Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2024/2025 · 60 créditos

Que se aprende

Este mestrado inclúe unha orientación de investigación e unha orientación profesional, e ten unha duración dun ano (60 ECTS). Todos os alumnos teñen que estudar un módulo obrigatorio de Formación Avanzada (15 ECTS) e realizar un traballo de proxecto de fin de mestrado de 24 ECTS cun perfil investigador ou profesional. Posee dos orientaciones:

Orientación investigadora

Os alumnos da orientación investigadora ten que cursar 15 ECTS do módulo de especialización e 6 ECTS da materia obrigatoria “Iniciación á investigación”. O módulo de especialización consiste en 5 especialidades (Química Sintética, Química Biológxica, Nanoquímica e Novos Materiais e Técnicas Analíticas Avanzadas), que comprende cinco disciplinas optativos de 3 ECTS cada unha, o que o alumno debe elixir, polo menos, 5 materias para completar os 15 ECTS. Os alumnos que cursen tres das catro materias dalgunhas das especialidades mencionadas, terá unha mención a esta especialidade no seu título. A materia obrigatoria “Iniciación á investigación” de 6 ECTS ten que realizala dentro do Grupo de Investigación no que vai levar a cabo o trabajo de fin de mestrado.

Orientación profesionalizante

Os alumnos da orientación profesionalizante ten que cursar 18 ECTS do módulo de especialización e 3 ECTS da materia obrigatoria "Xestión de proxectos". O módulo de especialización chámase Química e Economía Industrial e contén sete materias optativas de 3 ECTS cada, que o estudante debe escoller, polo menos, 6 delas para completar os 18 ECTS.

Competencias completas do estudo

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Tanto a nivel nacional e europeo, a química é unha importante fonte de emprego, sendo unha das dos doce titulacións máis solicitadas polas empresas. A taxa de emprego dos titulados químicos é maior do 80%, e non hai parados de longa duración. As ofertas de emprego están concentradas nos sectores de químicos, industriais, hospitalarios, produtos farmacéuticos e na administración pública. A isto engádese a posibilidade de desenvolver unha carreira académico e / ou investigadora.

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Iniciación á Investigación Optativo 6 ECTS
Traballo Fin de Máster Obrigatorio 24 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Química de Coordinación Aplicada Optativo 3 ECTS
Química Organometálica Optativo 3 ECTS
Síntese Estereoselectiva Optativo 3 ECTS
Química Supramolecular Optativo 3 ECTS
Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Química de Biomoléculas Optativo 3 ECTS
Metais en Procesos Biolóxicos Optativo 3 ECTS
Análises Clínicas e Toxicolóxicas Optativo 3 ECTS
Química Médica Optativo 3 ECTS
Química de Produtos Naturais Optativo 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Determinación Estrutural Avanzada Obrigatorio 3 ECTS
Procesos Industriais e Sostibilidade Obrigatorio 3 ECTS
Validación de Metodoloxías Analíticas Obrigatorio 3 ECTS
Caracterización de Materiais e Biointerfases Obrigatorio 3 ECTS
Transferencia e Comunicación Científica Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Calidade nos Laboratorios Químicos Optativo 3 ECTS
Seguridade Industrial Optativo 3 ECTS
Sistemas de Xestión na Industria Química Optativo 3 ECTS
Economía e Empresa Optativo 3 ECTS
Recursos Humanos Optativo 3 ECTS
Xestión de Proxectos Optativo 3 ECTS
Química Industrial: Control de Procesos Optativo 3 ECTS
Lexislación Industrial Optativo 3 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.