Máster Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidente
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidente
Mariz Pérez, Rosa María
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Lado Sestayo, Rubén
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretario/a
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Ruíz Lamas, Fernando Carlos
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinador de Título
Peón Pose, David Olegario
Vogal Coordinador de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinador de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 34
Homes 2019/2020 16
Mulleres 2019/2020 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.458
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.368
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 66
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 24
% créditos repetidos 2019/2020 6,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 42,88
Taxa de evaluación 2019/2020 92,59
Taxa de éxito 2019/2020 97,33
Taxa de rendemento 2019/2020 90,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 92,72
Taxa de graduación 2018/2019 78,26
Taxa de abandono 2017/2018 8,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.046
Homes 2019/2020 1.071
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.200
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.620
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.900
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.690
% créditos repetidos 2019/2020 26,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,89
Taxa de evaluación 2019/2020 88,18
Taxa de éxito 2019/2020 85,09
Taxa de rendemento 2019/2020 75,03

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 41
Homes 2018/2019 18
Mulleres 2018/2019 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.596
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.398
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 162
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 36
% créditos repetidos 2018/2019 12,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 38,93
Taxa de evaluación 2018/2019 91,17
Taxa de éxito 2018/2019 97,94
Taxa de rendemento 2018/2019 89,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 75
Taxa de graduación 2017/2018 62,5
Taxa de abandono 2016/2017 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 33
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.539
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.449
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 5,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 46,64
Taxa de evaluación 2017/2018 88,69
Taxa de éxito 2017/2018 98,02
Taxa de rendemento 2017/2018 86,94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 69,31
Taxa de graduación 2016/2017 71,43
Taxa de abandono 2015/2016 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.070
Homes 2017/2018 1.068
Mulleres 2017/2018 1.002
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 112.800
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 84.620
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 16.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 11.350
% créditos repetidos 2017/2018 24,97
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,48
Taxa de evaluación 2017/2018 83,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,42
Taxa de rendemento 2017/2018 63,32

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
22
0
0
Procedimentos de Auditoría
20
2
0
Informes de Auditoría
20
2
0
Contabilidade Superior I
24
0
0
Contabilidade Superior II
23
0
0

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
23
0
0
Contabilidade Sectorial
21
0
0
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
23
0
0
Seminarios de Actualización Contable
23
0
0
Prácticas en Empresas I
14
1
0
Prácticas en Empresas II
14
1
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
1
17

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
Análise das Operacións Financeiras
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
11
0
1
Contabilidade de Sociedades
4
0
0
Dereito da Empresa
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
23
1
0
Procedimentos de Auditoría
23
1
1
Informes de Auditoría
23
1
1
Contabilidade Superior I
22
1
0
Contabilidade Superior II
23
0
0

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
24
0
1
Contabilidade Sectorial
23
0
1
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
23
0
0
Seminarios de Actualización Contable
23
0
0
Prácticas en Empresas I
12
0
3
Prácticas en Empresas II
12
0
3

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
16

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
Análise das Operacións Financeiras
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
13
0
1
Contabilidade de Sociedades
4
1
0
Dereito da Empresa
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo de Auditoría e Contabilidade

Fundamentos de Auditoría
22
2
0
Procedimentos de Auditoría
24
0
2
Informes de Auditoría
22
1
1
Contabilidade Superior I
22
0
1
Contabilidade Superior II
22
0
1

Módulo de Formación complementaria

Normas Internacionais de Información Financeira
22
1
0
Contabilidade Sectorial
23
0
2
Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría
23
0
0
Seminarios de Actualización Contable
22
0
0
Prácticas en Empresas I
13
0
4
Prácticas en Empresas II
13
0
4

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
17

Módulo de Complementos Formativos

Principios de Microeconomía
Estatística I
1
0
0
Análise das Operacións Financeiras
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
10
0
0
Contabilidade de Sociedades
4
1
0
Dereito da Empresa
1
0
0
Facenda Pública Española. Sistema Fiscal

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30