taxa de graduación 2020/2021 70,31
Taxa de abandono 2019/2020 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 819
Homes 2021/2022 349
Mulleres 2021/2022 470
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 26.720
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 9.084
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 4.346
% créditos repetidos 2021/2022 33,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 49,02
Taxa de evaluación 2021/2022 73,04
Taxa de éxito 2021/2022 78,83
Taxa de rendemento 2021/2022 57,58

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2022/2023
Oferta xeral 90