Máster Universitario en Náutica e Transporte Marítimo

2023/2024 · 60 créditos

Que se aprende

 • Adquírense as competencias a nivel de xestión para o desenvolvemento da actividade profesional de Capitán da Mariña Mercante.
 • Adquírense competencias para o desenvolvemento de actividades de xestión tanto no ámbito da Administración, como no ámbito marítimo privado (estaleiros, navieiras, aseguradoras do sector, consignatarias, náutica deportiva).
 • Adquírense os coñecementos necesarios para dar inicio á actividade investigadora e á elaboración dunha tese de doutoramento.
 • Adquírense coñecementos para o desenvolvemento de actividades económicas, xurídicas o tecnolóxicas no sector do negocio marítimo.
 • Saídas profesionais e académicas

  Saídas profesionais e académicas

  • Capitán da Mariña Mercante
  • Administración marítima
  • Navieiras
  • Aseguradoras do Sector
  • Consignatarias
  • Auditorías e Peritaxe
  • Inspección e sociedades de clasificación de buques.
  • Estaleiros
  • Instalacions Náutico-deportivas
  • Investigación e docencia no ámbito universitario.

   Planificación do ensino

   As materias poden impartirse en castelán, galego e/ou inglés, segundo conste nas guías docentes de cada materia.

   Estrutura do estudo

   Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

     Guía Carácter Cuadr. créditos
   Hidrostática e Estabilidade Obrigatorio 6 ECTS
   Xestión Integral da Seguridade e a Protección Obrigatorio 6 ECTS
   Navegación Avanzada Obrigatorio 6 ECTS
   Manobra Avanzada Obrigatorio 6 ECTS
   Informática para a Xestión Náutica Obrigatorio 3 ECTS
   Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas Obrigatorio 3 ECTS
   Xestión e Control das Operacións de Carga Obrigatorio 6 ECTS
   Xestión do Negocio Marítimo e Proxectos Obrigatorio 6 ECTS
   Xestión de Inspeccións Náuticas Obrigatorio 6 ECTS
   Traballo Fin de Máster Obrigatorio 6 ECTS
   Particularidades do Dereito Marítimo Optativo 3 ECTS
   Técnicas de Salvamento e Control de Avarías Optativo 3 ECTS
   Mantemento do Casco Optativo 3 ECTS

    BOE co plan de estudos (PDF)

   Accións para a mobilidade do estudantado

   A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

   Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

   As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

   As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.