Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada

2020/2021 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título
Castro Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Bueno Palomino, Ana María
Vogal PDI
Espinosa Breen, Pablo Clemente
Vogal PDI
Fernández García, Rosa María
Vogal PDI
González Fernández, María Ángeles
Vogal PDI
López Larrosa, Silvia
Vogal PDI
Valle Arias, Antonio
Vogal PDI
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 25
Homes 2019/2020 5
Mulleres 2019/2020 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 1.158
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 1.128
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 6
% créditos repetidos 2019/2020 2,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 46,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2017/2018 4,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2019/2020 2.216
Homes 2019/2020 498
Mulleres 2019/2020 1.718
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2019/2020 117.300
Créditos en 1ª matrícula 2019/2020 109.000
Créditos en 2ª matrícula 2019/2020 4.823
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2019/2020 3.487
% créditos repetidos 2019/2020 7,09
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2019/2020 52,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 23
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.044
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.017
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 2,59
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 45,39
Taxa de evaluación 2018/2019 85,63
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 85,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,56
Taxa de graduación 2017/2018 76,19
Taxa de abandono 2016/2017 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.152
Homes 2018/2019 481
Mulleres 2018/2019 1.671
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 115.900
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 107.700
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.835
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.338
% créditos repetidos 2018/2019 7,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,13
Taxa de éxito 2018/2019 95,58
Taxa de rendemento 2018/2019 89,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 33
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.287
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.197
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 6,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39
Taxa de evaluación 2017/2018 95,57
Taxa de éxito 2017/2018 99,51
Taxa de rendemento 2017/2018 95,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,49
Taxa de graduación 2016/2017 85,71
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
16
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
15
0
2
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
16
0
1
Psicoloxía da Memoria
15
0
1
Psicoloxía Social Aplicada
15
0
1
Biopsicoloxía
16
0
1
Psicoloxía Clínica da Saúde
15
0
1
Benestar Psicolóxico
15
0
1
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
16
0
1
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
15
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
9
0
1
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
8
0
1
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
9
0
1
Lectura e Novas Tecnoloxías
8
0
1
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
9
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
9
0
0
Intervención Psicolóxica na Familia
8
0
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
9
0
0

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
6
0
2
Psicoloxía Social da Saúde
7
0
1
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
7
0
1
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
6
0
2
Psicofarmacoloxía
7
0
1
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
6
0
2
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
6
0
2
Investigación de Proceso en Psicoterapia
6
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
10

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
20
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
20
2
0
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
20
0
0
Psicoloxía da Memoria
21
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
21
0
0
Biopsicoloxía
20
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
21
0
0
Benestar Psicolóxico
22
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
20
0
0
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
21
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
17
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
18
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
17
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
16
0
2
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
16
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
18
0
1
Intervención Psicolóxica na Familia
18
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
18
0
1

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
2
0
0
Psicoloxía Social da Saúde
2
0
0
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
2
0
0
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
2
0
0
Investigación de Proceso en Psicoterapia
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
6

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
29
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
28
0
3
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
28
0
0
Psicoloxía da Memoria
30
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
30
0
0
Biopsicoloxía
31
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
29
0
0
Benestar Psicolóxico
27
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
28
0
0
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
28
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
26
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
25
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
26
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
27
0
1
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
28
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
26
0
1
Intervención Psicolóxica na Familia
26
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
26
0
2

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
0
0
2
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
1
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
0
0
2
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
25
0
14

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A dependencia emocional en adultos novos: estudo con poboación universitaria

Adicción aos videoxogos no alumnado de Educación Primaria que asiste a clases de apoio.

Análise das actitudes que presentan os adolescentes cara ó consumo de alcohol para deseñar un programa preventivo basado en técnicas de condicionamento avaliador

Autoconcepto en adultos en programas de deshabituación de consumo abusivo de alcohol

Avaliación dos procesos de escritura e proposta de intervención no alumnado de 3º de Educación Primaria

Capital psicolóxico e burnout no profesorado: un enfoque centrado na persoa

Depresión e variables asociadas na poboación inmigrante en España

Deseño dunha proposta de prescrición de tarefas escolares para estudantes de Educación Primaria

Disonancia cognitiva ante delitos sexuais de alta repercusión social

Efectos das aplicacións de citas e a desconexión moral sobre as actitudes

Efectos dunha intervención TIC sobre a lectura nun caso de implante coclear.

Efectos dunha intervención TIC sobre un caso con sintomatoloxía disléxica.

Fortalezas persoais e afrontamento do estrés académico universitario.

Incidencia da prescripción semanal de tarefas para casa sobre a autorregulación da aprendizaxe

Influencia dos rasgos oscuros de personalidade sobre a interacción social negativa convencional vs. online.

Os problemas de conducta en nenos/as adoptados

Proposta dun programa xenérico de recursos humanos baseado en competencias en canto á análise e descrición de cargos, avaliación do desempeño e plan de capacitación

Relación entre a xestión motivacional e o compromiso escolar en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Relacións familia-escola: crenzas dos orientadores

Triada Escura e Burnout nos profesionais de atención directa en saúde mental.

Autoeficacia, autorregulación e rendemento en Educación Infantil

Burnout en grupos afectados pola distancia da casa familiar en situación de risco

Culpa, vergoña e procrastinación

Efecto do estilo parental percibido na orientación a metas do alumnado na ES

Influencia das variables de personalidade da tríade escura na satisfacción laboral

Influencia do narcisismo e a desconexión moral sobre comportamentos relacionados coa hipocresía.

Intervención psicoeducativa na composición escrita de textos narrativos en educación primaria.

O desenvolvemento de apoios no comportamento e na comunicación en persoas con Trastorno do Espectro Autista: un programa de atención psicolóxica

O impacto do xénero nas relacións de pais e nais con respecto os seus fillos/as

O maltrato infantil no ámbito familiar

Orientación de obxectivos, autoeficacia e benestar psicolóxico nos estudantes do ensino medio

Preferenzas nos contidos de Internet na adolescencia

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2019/2020
Oferta xeral 25