Máster Universitario en Banca e Finanzas

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
Muiño Vázquez, María Flora
Vicepresidenta
Mezo Balaca, Inés
Vicepresidenta
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
García Arthus, Emilia Luísa
Vogal PDI
Rungo, Paolo
Vogal PDI
Vilar Rodríguez, Margarita
Vogal PDI
Mariz Pérez, Rosa María
Vogal PDI
Cornes Herrero, Isabel
Vogal Estudante
Pedrouzo Miguélez, Sara
Vogal Estudante
López Dosil, Ana Belén
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro
Gómez Suárez, Manuel Alberto
Presidente
López Rodríguez, José
Vicepresidente
Lema Fernández, Carmen Socorro
Secretaria
Álvarez Domínguez, María América
Vogal PDI
Mourelle Espasandín, Estefanía
Vogal PDI
Teijeiro Álvarez, María Mercedes
Vogal PDI
Martínez Traba, Marta
Vogal PAS
Sánchez Sellero, María Carmen
Vogal Coordinadora de Título
Rodríguez Fernández, María Magdalena
Vogal Coordinadora de Título
Calo Blanco, Aitor
Vogal Coordinador de Título
Varela Candamio, Laura
Vogal Coordinadora de Título
Suárez Massa, María Isabel Ana
Vogal Coordinadora de Título
Lagoa Varela, María Dolores
Vogal Coordinadora de Título
Vara Arribas, Ricardo José
Vogal Coordinador de Título
Nodar Vázquez, José
Administrador do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 55
Homes 2020/2021 29
Mulleres 2020/2021 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.884
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.664
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 82
% créditos repetidos 2020/2021 11,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 34,25
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2018/2019 13,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 1.794
Homes 2020/2021 1.072
Mulleres 2020/2021 722
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 96.210
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 78.100
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 10.420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 7.696
% créditos repetidos 2020/2021 18,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 53,63

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 48
Homes 2019/2020 26
Mulleres 2019/2020 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.637
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.467
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 57
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 113
% créditos repetidos 2019/2020 10,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 34,1
Taxa de evaluación 2019/2020 90,47
Taxa de éxito 2019/2020 95,68
Taxa de rendemento 2019/2020 86,56
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2019/2020 89,98
Taxa de graduación 2018/2019 68,18
Taxa de abandono 2017/2018 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.044
Homes 2019/2020 1.069
Mulleres 2019/2020 975
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 108.100
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 79.550
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 16.870
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 11.660
% créditos repetidos 2019/2020 26,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,88
Taxa de evaluación 2019/2020 88,25
Taxa de éxito 2019/2020 85,17
Taxa de rendemento 2019/2020 75,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 50
Homes 2018/2019 29
Mulleres 2018/2019 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.480
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.278
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 91
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 111
% créditos repetidos 2018/2019 13,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 29,6
Taxa de evaluación 2018/2019 80,68
Taxa de éxito 2018/2019 92,38
Taxa de rendemento 2018/2019 74,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 92,47
Taxa de graduación 2017/2018 65
Taxa de abandono 2016/2017 38,1

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.097
Homes 2018/2019 1.127
Mulleres 2018/2019 970
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 110.700
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 80.590
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 18.640
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 11.480
% créditos repetidos 2018/2019 27,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,79
Taxa de evaluación 2018/2019 83,42
Taxa de éxito 2018/2019 74,83
Taxa de rendemento 2018/2019 62,43

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 30