Máster Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

2022/2023 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
Acín Villa, María Esperanza
Secretaria
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Vázquez Méndez, María Del Carmen
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro
Córdoba Rodríguez, Félix
Presidente
González Muñoz, Luís Fernando
Vicepresidente
González Muñoz, Luís Fernando
Secretario
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, María Esperanza
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
Vogal PDI
Alonso Ramos, Margarita María
Vogal PDI
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vogal PDI
Ledo Martínez, Jorge
Vogal PDI
Neira Sieira, David Manuel
Vogal Estudante
Rodríguez Seco, Lucía
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administradora do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 27
Homes 2022/2023 13
Mulleres 2022/2023 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 1.128
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 66
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 42
% créditos repetidos 2022/2023 9,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 41,78
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2020/2021 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2022/2023 750
Homes 2022/2023 210
Mulleres 2022/2023 540
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2022/2023 43.910
Créditos en 1ª matrícula 2022/2023 35.470
Créditos en 2ª matrícula 2022/2023 5.682
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2022/2023 2.754
% créditos repetidos 2022/2023 19,21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2022/2023 58,54

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 33
Homes 2021/2022 9
Mulleres 2021/2022 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 1.137
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 951
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 126
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 60
% créditos repetidos 2021/2022 16,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 34,45
Taxa de evaluación 2021/2022 81
Taxa de éxito 2021/2022 99,35
Taxa de rendemento 2021/2022 80,47
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2021/2022 89,78
Taxa de graduación 2020/2021 75
Taxa de abandono 2019/2020 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2021/2022 834
Homes 2021/2022 237
Mulleres 2021/2022 597
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2021/2022 47.630
Créditos en 1ª matrícula 2021/2022 40.060
Créditos en 2ª matrícula 2021/2022 5.879
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2021/2022 1.689
% créditos repetidos 2021/2022 15,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2021/2022 57,11
Taxa de evaluación 2021/2022 85,42
Taxa de éxito 2021/2022 79,43
Taxa de rendemento 2021/2022 67,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 33
Homes 2020/2021 12
Mulleres 2020/2021 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 1.263
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 1.083
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 153
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 27
% créditos repetidos 2020/2021 14,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 38,27
Taxa de evaluación 2020/2021 77,91
Taxa de éxito 2020/2021 96,04
Taxa de rendemento 2020/2021 74,82
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2020/2021 95,24
Taxa de graduación 2019/2020 65
Taxa de abandono 2018/2019 25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2020/2021 827
Homes 2020/2021 238
Mulleres 2020/2021 589
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2020/2021 47.150
Créditos en 1ª matrícula 2020/2021 41.980
Créditos en 2ª matrícula 2020/2021 3.263
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2020/2021 1.904
% créditos repetidos 2020/2021 10,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2020/2021 57,01
Taxa de evaluación 2020/2021 88,29
Taxa de éxito 2020/2021 84,79
Taxa de rendemento 2020/2021 74,86

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2021/2022
Oferta xeral 20