Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 36
Homes 2019/2020 17
Mulleres 2019/2020 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.746
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.710
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 24
% créditos repetidos 2019/2020 2,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 48,5
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 2,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.034
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 965
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.440
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.920
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.720
% créditos repetidos 2019/2020 26,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 53,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 42
Homes 2018/2019 20
Mulleres 2018/2019 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.680
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.632
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 18
% créditos repetidos 2018/2019 2,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 40
Taxa de evaluación 2018/2019 95,36
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 95,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 99,34
Taxa de graduación 2017/2018 89,74
Taxa de abandono 2016/2017 3,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 49
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.016
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.944
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 3,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 41,14
Taxa de evaluación 2017/2018 96,73
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 96,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 96,89
Taxa de graduación 2016/2017 90
Taxa de abandono 2015/2016 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
30
0
0
Xogo de Empresa
30
0
0
Prácticas en Empresas
25
0
1
Análise do Contorno
23
0
1
Dereito de Empresa
30
0
1
Dirección de Márketing
23
0
1
Dirección de Recursos Humanos
23
0
0
Dirección Financeira
23
0
1
Dirección Xeral
30
0
1
Xestión da Empresa Familiar
30
0
0
Sistemas de Información. Xestión das TIC
23
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
30
0
8

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
30
0
0
Xogo de Empresa
30
0
0
Prácticas en Empresas
23
0
0
Análise do Contorno
39
0
0
Dereito de Empresa
29
0
0
Dirección de Márketing
39
0
0
Dirección de Recursos Humanos
39
0
0
Dirección Financeira
39
0
0
Dirección Xeral
29
0
0
Xestión da Empresa Familiar
29
0
0
Sistemas de Información. Xestión das TIC
39
0
0

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
28
0
11

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas

Talleres de Directivos
29
0
1
Xogo de Empresa
29
0
1
Prácticas en Empresas
21
0
1
Análise do Contorno
29
0
1
Dereito de Empresa
29
0
1
Dirección de Márketing
29
0
1
Dirección de Recursos Humanos
29
0
1
Dirección Financeira
29
0
1
Dirección Xeral
29
0
1
Xestión da Empresa Familiar
29
0
1
Sistemas de Información. Xestión das TIC
29
0
1

Traballo de Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
26
0
11

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A Creación e Administración de Leite do Norte SCTA

A transformación dixital na empresa

A Xestión do Talento e o Compromiso en Temp0

Análise de escenarios financeiros da compañía Shems For Lighting

Análise do efecto COVID-19 na estratexia de RR.HH dunha cooperativa de traballo asociado

Análise económica-financeira de Mulabis incorporando incerteza

Análise para a internacionalización da empresa Mulabis Agencia Textil, S.L.

Como os contextos educativos moderan os comportamentos narcisistas?

Leite do Norte e a súa proposta para a circularización gandeira

Leite do Norte SCTA: elaboración de produtos lácteos ecolóxicos

Motivación do traballo no plan empresarial Temp0

Mulabis Agencia Textil S.L. e a moda sostible dentro do sector textil

RSC nas empresas familiares españolas

Tesouros Sagrados: Análise e implantación do Plan de Responsabilidade Social

A concentración no sector da distribución alimentaria polo miúdo

A internacionalización no sector da construción. Análise das principais empresas españolas.

A participación da muller na empresa familiar

Análise da viabilidade económico-financeira en situacións de incerteza da Editorial COREDI

Análise de proxectos para diversificación de investimentos

Análise de viabilidad económico-financieira da internacionalización dunha empresa do sector do recambio do automóvil

Análise dos sitios web dos balnearios galegos

Analise económica dunha empresa centrada no sector da restauración con presenza en internet

Análise económico-financieiro de Vitalsa S.L.

Analise financeira de Porto Magno

Big Data aplicado ás Operacións Financeiras no E-Commerce

Blockchain e Edición Dixital

Centro de adestramento deportivo ""RRSalud"

COLÚS S.L., particularidades da Empresa Familiar

Dixitalización da xestión da estratexia de RR.HH. nunha empresa de aluguer de vehículos eléctricos

Elaboración dun plan de marketing para a empresa D'Amarela

Estratexias de crecemento e de comunicación para o sector HVAC/R. O caso da empresa DAP Service Solutions

Estudo ambiental de D´Amarela

Grupo empresarial D´Amarela. Elaboración dun protocolo familiar

Imposto de Sociedades. Comparación entre España e Estados Unidos

O envellecemento poboacional e a sua positiva dimensión socioeconómica

O negocio familiar do grupo editorial

Plan de negocio de carsharing-O vehículo eléctrico como alternativa

Plataforma Dixital para promoción e comercialización da Comarca de O Salnés

Potenciación do transporte público na cidade de A Coruña

Produtos lácteos ecolóxicos: Canle de distribución. Caso práctico D’amarela

Proposta dun estudo do clima organizacional na empresa PORTO MAGNO. S.A.

Proxecto empresarial de unha minicentral hidroeléctrica no Río da Barra

Xestión estratéxica mediante o uso do Balance Scorecard no Proxecto Inmobiliario Porto Magno S.A.

Xuvenca: unha cooperativa de servizos agrogandeiros. Aplicación das novas tecnoloxías á mellora da rendibilidade económica da granxa.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30