Máster Universitario en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos

2021/2022 · 120 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Barrientos Rodríguez, Víctor
Presidente
Fernández Ruíz, Jesús
Secretario
González Fonteboa, María Belén
Vogal PDI
Novales Ordax, Margarita
Vogal PDI
Rey Muñiz, Samuel
Vogal Estudante
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
Ares Ríos, Daniel
Vogal Estudante
Martínez Lage, María Isabel
Presidenta
Vázquez González, Ana María
Vicepresidenta
Roel Vilas, María del Pilar
Secretaria
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Vogal PDI
Sande González-Cela, José
Vogal PDI
Doeijo Fernández, Samuel
Vogal Estudante
García Álvarez, Jaime
Vogal Estudante
Vázquez González, Julia
Vogal PAS
Vázquez González, Ana María
Vogal Coordinadora de Título
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 63
Homes 2020/2021 45
Mulleres 2020/2021 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 2.312
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.961
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 207
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 144
% créditos repetidos 2020/2021 15,18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 36,69
Taxa de evaluación 2020/2021 86,5
Taxa de éxito 2020/2021 93,32
Taxa de rendemento 2020/2021 80,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 86,17
Taxa de graduación 2018/2019 73,91
Taxa de abandono 2018/2019 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 458
Homes 2020/2021 340
Mulleres 2020/2021 118
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 20.130
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 13.410
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 2.832
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 3.894
% créditos repetidos 2020/2021 33,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 43,96
Taxa de evaluación 2020/2021 61,72
Taxa de éxito 2020/2021 81,55
Taxa de rendemento 2020/2021 50,33

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 70
Homes 2019/2020 50
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 2.541
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 2.063
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 337,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 141
% créditos repetidos 2019/2020 18,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 36,3
Taxa de evaluación 2019/2020 88,19
Taxa de éxito 2019/2020 93,51
Taxa de rendemento 2019/2020 82,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 85,67
Taxa de graduación 2017/2018 84,62
Taxa de abandono 2017/2018 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 478
Homes 2019/2020 347
Mulleres 2019/2020 131
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 22.140
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 12.720
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 3.960
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 5.466
% créditos repetidos 2019/2020 42,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,32
Taxa de evaluación 2019/2020 70,7
Taxa de éxito 2019/2020 85,05
Taxa de rendemento 2019/2020 60,13

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 92
Homes 2018/2019 69
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 3.452
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 2.928
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 372
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 151,5
% créditos repetidos 2018/2019 15,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 37,52
Taxa de evaluación 2018/2019 90,31
Taxa de éxito 2018/2019 93,26
Taxa de rendemento 2018/2019 84,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 89,35
Taxa de graduación 2016/2017 76,47
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 542
Homes 2018/2019 385
Mulleres 2018/2019 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 24.790
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 14.280
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.911
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 5.604
% créditos repetidos 2018/2019 42,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,74
Taxa de evaluación 2018/2019 70,79
Taxa de éxito 2018/2019 76,82
Taxa de rendemento 2018/2019 54,38

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2020/2021
Oferta xeral 25